Category Archives: Artiklar av Ingela

Artiklar skrivna av Ingela Broberg

15apr/19

TANKENS KRAFT

Det är flera år sedan jag skrev någon artikel i Kristianstad Journalen och därför känns det extra roligt att skriva igen.

    Jag har arbetat i över tjugo år som terapeut och träffat många patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar, som till exempel MS, som ändå säger att de mår bra. Sedan kan jag träffa en annan patient som har varit hos doktorn och alla prover är bra men han eller hon mår ändå inte bra och det är många som mår dåligt utan att riktigt veta orsaken. Hälsa är ett komplext system där många faktorer samverkar. En av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Jag är övertygad om att tankens kraft är stor och vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror främst på hur vi tänker.

    Jag började arbeta som homeopat och kände ganska snart att jag ville arbeta med förändringsprocesser på det känslomässiga planet. Under årens lopp har jag mer och mer specialiserat mig på personlig utvecklig, coaching och stresshantering. Jag jobbar sedan tjugo år med Tankefältsterapi i kombination med samtal som är en fantastiskt effektiv metod för att sänka stressen i kroppen och bryta hämmande och negativa tankemönster.

    För många är stress en stor del av livet. Informationssamhället fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, vi oroar oss för nära och kära och över alla val som ska göras för att få livspusslet att gå ihop. Vi människor kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi tror kan hända oss och på detta vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Det är detta ”eviga tänkande” alla dessa tankar som vandrar hit och dit som gör oss helt slut och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Vi tänker omkring 65 000 tankar per dygn, av dem är cirka 95 % samma som föregående dygn. Det ger oss cirka 3 500 nya tankar varje dag som vi kan använda till ett positivt tänkande.

    Under de 22 åren jag har jobbat med terapi har jag hjälpt många människor att lämna gamla begränsningar, negativa tankemönster och beteenden och ta ett steg framåt i livet mot bättre hälsa och större personlig kraft. Med Tankefältsterapi kan man vara mycket specifik och arbeta med den grundläggande känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den personen. Det innebär att jag arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor (inga nålar) dessutom får du ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att du snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner dig lugnare och mer nöjd med dig själv. Det är en hjälp till självhjälp, det är viktigt att ha verktyg som du själv kan ta till och påverka ditt mående.

    Jag har under lång tid även arbetat via Skype och telefon i Sverige. I höstas flyttade jag till Mallorca och kommer att fortsätta att jobba och då är Skype ett mycket bra alternativ till dig som bor långt bort eller som har svårt att ta dig till min praktik av andra skäl. Jag kommer att vara i Kristianstad regelbundet under året och då kan du passa på att boka ett personligt möte.

Dina tankar idag skapar din framtid imorgon och vill du förändras behöver du förändra ditt sätt att tänka.

28mar/17

Klimakterie- PMS och mensbesvär

Publicerad i Kristianstadsjournalen September 1999

Liksom många andra organ så åldras även äggstockarna och äggens produktion av östrogen och progesteron avtar alltmer, så småningom blir östrogenhalterna så låga att menstruationerna börjar komma med allt längre mellanrum. Många kvinnor drabbas av olika ”övergångsbesvär” som kännetecknar klimakteriet.

Nattliga svettningar är ett vanligt symtom, om dagarna kan man känna av s.k. flushes, dvs heta vallningar, hjärtklappning, vissa känner av bröstspänningar. Många kvinnor kan under denna period även ha humörsvängningar och känna sig nedstämda och deprimerade. Med tiden börjar slemhinnorna i underlivet men även i urinröret och urinblåsan att bli torrare och tunnare vilket gör kvinnan mer mottaglig för urinvägsinfektioner. De flesta klimakteriella besvär kan man motverka. Inom naturläkekonsten använder man sig av homeopatiska mediciner för att avhjälpa dessa besvär och påverka förloppet positivt. Det finns homeopatiskt östrogen och progesteronpreparat, som är naturliga och ej har biverkningar.

Det är viktigt att känna att man själv kan påverka detta i positiv riktning på olika sätt. Jag arbetar med Tankefältsträning som är en metod för att förändra inställningen till problem, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi, vilket klimakteriproblem gör för många kvinnor.

