Category Archives: Artiklar av Ingela

Artiklar skrivna av Ingela Broberg

01dec/07

Lyssna på kroppens signaler!

December 2007

Varje år hamnar tre miljoner sjukintyg hos Försäkringskassan och just nu är drygt 20 000 personer sjukskrivna i mer än tre månader bara i Skåne. De senaste åren har antalet sjukskrivningar ökat. Mest ökar sjukskrivningar på grund av trötthet och psykiska problem. Ibland kan säkert orsaken till sjukskivning handla om allt från en arbetsskada till meningsskiljaktigheter hemma eller på jobbet. Bakom värk kan en stressad livssituation dölja sig. Problemet med sjukskrivningar är att de ofta fungerar som en nedåtgående spiral. En lång tids sjukskrivning ökar risken för fortsatta sjukskrivningar. Därför är det viktigt att bli medveten om problemet och angripa det från flera håll. Vägen till ett friskare liv med större grad av välbefinnande måste gå via en ändrad livsstil och ett aktivt förebyggande folkhälsoarbete.

Det viktigaste man kan göra på egen hand är lära känna sig själv, känna igen sitt stressmönster och lära sig lyssna på kroppens signaler. Kroppen är fantastisk och den vill hela tiden hjälpa oss genom att via olika symtom till exempel huvudvärk, magproblem eller sömnproblem visa oss att vi inte mår bra och behöver göra något för att ändra på detta. Hjärnan däremot vill inte lyssna, den stänger av och kör på som vanligt. Fortsätter vi på detta sätt tillräckligt länge kör vi slut på energin och blir sjuka på ett eller annat sätt. De flesta människor inser att det inte går att vänta tills man blir sjuk, man vill faktiskt lära sig att ta hand om sin hälsa och förändra sin livsstil. Tidningarnas hälsobilagor är ett tydligt exempel på allmänhetens stora intresse för hälsofrågor.

Vi har själva ansvar för att finna glädje och harmoni i våra liv. För att kunna känna att man har balans i livet innebär det framförallt att respektera våra behov av motsatser: prestation och avkoppling, arbete och fritid, givande och tagande, närhet och personligt revir. I dagens uppskruvade samhälle är det ofta bristen på återhämtningen som gör att vi inte mår bra. Ofta har fritiden och ledigheten blivit lika stressad och tidspressad som arbetet.

Vila och återhämtning efter en dag på jobbet, vid sjukskrivning, eller arbetslöshet (som är otroligt stressade livssituationer) är nödvändigt om vi ska normalisera nivåerna av stresshormoner. Det allra bästa är att göra det man tycker om och blir glad av att göra, för då sker en frisättning av endorfiner i kroppen som påverkar hela den biokemiska balansen på ett mycket positivt sätt. Det är bara du som kan påverka din livskvalitet och stressen i ditt liv, genom att bli medveten och göra förändringar för att må bra.

Jag har sedan många år specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Ibland är det svårt att få ner stressen på egen hand, det snurrar tankar hela tiden och det finns en oro och inre stress i kroppen som det är näst intill omöjligt att bli av med. Då är det hög tid att söka hjälp. Innan fler och värre symtom tillkommer till exempel okoncentration, minnesproblem och den ”förlamande” tröttheten.

Det kan även hända att man har dessa stressymtom och till och med kan känna av den ”förlamande” tröttheten man uppsöker då läkare och alla prover är bra. Vad som då hänt är att man fullständigt kört slut på energin i koppen. Jag tror att det finns ett behov av nytänkande och större intresse för till exempel olika former av mental träning.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress som rädsla, prestationsångest, dålig självkänsla, ilska och negativt tankemönster. Det är en individuell metod som löser upp blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från inre stress känner vi oss lugnare och mer i balans.

Det är kombinationen av att ta hand om både kroppen och själen som bidrar till läkning. Det är först när man börjar känna en förändring i kroppen, när man kan känna att man kan koppla av och få återhämtning som det sker en frisättning av endorfiner och stresshormonerna sjunker och då har den läkande processen kommit igång. En varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående.

Tidigare artiklar hittar du på min hemsida: www.biopatikliniken.se

Jag önskar er en God jul och ett Gott Nytt År!

