Jag drev i över tjugo år min egen praktik och har specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Jag har haft möten och samtal med tusentals människor. Under åren har jag förutom att arbeta på som vanligt även vidareutbildat mig och är nu certifierad coach. Egentligen har jag lite motstånd mot uttrycket coach, det används i alla tänkbara sammanhang där man möts i samtal med människor, vilket är missvisande. Coaching är mycket mer än så, för mig är det både ett förhållningssätt och en metod.

Coaching går ut på att hjälpa människor att se sig själva i ett nytt ljus, se sina blockeringar och möjligheter att få hjälp med att göra upp en handlingsplan så att de på ett nytt sätt kan hantera situationer och uppgifter i sitt liv och göra det som de egentligen vill. Personen sitter själv inne med lösningen min uppgift som coach är att hjälpa till och stötta i denna process, om detta ska bli möjligt behöver man identifiera vilka hinder som finns för att komma framåt, det kan vara hinder som dålig självkänsla och brist på tillit till den egna förmågan men även yttre hinder i form av struktur och kompetensbrist kan förekomma.

Jag använder ofta tankefältsterapi som ett komplement i denna process.