För de allra flesta blir ändå klimakteriet en överraskning i positiv riktning. Enligt en undersökning kände nästan 70 procent att tiden efter klimakteriet var den mest tillfredsställande de upplevt. (Källa: Klimakterieboken)

Osteoporos, är en symtomlös åkomma, som kan börja 5-10 år innan menstruationen upphört, och innebär att benmassan börjar minska och kvinnan drabbas mer eller mindre av skeletturkalkning. Det är viktigt att kvinnan redan några år före menopausen, börjar förebygga detta. Det gör man framförallt genom tillförsel av kalk, D-vitaminer och motion. Kisel är också ett mineral som är mycket viktigt för benbildningen.
PMS- som namnet säger uppträder premenstruella spänningar före menstruationen. Den kännetecknas av att kvinnan blir mycket irriterad och emotionellt labil. Övriga symtom är nedstämdhet, oro och ångest, ömmande bröst, huvudvärk, ledvärk och viktökning. Teorierna är många och orsaken är multifaktorell. En sak är de flesta forskare överens om, nämligen att PMS är relaterad till kvinnans könshormoner progesteron och östrogen.

Jag behandlar med homeopatiska preparat som är individuellt avpassade.

En del patienter tycks må bättre av Multi B och framförallt vitamin B 6, även zink kan hjälpa. Kosttillskott i form av GLA är också ett verksamt preparat.

Ungefär var fjärde kvinna har problem med smärtsam mens. Det är en av de vanligaste orsakerna till att unga kvinnor stannar hemma från skola och arbete.

Riklig mens är också ett mycket stort problem och dessa kvinnor lider ibland också av blodbrist och bör kolla sitt blodvärde för att sedan eventuellt ta järntillskott. Det finns olika behandlingar mot smärtsam mens. Många blir hjälpta av homeopatiska preparat.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

27sep/15

Tankefältsterapi

Publicerad Kraniosakrala Terapeutförbudets tidning – Kanalen hösten 2015

Efter att ha arbetat i över tjugo år som terapeut med patienter, där stress är en stor del av problematiken, har jag alltid strävat efter att hitta behandlingsmetoder som kan hjälpa patienter att må bättre. Jag gick den första utbildningen i Sverige i Tankefältsterapi (TFT) 1997 och kände direkt att detta ska jag jobba med och det har blivit den metod jag främst använder sedan dess.

Mannen bakom Tankefältsterapi är den amerikanske psykologen Roger Callahan, som under 1970-talet utvecklade metoden. Kortfattat bygger metoden på den gamla kinesiska vetenskapen, akupunkturen och Applied Kinesiology (tillämpad kinesiologi). Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder en helt fantastisk behandlingsmetod för emotionella obalanser och psykologiska problem. Metoden har under åren genomgått förändringar i utövandet, främst andningens betydelse har blivit viktigare. Redan 2001 gick jag kurs i Integrerad tankefältsträning (ITT) och hjärtfokusering och köpte då HRV-träningsprogram från HeartMath, som jag har haft stor användning av. Under senare år har jag även utbildat mig till instruktör i mindfulness och håller kurser i detta. Jag kombinerar ofta metoderna och kan på detta sätt ge en bredare och mer individuell hjälp till patienterna för att de ska må bättre, känna sig lugnare och mer närvarande i sina liv.

Som alla vet är stress en stor del i människors liv. Exempelvis genom alla val som ska göras, att få livspusslet till att gå ihop. Informationssamhället som fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, och all oro och rädsla för nära och kära. Vi människor, till skillnad från djuren, kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi får för oss kan hända och på så vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Resultat blir att vi flyttar fokus fram och tillbaka, från det ena till det andra och detta gör oss helt slut.

Det är detta ”eviga tänkande”, alla tankar som vandrar hit och dit och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Detta sker för många i dagens samhälle och framför allt för många av våra patienter. När vårt autonoma nervsystem har ett sympatiskt påslag under allt för lång tid skapas det en spänning i kroppen och vårt energisystem störs.

När hjärnan går på högvarv och vi tappat kontrollen över våra tankar och de spelar spratt med oss då är Tankefältsterapi en fantastisk metod för att sänka stressen i kroppen och bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster. Med denna metod kan man vara mycket specifik och arbeta med känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den patienten. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på och andas (inga nålar) samt använder sig av affirmationer och du får ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att man snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner sig lugnare och mer nöjd med sig själv.

01sep/13

Hitta din inre kraft och styrka

26 September 2013

Vår självbild handlar förstås om hur vi ser på oss själva och den byggs upp av flera delar såsom självkänsla, självtillit och självförtroende. Självkänsla kommer inte utifrån utan inifrån, det är en färskvara som byggs upp och behöver tränas. Det är viktigt att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv syn på oss själva hänger samman med hög energi, kraft och styrka men även integritet, vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden.