Ingela Broberg

01okt/07

Tankens läkande kraft

Oktober 2007

Den holistiska synen ser till helheten – kroppen, själen, tankarna och känslorna. Helhetssynen innebär att kroppens olika organ samarbetar med varandra och för att få större effekt behandlar man inte bara en del utan ser till helheten. Redan på 1940-talet började man forska i sambandet mellan kropp och själ, men det är först nu som helhetssynen börjar få allt större genomslag. En bidragande orsak är att forskningen har upptäckt att det finns stora likheter mellan immunsystemet och nervsystemet. Kroppens funktioner har visat sig hänga samman på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt. Man är numera också övertygad om att det psykiska och det fysiska tillståndet påverkar varandra via det centrala nervsystemet, hormonerna och immunsystemet.

Under de senaste trettio åren har en mängd forskningsresultat samlats som visar på tankarnas betydelse för kroppens läkande processer. Detta har gjort att det numera finns en större öppenhet för metoder som mental träning, visualisering, affirmationer, meditation och samtal i stödgrupper. Det finns en ökad tro på människans egen förmåga att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara en av våra största begränsningar.

Rädsla är en mycket vanlig reaktion när man har att göra med sjukdom och graden av rädsla hänger ofta samman med sjukdomsdiagnosen och dess prognos. Rädsla är en negativ förväntan som ofta innebär att man förväntar sig det värsta och det mest skrämmande. Att känna rädsla är naturligt, men den behöver inte styra oss. Att inte fastna utan börja komma över rädslan är ett viktigt steg i läkeprocessen. Hopp är ett viktigt ”motgift” mot rädsla och maktlöshet, även om det du hoppas på – att bli helt frisk – inte går i uppfyllelse kan hoppet hålla dig uppe så att du kan berika och förlänga ditt liv och uträtta mycket. Hopp är en mycket viktig ingrediens i en läkeprocess. Detta är också något man kan träna upp, till exempel genom mental träning, affirmationer och visualisering.

Det är viktigt att ta eget ansvar och informera sig om alla möjligheter som står till buds. Jag tror att patienten har störst möjlighet att bli frisk när han/hon kompletterar den medicinska behandlingen med metoder för att stärka den egna inneboende kraften. Att bli delaktig i sin egen behandling kan vara det första uttrycket för ditt verkliga jag och din egen kraft och ger en fördjupad självinsikt.

Fil dr Lars-Eric Uneståhl har utarbetat och intalat en mycket bra CD i mental träning som hjälp och stöd vid cancer som kan beställas på www.veje.nu eller per telefon 019-33 11 70.

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under de senaste åren har Martin Ingvar – som är professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet och bland annat forskar på placebo – tillsammans med andra forskare kunnat visa, genom mätbara kemiska förändringar, vad som händer när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystem. Placebo är en viktig ingrediens i varje lyckad sjukdomsbehandling. Ensam är placebo ganska svag. Det är tillsammans med skickliga läkare och beprövade metoder eller mediciner den hjälper kroppens smärtstillande och läkande processer på traven och den blir en kraft att räkna med och kunna utnyttja i positiv bemärkelse.

Studier utförda av olika forskargrupper har visat att mental träning, avspänning och visualisering ger en avsevärd förbättring av immunförsvaret. Det bygger på att varje medveten eller omedveten förändring i känsloläget åtföljs av en förändring i kroppen. Tankar förknippade med negativa känslor drar ner energin medan tankar som hör samman med positiva känslor höjer den.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla och förändra ”gamla invanda negativa tankemönster”. Denna metod hjälper dig att förändra och att kunna släppa negativa, rädslofyllda tankemönster, oro, ilska, inre stress och uppleva mer inre frid och välmående. Det är en individuell metod som löser upp emotionella blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling.

Ingela Broberg

01mar/07

Var nöjd med dig själv – ingen är perfekt

Mars 2007

Att ha klart för sig vad man vill ha ut av livet och vill förändra är en förutsättning för att lyckas nå målen. Många kör på i gamla hjulspår, samtidigt som en gnagande känsla av att något är fel växer inombords. Därför gäller det att verkligen ta sig tid att tänka över sin situation och rikta blicken inåt för att komma fram till vad man vill förändra i sitt liv. Det kan handla om relationsproblem, eller att man vill leva mer hälsosamt, stärka sin självkänsla eller känna sig gladare.

