Inom oss finns en naturlig självläkande kraft som gör att vi läker och håller oss friska. Det handlar om att bli medveten om denna kraft – vår dolda potential – så att vi kan använda den för att må bra.

När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen eller symtomen. Till grund för den diagnos jag ställer, ligger den klassiska akupunkturens lära. Varje organ har sina akupunkturpunkter på händerna och för att fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären testar jag med kinesiologi, muskeltest.

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa din kropp att sätta igång läkeprocessen. Det kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel, Bachs blomsterdroppar och vitamin- och mineralterapi.

Jag är diplomerad biopat, homeopat och kinisiolog samt certifierad coach och mental tränare. Jag har 60 högskolepoäng i basmedicin och är auktoriserad och kvalitetetssäkrad av KAM, kommittén för komplementärmedicin.

Naturmedicin: Biopati
Biopati är en naturlig behandlingsform som utgår från att kroppen avgiftas, att organ och körtlar samt immunförsvaret stärks. Patienten sätts på en naturlig och ren kost samt vitamin och mineraltillskott.

Vi behöver rikta in oss på att stärka vår livskraft och höja energin så att de friska processerna kan fungera, annars är kroppen bara upptagen med att försöka motverka förgiftningar och reparera skador.