Vår självkänsla uttrycker det egna värdet och känslan av att vi duger, medan självförtroendet handlar om våra prestationer och det vi kan. Det är två helt skilda saker. Vi kan ha ett gott självförtroende för vi har lärt oss agera framgångsrikt men samtidigt ha en dålig självkänsla. Då känner vi oss sällan riktigt nöjda med oss själva och den vi är, oavsett vilka framgångar vi har och behovet av yttre bekräftelse är mycket stort.

Tankarna är tillsammans med känslorna de starkaste reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss. Många av oss bär på negativa och begränsande tankar om oss själva men även inre konflikter, vi både önskar något – och är rädda för att få det. Det kan vara svårt att hålla reda på sina tankar, det är som om de har ett eget liv ibland, men genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det som behövs är en uppriktig vilja till förändring. En bra övning är att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och försöka att omvandla dem till positiva eller i alla fall neutrala tankar.

Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som vi inte kan styra eller kontrollera. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning, att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att ”jag fixar detta” leder till ett mer harmoniskt och tillfredsställande liv. Den stora hemligheten bakom att lyckas är att tro på sig själv och det vi gör. Det viktiga är egentligen inte att lyckas, för att känna sig nöjd med sig själv. Det finns olika grader av att lyckas och det viktiga är att våga försöka att ta sig ur sin trygghetszon – det är att lyckas i sig.

När jag behandlar personer som känner sig stressade, trötta och slitna handlar det om att identifiera orsakerna till detta. Det kan vara dålig självkänsla och oförmåga att sätta gränser, det är ofta något eller någon i ens omgivning som tillåts ta energi eller på andra sätt dränerar en. En annan ganska vanlig orsak är att hela tiden försöka vara perfekt i sitt arbete och ge allt. Då gör man ovillkorligen våld på sig själv. Att veta sitt värde är att göra så gott man kan och sätta en gräns. Inte jobba långt in på natten av oro för att det inte ska bli bra, utan säga stopp och känna att man gjort bra ifrån sig. Många står och stampar och kommer ingen vart men det hjälper att börja med att identifiera problemet, se sina mönster och få klart för sig vad som tar energi så att man kan göra förändringar för att komma vidare och må bra.

Om vi istället kunde acceptera oss själva och den vi är och ge oss själva frihet att göra det som vi egentligen vill! Inte försöka vara någon annan eller vara på ett sätt som någon annan vill. Det krånglar bara till det. Varje människa är unik och fantastisk!

När jag arbetar som personlig coach och har samtal använder jag Tankefältsterapi, som är ett ovärderligt verktyg för att effektivt hjälpa till att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress och oro som begränsar och förhindrar oss att må bra och att känna oss nöjda med oss själva.

01nov/12

Din inställning vid sjukdom spelar roll

November 2012

Vid all läkning är inställningen betydelsefull och det allra viktigaste är att inge hopp, när läkaren kan inge ett visst mått av hopp börjar ofta läkeprocessen kanske till och med innan behandlingen påbörjats, detta kallas placeboeffekten och beror på patientens tilltro till läkaren. Det är av stor betydelse att välja en behandling du tror på och gå vidare med en positiv inställning. Varje människa måste ta ut sin egen kurs. Jag tror att vi med rätt attityd och en hoppfull inställning skulle kunna leva längre, men utan hopp i någon form tror jag inte det är möjligt.

Redan 1975 skrev Norman Cousins boken Att besegra sin sjukdom, han var en känd journalist i USA som drabbades av en allvarlig sjukdom. Han fick den tidens bästa mediciner och vård men blev inte bättre. Han skrev då ut sig från sjukhuset och bestämde sig för att ändra sin inställning och att bli en mer positiv människa. Han blev friskare och mådde mycket bättre redan efter några månader. Boken blev mycket uppmärksammad och en ögonöppnare för att patientens attityd spelar roll i tillfrisknandet. Cousins blev sedermera biträdande professor i psykosomatisk medicin. Tyvärr är det bara att konstatera att intresset för patientens inställning vid sjukdom inte fått mycket uppmärksamhet och att det inte har hänt mycket på detta området sedan boken skrevs för över trettio år sedan.

Detta är något som jag tänkt mycket på utifrån mina egna erfarenheter. Jag har en son som ofta var sjuk under sina första sju år på grund av en immunbristsjukdom. Under dessa år var jag rädd och orolig och satt fast i mina egna negativa tankar. Jag förstod inte att jag kunde tänka på något annat sätt. Jag önskar att någon hade pratat med mig om detta för en rädd och orolig förälder skapar ett barn som känner rädsla. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara vår största begränsning. Idag får patienter givetvis hjälp och stöd med samtal vid allvarlig sjukdom som till exempel cancer. Men jag är övertygad att den egna inställningen är av stor betydelse vid alla sjukdomar och jag tror att både vi själva och läkarna har glömt den potentiella kraft varje patient har inom sig.

