Den mentala terapin utvecklades inom idrotten på 1970-talet. Idag är den lika förknippad med arbetsliv och hälsa.

Tankefältsterapi är en kognitiv metod som är inriktad på hur vi tänker och hanterar olika omständigheter i livet.

Behandlingen grundar sig på att diagnostisera och behandla kroppens energisystem. Kortfattat bygger behandlingstekniken på att kroppens energisystem är kontrollsystemet för alla negativa emotionella obalanser och utgör grunden för prestationshämningar inom alla områden. Metoden bygger på den gamla kinesiska vetenskapen, akupunkturen och en kiropraktorteknik som kallas Applied Chinsiology (tillämpad kinesiologi). Den amerikanske psykologen Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder en helt fantastisk behandlingsmetod för psykologiska problem.

Känslomässiga blockeringar handlar om en energiobalans som finns i kroppens akupunkturmeridianer. Så snart det negativt laddade fältet har balanserats via knackningar på akupunkturpunkter som är kopplade till specifika känslor, så kommer den negativa känslan som är knuten till händelsen eller den aktuella situationen att försvinna. Tankefältsterapi är en effektiv metod av mental terapi för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag bland annat rädsla/oro, inre stress och prestationsångest. Rädslan är till 90 procent den dominerande orsaken till alla känslomässiga störningar. Prestationsångest innebär att vi är rädda för att inte räcka till och är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser. Dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välmående. Tankefältsterapi är en kraftfull snabbteknik där du själv får ett schema som verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.