Idag är förändring ett nyckelord. Allt kan, och ska åtgärdas i vår ”makeover-mani.” Man ska vara snygg, hänga med, ha koll. Media visar upp lyckliga människor. Det handlar mycket om att må bra och vara ”perfekt” och det är lätt att känna sig misslyckad om man inte lever upp till idealen. Men frågan är också var vi sätter ribban. Om inte perfekt ungdomlig skönhet var vår referenspunkt skulle kanske inte åldrandet vara så problematiskt. Det perfekta livet är en illusion – och det perfekta hemmet också. Självhjälpslitteraturen inspirerar men det finns också en risk att jakten på det perfekta livet skapar en hets som man inte alls mår bra av. Vi uppmuntras att förbättras och förändras, bejaka oss själva, sträva efter framgång. Samtidigt ska vi undvika stress, njuta av ögonblicket och hitta fram till vårt autentiska jag. Om man betänker att de flesta av oss också måste arbeta för brödfödan, sova och få hemmet att fungera är det lätt att se att ekvationen inte går ihop. Vi tror och förväntar att vi ska klara 100 procent av allt samtidigt: jobbet, barnen, relationen, kroppen, hemmet. Men vi måste inse våra begränsningar. Vissa dagar är helt enkelt lite grå och trista. Livet flyter på och det händer inget särskilt. Ingen passion, ingen himlastormande lycka, ingen lyxmiddag eller lönehöjning i sikte. Livet är inte perfekt – och det är okej!

Det handlar inte om att vi ska sluta utvecklas. Men budskapet att vi aldrig duger som vi är äter sig in i oss. Därför att vi jämför oss med andra och låter oss påverkas av yttre bilder av lycka och av hur vi själva borde vara, tänka och se ut. Vår kultur är inställd på ständig förändring och förbättring och allt i livet har blivit projekt som man ska lyckas med. Jag tror att vi människor på djupet har en längtan efter trygghet, vila och tillit. Vi behöver få vara nöjda. Vi behöver lära oss att känna oss nöjda över det vi har gjort istället för att som så många idag bara känner sig missnöjda över allt de inte hunnit med. Många känner sig inte nöjda för att man inte har vissa saker istället för att vara tacksamma över det vi har.

Att förändra och utveckla sig är viktigt, men jag tror att all förändring som blir bestående måste vara genomtänkt och förankrad i ens inre. När man väl vet vad man vill förändra gäller det att tydliggöra vad förändringen kommer att innebära. Vilka uppoffringar behöver du göra för att uppnå de mål du har satt? Om du till exempel vill ha bättre kondition och har som mål att om ett år springa tjejmilen så behöver du träna två gånger i veckan och kanske missar att se något program på tv eller umgås. Kan du ta igen det på något annat sätt i stället? Alla delar i livet hör ihop. En förändring inom ett område påverkar alltid ett annat. Men är man bara medveten om det behöver uppoffringarna inte kännas så stora.

Idag pratas det mycket om självkänsla, det vill säga mitt eget värde i mina egna ögon eller hur det faktiskt känns att vara jag. Självkänsla är något vi alltid bär med oss och är något vi behöver bygga upp och stärka. Om man lär sig att inte jämföra sig med andra och slutar att konkurrera, för att istället öva sig på att tycka om sig själv och känna att man duger som man är – då kanske livet skulle bli lite enklare och roligare.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en mycket effektiv metod för att behandla känslor som rädsla, prestationsångest, dålig självkänsla, oro, ilska och negativt tankemönster. Det är en individuell metod som löser upp emotionella blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från dessa negativa känslor känner vi oss lugna och i balans, vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Jag arrangerar utbildningar i mental träning på företag och inom organisationer. Där du lär dig avslappning, att bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i olika självutvecklande metoder.