Jag tycker illa om meningen som många får höra vid läkarbesök att ”det får du lära dig leva med”. Denna meningen påverkar en person negativt och gör att man blir snarare uppgiven och inte benägen att söka annan form av hjälp. Jag är inte naiv och tror att allt går att bota men jag tror alltid att man kan förändra något och på det sättet ändå få en bättre livskvalitet. Inte alla sjukdomar kan botas men många människor låter sjukdomen förstöra deras liv mer än den borde. De kanske kan leva bättre, mer meningsfullt, göra saker som främjar hälsan och till och med känna ett visst mått av glädje trots sjukdomen.

Det är viktigt att ta del i sin egen behandling och uttrycka sitt verkliga jag. Skaffa sig kunskap också om alternativa behandlingar, att bli expert på sitt eget liv och sjukdom och inte lämna över hela ansvaret till någon annan. Att bli frisk är en aktiv handling, det är bra att sätta upp en handlingsplan och bestämma vad man ska göra och sätta mål för tillfrisknandet men utan en positiv vilja till förändring står man lätt stilla och stampar.

Vår kärlek till oss själva avgör om vi äter rätt, får tillräckligt med sömn, motion. Detta är val och uttryck för hur stort ansvar vi tar för vårt tillfrisknande. Uppmuntrande nog har mängder av forskning de senaste femton åren visat att en ändrad livsstil kan reparera skadorna av tarmsjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning – om man ger den rätt näring och förutsättningar.

Eftersom kropp, känslor och tankar hänger samman behöver du se till helheten i ditt liv för att åstadkomma en förbättring, och kom ihåg att även små förändringar har en stor genomslagskraft i livet. En lång rad studier visar att en hoppfull och positiv sinnesstämning är stärkande för immunförsvaret och hälsan. På samma sätt ökar positiva förväntningar sannolikheten för läkning och återhämtning.

Jag håller föreläsning om hur du kan förändra dina tankar och inställning vid sjukdom för att bli mer positiv och hoppfull och på detta sätt bli mer delaktig i läkeprocessen.

01aug/12

Höj din energi och bli frisk

Augusti 2012

Energi är grunden och drivkraften till allt liv. Du har säkert känt energins betydelse i ditt liv. Har du hög energi så går allt lätt och enkelt men när energin är låg blir det tungt, trögt och motigt. Ett problem som många brottas med idag är att de har för låg energi och därför inte fungerar så bra som de skulle kunna. Många av våra välfärdssjukdomar har energibrist som gemensam nämnare vilket ger nedsatt flöde, lokal försurning i kroppen och inflammationer kanske till och med sjukdom och att kroppen sakta bryts ner. Det kan visa sig som värk och kronisk smärta eller trötthet som man inte kommer ifrån hur mycket man än sover. Men inget är statiskt utan är i allra högsta grad en dynamisk och flexibel process. Genom att på olika sätt tillföra energi kan du vända trenden och stödja kroppens naturliga friskprocesser.

Ett av de snabbaste sätten att höja energinivån är att röra på sig. All rörelse – motion, dans, yoga, stretching etc. – stimulerar andningen, blodflöde, syresättning och lymfans cirkulation.

Regelbunden motion har mängder av positiva effekter som att motverka benskörhet, minska stress, öka kroppens självläkande förmåga och förbättrar självkänslan. Studier har visat att man tycker bättre om sig själv och känner sig mer attraktiv när man tränar regelbundet (med måttlighet). Att röra på sig gör oss inte bara piggare utan även lättare i sinnet, motverkar nedstämdhet och ökar lyckokänslan i kroppen.

Många mår dåligt idag för att de kommit ur balans. Det är inte naturligt att ha sura uppstötningar eller känna smärta i magen eller tarmen, det är ett tecken på att kroppen och magen är ur balans. Magen är vårt stora energicenter och därför är det viktigt att sköta om den väl och äta rätt mat för att få balans och inre styrka. IFD-maten är den nya trenden (den så kallade power-maten) som motverkar inflammationer och stärker friskprocesserna i kroppen. Det positiva är att många börjar bli medvetna och ändrar på sina kostvanor. Mat är nämligen information för kroppen och med rätt information styrs kroppen i rätt riktning mot bättre hälsa, högre energi och så blir vi gladare. Bra fett är absolut livsnödvändigt för en god hormonell jämvikt och en balanserad hjärna. Vi behöver ha en viss närings- och energinivå för att fungera bra och psyket drabbas lika hårt som kroppen av näringsbrister och stress. Den mat och de ämnen du tillför kroppen kommer antingen att stimulera uppbyggnaden och livsprocesserna eller belasta den vilket påskyndar nedbrytningen av celler och kroppens struktur.

