Det lönar sig att investera i din personal eller dig själv

December 2009

Om vi inte investerar i vår hälsa måste vi investera desto mer i att behandla vår ohälsa.

Hälsa är en resurs både för individen och för organisationen. Vad kan det hälsosamma företaget/organisationen göra för att skapa förutsättningar för en god hälsa och arbetsglädje? Det här med hälsa är ett sammansatt begrepp, som innehåller objektiva och subjektiva moment. Ibland kan doktorn konstatera att man kliniskt sett är sjuk och ibland mår man dåligt utan någon medicinsk orsak. I dagens samhälle har många människor fått en oroligare och stressigare arbetssituation och därmed också en pressad livssituation. Människor känner sig maktlösa och somliga blir sjuka av detta. Arbetslöshet och sjukdom är svårt att hantera och det är inga val vi gör själva.

Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och arbetar som sådan sedan flera år tillbaka i olika rehabiliterings/samarbetsprojekt drivna av t ex Försäkringskassan och Region Skåne. Jag har arbetat med flera grupper av långtidssjukskrivna. Jag arbetar också med naturmedicin, är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, Kommittén för Komplementär Medicin och har 40 poäng i basmedicin. Sedan 12 år tillbaka har jag egen praktik i Kristianstad.

Eftersom majoriteten av mina patienter har stress som en del av symtombilden har det blivit en naturlig följd för mig att under årens lopp specialisera mig inom personlig utveckling och stresshantering. Den erfarenheten vill jag dela med mig och visa på vägar till att hitta balansen och känna livslust. Jag har hört allt för många säga att jag skulle behöva bli sjuk för att förstå att jag behövde ändra på mig. Det är av största vikt att arbeta mer förebyggande med livsstilsfrågor , för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete. Jag håller föreläsningar och kurser i förebyggande hälsovård och håller mina föreläsningar i egna lokaler eller ute på företagen. Min grundläggande inriktning är livsglädje och arbetsglädje eftersom de påverkar allt vi gör. Jag visar hur du kan hitta dina egna verktyg till att må bra. Du får hjälp med att se hur du kan komma vidare till ett bra livsmönster, få en bättre självkänsla, hitta dina starka sidor och kanske våga sticka ut. Du får kunskap om hur du kan förändra negativa tankar och minska rädsla, så att du vågar göra saker och kan känna mer glädje och lust i livet.

Hälsofrämjande åtgärder har också stor betydelse för företagets verksamhet och resultat. Det framgår av en undersökning som omfattade 200 000 företag i USA, där det visade sig att på företag där medarbetarna visades stor uppskattning var lönsamheten mer än tre gånger så hög jämfört med företag där medarbetarna mötte lite uppskattning. Jag är övertygad om att man får många vinnare om man satsar på att öka kunskapen och visa på vägar för att återfå eller bibehålla hälsan. Individen skulle ”vinna” bättre hälsa och välbefinnande, arbetsgivaren” vinner” på en mer effektiv personal och samhället skulle spara mängder av pengar på utebliven ohälsa.

När jag arbetar som personlig coach och vid enskilda samtal använder jag mig oftast av Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger oro och stress, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Du får här ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen. När jag arbetar som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion med hjälp av homeopatiska preparat och naturläkemedel.

Detta är min sista artikel i Kristianstadsjournalen som jag har skrivit i regelbundet sedan 1997. Jag har sett min egen utveckling under de här åren, från att i början skriva om hälsan kopplad till kroppsliga bekymmer och olika behandlingsalternativ till att mer och mer skriva om den mentala hälsan. Jag tror det är mycket viktigt med personlig utveckling och att växa som människan. Det handlar mycket om hur vi tänker, vår attityd och inställning. Jag är övertygad om att våra tankar har mycket större betydelse för vår hälsa än vad vi idag förstår.

Jag tackar för alla åren jag har fått förmånen att skriva i denna tidning och hoppas att jag har hjälpt någon att förstå något problem och att må lite bättre.