Ingela Broberg

01nov/06

Din hälsa ligger i dina egna händer

Publicerad i Kristianstadsjournalen november 2006

Verkligheten idag är att väldigt många mår dåligt utan att kunna sätta fingret på varför. Hos ungefär var tredje patient som söker vård hittar läkaren inga kroppsliga fel, trots att det gör ont i magen eller att ryggen värker. Inte ens efter omfattande undersökningar och remisser till provtagning och röntgen får man en säker diagnos. Då får man börja fundera på om det inte istället är en obalans i kroppens styrsystem. En obalans som alltså tar sig uttryck i kroppsliga symtom, på läkarspråk kallas det för somatisering. Soma är gekiska för kropp och termen somatisering avser de sjukdomstillstånd där funktionsstörningar visar sig i form av symtom på kroppsliga sjukdomar. Det har funnits en stor okunskap om somatisering, både hur den kan uppkomma och hur man blir frisk. Men numera vet vi mer kring obalansen, hur den visar sig genom kroppsliga besvär och hur tillståndet kan behandlas.

Du har säkert tidigare stött på tanken att ohälsa skulle kunna bero på någon form av inre obalans. I Kina talar man om balansen mellan yin och yang. Modern forskning visar att obalansen i det autonoma nervsystemet ökar risken för både fysiska och psykiska problem. Förenklat består detta system av två delar som normalt ska vara i balans: den ena svarar för ”gaspådrag” och arbete (sympatikus), den andra för vila, återhämtning och tillväxt (parasympatikus). Vi människor är konstruerade för att klara av stress, men inte att ständigt vara igång. Idag har många för hög aktivitet i arbetssystemet. Att gå på högvarv, känna av yttre och inre stress, krav, hot och grubblerier är något vi känner igen lite till mans. Men det är faktiskt ett större och vanligare problem att ha för låg aktivitet i vilosystemet dvs man måste ha vila och återhämtning, som också gör det möjligt för kroppen att återställa och reparera sig.

Att kroppsliga problem kan ge psykiska besvär är självklart för många, men det är svårare att förstå att det också kan vara tvärtom. Många kroppsliga symtom beror på funktionsstörningar i styrsystemet. Styrningen sker via nerver och hormoner och är inte alltid synlig vid läkarundersökning, inte ens om man tar blodprover. Varje del av kroppen tar emot nerv-hormonsignaler som styrs från hjärnan. Det är inte en slump att de organ som oftast drabbas av somatiseringssymtom har gott om antenner som tar emot dessa styrsignaler. Vi talar till exempel om magen, tarmen, hjärtat, blodkärlen, huden och musklerna. Ibland kan vårt styrsystem komma så ur balans att det kan leda till en rad obehagliga kroppsliga symtom. Det kan också förvärra andra sjukdomar som annars skulle läkt ut eller inte blivit så allvarliga. Förmågan att stressa av och komma till ro hjälper oss att må bra. Många (inte minst de som lider av inre obalans) har tappat denna förmågan. Det är nödvändigt att lära sig avspänning med någon metod för att få ner kroppens varvtal.

Att klargöra sitt utgångsläge och kartlägga orsakerna till stressen för att sedan finna sätt att minska den är en viktig del i tillfrisknandet. Det bästa är förstås om vi kan påverka själva källan till stressen. Till exempel att vi säger ifrån om arbetsuppgifterna successivt blir fler eller någon behandlar oss kränkande. Mycket stress orsakas av att vi upplever människor i omgivningen som fientliga och situationer som hotande när de faktiskt inte är det. Genom att påverka vårt tankemönster kan vi också förändra våra känslor.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som ger en ökad livskvalitet genom egenträning. Det är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen och lösa upp emotionella blockeringar. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare känt dig stressad. Det är en mycket effektiv metod för att behandla känslor som rädslor, prestationsångest, ospecificerad oro, spänningar i kroppen, sorg, ilska och negativt tankemönster. När vi frigörs från dessa negativa känslor känner vi oss lugna och i balans, vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Det är svårt att förändra sin livsstil utan att förändra de mentala processerna – tankar, inre bilder, attityder och känslor. Dessa påverkar ständigt vårt beteende och även det som händer i kroppen. Vissa tankar, bilder etc. hjälper oss andra stjälper oss. Integrerad tankefältsträning och mental träning är utprovade metoder som syftar till att förändra dessa mentala processer som hjälper oss till ett bättre liv.

Jag arrangerar utbildningar i mental träning på företag och inom organisationer. Där du lär dig avslappning, att bygga upp ditt självförtroende och få en positiv grundinställning till dig själv. Samt genom föreläsningar som visar på vägar till bättre hälsa och mer livsglädje. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i självutvecklande metoder.

