Jag har under femton år skrivit artiklar i Kristianstads Journalen om hälsa och det nya hälsomedvetandet som sätter människan i centrum.

Min förhoppning är att genom konkreta tips och inspirerande artiklar ska du få hjälp att göra ansvarsfulla val, se hur du bättre kan ta hand om dig själv, utvecklas och växa som människa.

Här på hemsidan har jag samlat alla mina artiklar.

Jag har också skrivit en bok som du kan läsa mer om här.

Stresshantering

Tankens kraft

Sjukdomar och behandlingsmetoder