Kroppen är fantastik. Vi har starka friskprocesser och kroppen reparerar hela tiden sig själv, tar bort det som inte fungerar och bygger nytt hela tiden, hela tarmslemhinnan byts till exempel på en vecka. God hälsa handlar om att skaffa sig goda vanor. Precis som att det är viktigt med kost, motion och sömn är det också viktigt att få ut toxinerna ur kroppen som annars blockerar flödet. Många mår dåligt för att deras system är överbelastat av dålig kost, stress, brist på motion, för mycket socker och så vidare som hämmar kroppens naturliga utrensnings- och läkningsförmåga. Om du känner dig trött, svullen och hängig och lätt blir sjuk är det kanske dags för en reningskur. Vi behöver rensa ut med jämna mellanrum, jag brukar rekommendera olika former av detox.

Naturmedicinen anser att det ofta är dessa slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar som ger upphov till en rad vanliga sjukdomar. Det finns fyra funktioner i vår organism: cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen: hjärtat – lungorna – levern – njurarna. Om dessa organen fungerar bra och samspelet mellan dem fungerar bra är grunden för god hälsa bra.

Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och stärka de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag arbetar med homeopatiska preparat, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt detox och kostrådgivning.

För mig är helheten och samspelet mellan kropp och själ och de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen av stor betydelse. En av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Jag arbetar med Tankefältsterapi, en effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Jag arbetar också med andra underliggande känslor som till exempel, oro, rädsla, dålig självkänsla och andra negativa tankar och blockeringar.

Vi har själva ansvaret för att finna glädjen och balansen i våra liv. Tar vi inte detta ansvar kan vi varken leva eller prestera efter vår verkliga förmåga.

Tidigare artiklar finns på min hemsida: www.halsocenterib.se

Jag håller föreläsning om kroppens självläkande förmåga och hur vi kan stärka den

Höj din energi och bli frisk

01feb/12

Hur du höjer din energi och behåller den hög

Februari 2012

Du har säkert känt av energinivåns betydelse i ditt liv. Har du en hög energi så går allt lätt och enkelt men när energin är låg blir det tungt, trögt och motigt.

Jag har i femton år arbetat med hälsa och personlig utveckling ur ett helhetsperspektiv, under senare tid har jag allt klarare insett energinivåns avgörande betydelse för hur vi mår och att en hög energinivå kan förändra ens liv avsevärt.

Vi lever i ett samhälle där allt snurrar på allt snabbare. En förändring jag märkt på senare tid är att människor allt mer sällan säger att man är stressad utan snarare känner sig trött och sliten. Många brottas idag med problemet att de har för låg energi och därför fungerar de inte så bra som de skulle kunna. Att ha en lägre energinivå kan bero på felaktig eller näringsfattig kost, obearbetade konflikter, sömnbrist, stillasittande arbete, trauma och beroende av olika slag, sådana faktorer sänker kroppens hela energinivå. Vi har en självläkande kraft som finns naturligt hos oss alla men den behöver en viss mängd energi för att fungera. Den gemensamma nämnaren för de allra flesta välfärdssjukdomarna är energibrist. Det kan ge nedsatt flöde i kroppens olika system, lokal försurning och risk för inflammation. Det kan visa sig i spänningar, värk och kronisk smärta eller trötthet som man inte kan bli av med hur mycket man än sover.

Fokus bör därför ligga på vår energi, ett begrepp jag kommer att skriva och föreläsa om, ta upp nya tankegångar kring och belysa de senaste forskningsrönen som hjälper dig att höja din energinivå på mest effektiva sätt samt råd för att bevara den hög. Det är ett stort område. I denna artikeln tar jag upp tankarnas energi och självbilden som en helhet. I en senare artikel kommer jag att skriva om ”power- maten”, självläkning samt det nya begreppet ”energimedicin”.

Tankarna är bland de starkaste och reglerande faktorerna för vårt välbefinnande och en kraft att räkna med. Beroende på vad vi tänker så höjs eller sänks energinivån. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss.

