Allergier och biopatins möjligheter

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 1999

Allergi innebär att kroppen reagerar mot ett eller flera olika ämnen på ett förändrat sätt. Detta förändrade sätt kallas även för överkänslighetsreaktion.

Vid den reaktion som uppstår mellan antikroppar och de ämnen som kroppen uppfattar som främmande frigörs det ibland för mycket av vissa ämnen, bl.a. histamin och leukotriner. Det är dessa ämnen som ger de olika allergiska symtomen. De här allergiska reaktionerna kan ske inne i olika organ, i lederna ger de ledgångsreumatism, i lungorna ger de astma, i näsan blir det hösnuva och i huden kan det bli nässelutslag eller någon form av eksem.

Alla som har någon form av allergireaktion under vår- och sommarperioden borde börja preparera sig redan nu. Man bör ta ett homeopatiskt preparat som stärker slemhinnorna, så att man inte överreagerar när man blir utsatt för pollen. Man kan samtidigt ta ett preparat som arbetar med just den sortens pollen som man reagerar på. Denna förebyggande åtgärd heter desensibilisering och innebär förenklat att man avprogrammerar patienten från hans/hennes allergi. I regel innebär det att den drabbade kunnat minska avsevärt på den traditionella medicineringen och ibland sluppit den helt.

En allergiker är i regel mycket infektionskänslig. En mycket vanlig komplikation till allergier i luftvägarna är förkylningar. De återkommande förkylningarna kan i sin tur ge upphov till kroniska bihåleinflammationer. Dessa bihåleinflammationer kan vara mer eller mindre symtomlösa men fungerar som en härd och kan ge upphov till andra allergiska sjukdomar t ex astma. Vid förekomst av härd i kroppen måste den behandlas så att den försvinner. Varje härd bidrar till ökad känslighet mot det man är allergisk mot.

En av de allra viktigaste åtgärderna för att förebygga astma är att behandla dess förstadier, t ex kroniska luftvägsinflammationer som i sin tur kan vara en följd av återkommande förkylningar. En vanlig orsak till uppkomsten av astma är en förkylning som övergått till kronisk bronkit och så småningom utvecklats till astma. Astman kan i sin tur utlösas av en hel del ämnen särskilt pollen och luftföroreningar.

När jag behandlar en allergiker blir första åtgärden att försöka lindra symtomen. Det vanligaste är att man samtidigt använder sig av skolmedicinska preparat parallelt med homeopatiska preparat. Förutom de symtomlindrande åtgärderna försöker man även behandla orsaken till allergin. En viktig förebyggande åtgärd mot att drabbas av infektioner är att stärka immunförsvaret. Den naturmedicinska behandlingen är verkligen en mjuk behandling. Den ger inte så ofta en snabb effekt men långsamt börjar patienten bli bättre. Ofta kan man hjälpa en allergiker genom naturläkekonsten så han eller hon blir betydligt bättre och ibland även kan klara sig utan skolmedicinska läkemedel.

Vid allergier är det av vikt att tarmfloran är intakt. En frisk tarmflora leder till en friskare tarmslemhinna som i sin tur bildar en naturlig barriär mot att allergiämnen slinker in i blodomloppet där immunsystemet reagerar.

Om du har en allergi, autoimmun sjukdom, bihålebesvär, bronkit, astma, eksem eller magbesvär är det värt försöket att utesluta all mjölk från kosten under åtminstone två månader för att se vad som händer. I många fall förbättras tillståndet påtagligt.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft !