Att känna glädje i livet

Mars 2009

Den moderna människan beskrivs ofta som allt olyckligare trots att alla mätbara parametrar som hälsa, utbildning, ekonomi och sjukvård pekar uppåt är tendensen att alltfler blir alltmer olyckliga och deprimerade. Vi är bland de länder i världen med högst medellivslängd men ändå är vi i särklass världens sjukaste folk. I vårt land är det mycket vanligt att vara stressad, olycklig och utbränd. Sedan århundraden har förnekelsen av glädje och njutning förankrats i vår kultur och mycket av denna gamla inställning lever kvar som ett osynligt arv. Många av oss inriktar oss på livets allvar på fel sätt ofta beroende på en diffus känsla av skuld när vi njuter av livets goda på olika sätt.

Vi är programmerade att undvika fara och söka glädje och lycka men vår förmåga att känna dessa känslor beror på hur vi tänker om våra liv. Vi kan grubbla oss sjuka genom att se oss som odugliga, oattraktiva och misslyckade. Men om det är så, då skulle man också kunna påverka sin hälsa positivt genom att tänka ljusa och konstruktiva tankar. Det finns otaliga vetenskapliga studier som bekräftar att när vi mår bra mentalt så mår vi bra kroppsligt och omvänt. När vi lider av oro, stress, sorg och depression så fungerar våra inre organ sämre, immunförsvaret försvagas och vi blir mer mottagliga för sjukdomar.

I och med den positiva psykologins intåg finns det numera seriösa forskare som studerar vad som gör oss friska och lyckliga, det vill säga salutogenes, till skillnad från studiet av vad som gör oss sjuka och olyckliga det vill säga patogenes. En av den positiva psykologins främsta företrädare, professor Martin Seligman, menar att man genom att ge akt på sina tankar kan bryta de tankebanor i mörka toner som vi så lätt fastnar i. Man kan ställa sig frågorna: Varför har jag hamnat i detta negativa tänkande? Vad utlöste det? Är det rimligt att känna så här? Är det så här illa?

Vi har bara två olika sätt att reagera på hur vi mår. När vi mår dåligt utsöndras stresshormoner och när vi mår bra pumpas positiva signalsubstanser och glädjehormoner in. Varje tanke, positiv eller negativ, påverkar hjärnans rent fysiska, anatomiska struktur. Hjärnan är med andra ord plastisk och formas av våra tankar. Om huvuddelen av våra femtiotusen tankar per dag går i moll, så kan vi lära oss att tänka om så att huvuddelen går i dur. Vi kan inte alltid och hela tiden styra våra tankar men vi kan göra det till stor del. Det är en process och kräver att vi måste anstränga oss och arbeta med det under lång tid.

För att vi ska må bra måste vi försöka se till att känslan av att må bra kommer oftare. Säkerligen vet du innerst inne att den positiva känslan oftast inte beror på yttre omständigheter, även om det synsättet i stor utsträckning betonas i vår kultur. Lyckan kommer inifrån, från vår egen inställning och våra egna tankar. Konsten ligger i att finna lycka i det lilla, oftast i sådant som händer i vardagen. Ett knep är att ta fatt på positiva tankar och känslor och försöka återupprepa dem så ofta som möjligt. Med stöd av en positiv och humoristisk syn på dig själv och andra kommer du också att utveckla förmågan att ta till dig glädjen i tillvaron och njuta av vardagen.

Vi har mentala resurser för att förändra oss men ibland vet vi inte hur vi ska komma åt dem. Det finns väl utvecklade och beprövade tekniker att tillgå som t ex mental träning. Fil dr Lars- Eric Unståhl har utarbetat ett system för egenträning med CD som finns att köpa på apoteket.

När jag arbetar som personlig coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att bryta gamla invanda tankebanor. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Jag kommer att hålla en föreläsning på Studieförbundet vuxenskolan som heter ”Hitta glädjen och lusten i livet” i Hässleholm 5 mars och i Kristianstad 2 april. För mer information kontakta Studieförbundet vuxenskolan.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal. Se kontaktuppgifter nedan.