Med våra tankar skapar vi vår verklighet, sa Buddha. Det vi tänker på och tror på formar och styr det som sker. Många av oss bär på begränsande och negativa tankar samt inre konflikter. Genom att se och förstå detta kan man ändra sitt beteende kognitivt, men man kan även ta nya tekniker till hjälp som till exempel Tankefältsterapi som jag arbetar med. Detta tillsammans med en ökad medvetenhet, det vill säga att bli medveten om det som sker och påminna sig själv om att det går att välja nya positiva och konstruktiva tankebanor och genom att hela tiden försöka se det som är positivt och på det som fungerar och i möjligaste mån inte släppa in negativa tankar som kan ta allt för stort utrymme i människors liv, ökar vårt välbefinnande och ger en kraft att räkna med.

Ett relativt nytt begrepp är självbilden, som är mer heltäckande och omfattar flera delar: självkänsla, självförtroende, självrespekt, självtillit, mognad och medvetenhet. Det viktiga är att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv självbild hänger samman med en god och hög energinivå. Då blir vi också tydligare gentemot andra, vilket underlättar för att skapa bra relationer. Det borgar också för en god integritet vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden. En bra självbild kräver ett utvecklat självmedvetande, det vill säga vara medveten om den egna personens styrkor och svagheter. Det innebär att vi tar oss tid för självreflektion och bekantar oss med våra olika sidor och lär oss acceptera oss själva som vi är. Det allra viktigaste är att tro på sig själv och det man gör.

När jag arbetar som personlig coach använder jag Tankefältsterapi, en individuell och mycket effektiv metod för att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress, ångest och trauman. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att du mycket snart känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag håller föreläsningar i personlig utveckling samt stresshantering. Jag erbjuder föreläsningar med olika teman efter uppdragsgivarens syfte och önskemål. Jag kan såväl åka ut till företag och föreningar som erbjuda föreläsningar i mina lokaler.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal: www.halsocenterib.se

01dec/11

Använd din kraft – låt inte oron styra

December 2011

Det som ofta hindrar oss från att vara den person vi vill vara och leva det liv vi vill är i första hand oro och rädsla. Det vi benämner stress är ofta en inre oro över att jag inte är duktig nog, att jag inte hinner eller klarar allt. Vare sig det handlar om arbetet, relationer, pengar eller livet i största allmänhet kan oron avhålla oss från att göra vad vi innerst inne vill och måste för att växa som människor. Det finns ingen bra medicin mot oro eller stress utan vi måste lära oss hantera det för att leva ett bra liv. När oron håller oss tillbaka känner vi frustration, ilska, förvirring, hjälplöshet och vi tvivlar på oss själva. Vi känner oro för att tala inför nya människor, att fatta beslut, att byta jobb, att vara ensam, att bli gammal, att avsluta ett förhållande, att misslyckas, att bli sjuk, att förlora någon vi älskar. Jag skriver av egen erfarenhet av att ha känt oro och rädsla under lång tid då en närstående var sjuk under flera år men även andra rädslor har plågat mig. Jag önskar att någon hade förklarat och hjälpt mig att hantera min oro och rädsla under de åren. Att oro och stress tar mycket kraft och energi från oss är något vi behöver bli medvetna om och aktivt arbeta med för att ta kontroll över om vi ska få ett bra liv.

Ett visst mått av oro och rädsla ligger i vår instinkt och är hälsosam och håller oss vakna för problem och faror i vår omgivning. Resten, den del som håller oss tillbaka från att växa eller sitta fast i negativa tankar, är inte bra utan snarare destruktiv och kan kanske skyllas på vår prägling, uppfostran och allmän samhällssyn. Vår förmåga att hantera oro ser ut och känns som ett psykiskt problem men är ofta ett inlärningsfel och du kan genom att förändra dina tankar acceptera att oro helt enkelt är något som hör livet till. Det är viktigt att inse att vi inte är ensamma om att känna oro utan det gör stundvis många andra också och det är en naturlig del av livet. I stället för att resignera inför oron kan vi överkomma den. För att uppnå verklig förändring måste vi därför lära oss ta itu med det vi vanligen undviker. I och med att vi börjar klara av saker vi oroat oss för känner vi oss stolta över oss själva och växer som människor.

För några år sedan kom David Eberhands bok ”I trygghetsnarkomanernas land”. Han hävdar att vi har fått ett överdrivet behov av trygghet och kontroll, ett behov som gör att vi fått allt svårare att hantera de risker, problem och kriser som är en helt naturlig del av livet. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på förändringar, utmaningar, svårigheter och motgångar.

Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker och vi kan inte styra eller kontrollera allt. Men vår strävan efter trygghet har ibland gått så långt att vi har tappat proportionerna och hamnat i ett slags allmän ängslighet. Det finns många som verkar gå omkring och tänka ungefär att så här bra får jag inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Själva tryggheten tycks alltså kunna leda till katastroftankar. Kanske har vi blivit så förtvivlat rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss istället för att vara nöjda och tacksamma över att just nu är livet bra. Därför är det så viktigt att inte oroa sig i onödan.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Man tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna. ”Bara det och det blir klart så kan jag koppla bort oron”, tror vi. Men livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med vare sig vi vill eller inte. Det är så vi utvecklas och växer som människor.

I min nya föreläsning kommer jag att ta upp olika strategier och metoder för att inte fastna i oro och negativa tankar utan hitta sin kraft och styrka. En utomstående person kan aldrig ta bort en annan människas oro utan det måste man göra av egen kraft med hjälp av att tänka på ett annat sätt. Genom att bli medveten om vår oro och negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. En strategi vid oro är att ställa frågor som till exempel: Finns det något jag kan göra åt min oro? Är den produktiv eller improduktiv. Hur sannolikt är det egentligen att detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända?

Jag arbetar med Tankefältsterapi som är en individuell och mycket effektiv metod för att bearbeta oro, rädslor och inre stress. Med denna metod arbetar man med den specifika känslan som ger upphov till oron. Man arbetar på akupunkturpunktur som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma vilket gör att man mycket snart känner en förändring till det bättre i kroppen.

01okt/10

Hitta kraften och styrkan i dig själv

Oktober 2010

Efter att ha haft ett uppehåll under ett år känner jag nu att det är dags att skriva en ny artikel. Det känns också dags att skapa en ny föreläsning där jag vill ta upp sådant som jag tycker är intressant och viktigt. Det kommer att handla om hur vi kan hitta vår egen motivation och styrka, sluta jämföra och förminska oss och istället stärka och bygga upp självkänslan och våga ta plats. Det kommer också att handla om gränssättning, acceptans och självrespekt och att bryta sig ur den vardagliga tankens begränsningar. Personlig utveckling och att växa som människa handlar mycket om hur vi tänker och om vår attityd och inställning till oss själva och livet.

Under det gångna året har jag förutom att arbeta på som vanligt även vidareutbildat mig och är nu certifierad coach. Egentligen har jag lite motstånd mot uttrycket coach, det används i alla tänkbara sammanhang där man möts i samtal med människor, vilket är missvisande. Coaching är mycket mer än så, för mig är det både ett förhållningssätt och en metod. Coaching går ut på att hjälpa människor att se sig själva i ett nytt ljus, se sina blockeringar och möjligheter och att få hjälp med att göra upp en handlingsplan så att de på ett nytt sätt kan hantera situationer och uppgifter i sitt liv och kunna göra det som de egentligen vill. Personen sitter själv inne med lösningen och min uppgift som coach är att hjälpa till och stötta i denna process. Om detta ska bli möjligt behöver man identifiera vilka hinder som finns för att komma framåt, det kan vara inre hinder som dålig självkänsla och brist på tillit till den egna förmågan men även yttre hinder i form av struktur och kompetensbrist kan förekomma.

Många av våra problem idag ligger i jämförelsens problematik, vi tittar på andras liv och upptäcker våra egna tillkortakommanden, vi jämför oss ofta på ett sätt där slutsatsen blir att jag eller mina livssval inte är lika mycket värda. Det är viktigt att ha egna visioner och mål, för om jag inte har tänkt igenom hur jag vill leva mitt liv och har en egen plan är det lätt att dras med i de här känslorna och låta sig påverkas av vad andra gör och planerar. Många gånger har vi satt ribban alldeles för högt, vi vill ha kontroll och perfektion när det räcker bra med att bara vara stolt över vad vi åstadkommer utifrån våra förutsättningar och ”jag duger som jag är”. Om vi tänker efter är yttre framgång ingenting vi växer av, utan vi växer som mest när vi vågar vara tydliga, sätta gränser, säga nej och skapa utrymme åt det vi vill och behöver i våra liv. Detta är ämnen jag kommer att ta upp i höstens föreläsning.

