Den holistiska synen – helhetssyn

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 2002

Ordet holistisk kommer från grekiskans holos, som syftar på en förståelse för att verkligheten består av integrerade helheter. Den holistiska synen ser till helheten – kroppen, själen, tankarna och känslorna. Helhetssynen innebär att kroppens alla organ samarbetar med varandra och man behandlar inte bara en del utan ser till orsaken och helheten.

Redan på 1940-talet började man forska i sambandet mellan kropp och själ, men det är först nu som helhetssynen börjar få allt större genomslag. Men nu finns det forskning som visar att vissa känslotillstånd och personlighetsdrag förknippas med immunsystemets funktion. Man kan exempelvis mäta hur stress påverkar olika typer av celler och faktorer i kroppen. När hjärnan blir överbelastad av stress eller trauman fungerar inte kommunikationen mellan nerv-, hormon- och immunsystemet och hela systemet kommer ur balans. Det innebär att en störd kemibalans i hjärnan skapar en bio-obalans i hela det kroppsliga systemet som kallas hjärnstress. Detta blir allt vanligare i dag och har till följd att motståndskraften mot sjukdomar minskar. Således kan man inte påverka ett av de tre systemen utan att samtidigt påverka de andra.

Det är endast under de senaste decennierna som forskare har börjat förstå hur immunsystemet fungerar på cellulär och molekylär nivå och för cirka femton år sedan började man på allvar tala om att immunsystemet och nervsystemet hänger samman. Det nya tvärvetenskapliga forskningsområdet psykoneuroimmunologi är läran om hur känslor och tankar påverkar kroppen och hälsan – i båda riktningarna.

Våra ökade kunskaper om hur integrerat nerv-, hormon- och immunsystemet samarbetar har banat vägen för en helhetssyn. Den utgår från det faktum att kroppen kan tillverka allt vi behöver för att må bra och fungera, men det gäller att ge de rätta förutsättningarna. Genom att förebygga, stärka det friska och se till helheten, kan man hela tiden öka sin självläkande förmåga. Därför bör man göra något åt organens funktionsbrister långt innan problemet visat sig som ett symtom.

Kroppen talar till oss. Tänk dig själv: att det du känner, känner också din kropp.

När du är glad återspeglas det i din kroppshållning och i dina muskler. När du är ledsen eller arg likaså. När man håller tillbaka sina känslor så spänner sig kroppen och energin avstannar. Om flera av de här tillstånden upprepas ofta kan de ge upphov till besvär som visar sig i kroppen på olika sätt. Ju mer lyhörd man är för kroppens signaler och lär sig tolka dem, desto lättare är det att leva ett liv med hälsa och välbefinnande. Vi lär oss känna vad vi mår bra eller dåligt av.

Det tar olika lång tid att uppnå god hälsa och vitalitet beroende på vilket utgångsläge man har. Det handlar om att skaffa sig goda vanor och göra dem till en del av det vardagliga livet.

Jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen. Här arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en effektiv metod av mental träning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också rädslor och prestationsångest och du får själv verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Inom oss finns en naturlig kraft som gör att vi läker och håller oss friska. Det handlar om att bli medveten om denna kraft, vår dolda potential, så att vi kan använda den för att må bra. Hälsa är något man bygger upp och vårdar.

Mina behandlingsmetoder är inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft genom homeopati, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi, kostrådgivning samt Integrerad Tankefältsträning (ITT) en metod för mentalträning för att stärka samspelet mellan kropp och själ.