Jag driver egen praktik sedan tretton år tillbaka och har under årens lopp specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Jag är utbildad mental tränare, diplomerad stresscoach och är nu också certifierad coach enligt ICF. Jag startade min praktik med inriktning mot naturmedicin och är utbildad diplomerad Biopat, jag är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, (kommittén för komplementär och Alternativ Medicin) och har 40 högskolepoäng i basmedicin. Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag arbetar fortfarande med naturmedicin även om majoriteten av personer som söker mig idag oftast också har stress eller känslomässiga problem.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell och mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik och arbeta med den känslan som ger upphov till stress, oro eller annan negativ känsla. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Det finns ett stort intresse och behov av kunskap i personlig utveckling samt stresshantering därför skräddarsyr jag olika föreläsningar om dessa teman efter uppdragsgivarens syfte och önskemål. Jag kan såväl åka ut på företag som att erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Välkomna med förfrågan och mer information angående behandlingar, föreläsningar och kurser.

01dec/09

Det lönar sig att investera i din personal eller dig själv

December 2009

Om vi inte investerar i vår hälsa måste vi investera desto mer i att behandla vår ohälsa.

Hälsa är en resurs både för individen och för organisationen. Vad kan det hälsosamma företaget/organisationen göra för att skapa förutsättningar för en god hälsa och arbetsglädje? Det här med hälsa är ett sammansatt begrepp, som innehåller objektiva och subjektiva moment. Ibland kan doktorn konstatera att man kliniskt sett är sjuk och ibland mår man dåligt utan någon medicinsk orsak. I dagens samhälle har många människor fått en oroligare och stressigare arbetssituation och därmed också en pressad livssituation. Människor känner sig maktlösa och somliga blir sjuka av detta. Arbetslöshet och sjukdom är svårt att hantera och det är inga val vi gör själva.

Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och arbetar som sådan sedan flera år tillbaka i olika rehabiliterings/samarbetsprojekt drivna av t ex Försäkringskassan och Region Skåne. Jag har arbetat med flera grupper av långtidssjukskrivna. Jag arbetar också med naturmedicin, är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, Kommittén för Komplementär Medicin och har 40 poäng i basmedicin. Sedan 12 år tillbaka har jag egen praktik i Kristianstad.

Eftersom majoriteten av mina patienter har stress som en del av symtombilden har det blivit en naturlig följd för mig att under årens lopp specialisera mig inom personlig utveckling och stresshantering. Den erfarenheten vill jag dela med mig och visa på vägar till att hitta balansen och känna livslust. Jag har hört allt för många säga att jag skulle behöva bli sjuk för att förstå att jag behövde ändra på mig. Det är av största vikt att arbeta mer förebyggande med livsstilsfrågor , för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete. Jag håller föreläsningar och kurser i förebyggande hälsovård och håller mina föreläsningar i egna lokaler eller ute på företagen. Min grundläggande inriktning är livsglädje och arbetsglädje eftersom de påverkar allt vi gör. Jag visar hur du kan hitta dina egna verktyg till att må bra. Du får hjälp med att se hur du kan komma vidare till ett bra livsmönster, få en bättre självkänsla, hitta dina starka sidor och kanske våga sticka ut. Du får kunskap om hur du kan förändra negativa tankar och minska rädsla, så att du vågar göra saker och kan känna mer glädje och lust i livet.

Hälsofrämjande åtgärder har också stor betydelse för företagets verksamhet och resultat. Det framgår av en undersökning som omfattade 200 000 företag i USA, där det visade sig att på företag där medarbetarna visades stor uppskattning var lönsamheten mer än tre gånger så hög jämfört med företag där medarbetarna mötte lite uppskattning. Jag är övertygad om att man får många vinnare om man satsar på att öka kunskapen och visa på vägar för att återfå eller bibehålla hälsan. Individen skulle ”vinna” bättre hälsa och välbefinnande, arbetsgivaren” vinner” på en mer effektiv personal och samhället skulle spara mängder av pengar på utebliven ohälsa.

När jag arbetar som personlig coach och vid enskilda samtal använder jag mig oftast av Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger oro och stress, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Du får här ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen. När jag arbetar som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion med hjälp av homeopatiska preparat och naturläkemedel.

Detta är min sista artikel i Kristianstadsjournalen som jag har skrivit i regelbundet sedan 1997. Jag har sett min egen utveckling under de här åren, från att i början skriva om hälsan kopplad till kroppsliga bekymmer och olika behandlingsalternativ till att mer och mer skriva om den mentala hälsan. Jag tror det är mycket viktigt med personlig utveckling och att växa som människan. Det handlar mycket om hur vi tänker, vår attityd och inställning. Jag är övertygad om att våra tankar har mycket större betydelse för vår hälsa än vad vi idag förstår.

Jag tackar för alla åren jag har fått förmånen att skriva i denna tidning och hoppas att jag har hjälpt någon att förstå något problem och att må lite bättre.