Med kunskap och ökad förståelse om dig själv kan du påverka din framtid genom att välja rätt väg till ett hälsosammare liv.

Ingela Broberg

01okt/06

Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar genom friskvård

Publicerad i Kristianstadsjournalen oktober 2006

Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de största orsakerna till sjukdom och död i Sverige. Dessa besvär orsakar också ett oerhört lidande för tusentals människor, men de skadliga följderna av sjukdomen går ofta att förebygga. Det har länge varit känt att livsstilen utgör en av de största faktorerna för vår hälsa. Rökning, skräpmat, brist på motion och stress är riskbeteenden vid hjärt-kärlsjukdomar.

I dagspressen skrivs allt oftare om forskning där vitaminer, mineraler och Omega 3 fettsyror varit inblandade. Det är mycket positivt att det kompakta motståndet som journalister haft mot alternativ- och komplementärmedicinen verkar att börja luckras upp. I många länder finns ett etablerat samarbete mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen. Detta integrativa tänkande gynnar patienten och bör utvecklas även här.

Antalet fall av stroke ökar kraftigt bland kvinnor mellan 30 och 65 år. Ökningen är så stor som 40 procent på tio år. Sjukdomen ökar också bland män, men inte lika mycket. En förklaring till ökningen kan vara att kvinnor i allt högre grad tagit över männens riskfaktorer vad gäller rökning och alkoholkonsumtion. Personligen tror jag att stressen är den främsta bidragande orsaken till denna skrämmande ökning. Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete, genom föreläsningar och utbildningar för grupper och på företag. Här gör 1.6 miljonerklubben ett enormt arbete. När den startades 1998 pratades det knappt om kvinnors hälsoproblem, idag tas ämnet upp i så gott som alla medier. Klubbens viktigaste uppgifter är att öka kunskapen om hälsorisker och målet är att hjälpa människor att ta ansvar för sin egen hälsa.

Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Ju längre jag har arbetat med detta har jag insett att människan är långt mer komplex än vad den traditionella medicinen lär oss och hur det känsliga samspelet mellan vårt sinne (tankar och känslor) och vår kropp fungerar. Jag ställer diagnos genom att mäta akupunkturpunkternas värden, där exakta testresultat erhålls. Jag arbetar med att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta naturläkemedel, homeopatiska preparat, vitamin- och mineraler samt kostrådgivning. Jag kontrollerar också blodtrycket. Högt blodtryck är på god väg att bli det dominerande hälsoproblemet i världen, i Sverige räknar man med att var fjärde vuxen har högt blodtryck. Som näringsmedicinsk terapeut och biopat är jag auktoriserad och kvalitetsäkrad av KAM, Kommitten för Alternativ Medicin, och jag har 40 högskolepoäng i basmedicin som grund för auktorisationen.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, med olika metoder. Jag använder mig av biofeedback. Här kopplas patienten till en dator genom att sätta på en tuta på ett finger. Via datorskärmen kan man avläsa hjärt- och hjärnfrekvensen samt den kemiska sammansättningen i blodet (stresshormoner). Med hjälp av avslappning och medveten andning kan man direkt på datorskärmen se hur man själv kan påverka stressen i sin kropp.

Stressade personer andas ytligt och vissa är ibland medvetna om att de håller andan. De flesta människorna skänker inte andningen en tanke. När du andas korrekt, med mellangärdet, får du sju gånger så mycket syre i dig som du får vid ytlig bröstandning. I decennier har forskare i frontlinjen pekat på sambanden mellan andningsmönster och vår tids stora folksjukdomar som högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem. Ändå kvarstår en stor okunskap om vikten av en medveten andning.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Det är en individuell metod där man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare känt dig stressad. Med denna metod behandlar jag känslor som rädslor, prestationsångest, sorg, ilska, inre stress och negativt tankemönster. När vi frigörs från dessa känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd och medför att vi automatiskt andas på ett korrekt sätt.

Ingela Broberg

01okt/06

Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar genom friskvård

Publicerad i Kristianstadsjournalen oktober 2006

Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de största orsakerna till sjukdom och död i Sverige. Dessa besvär orsakar också ett oerhört lidande för tusentals människor, men de skadliga följderna av sjukdomen går ofta att förebygga. Det har länge varit känt att livsstilen utgör en av de största faktorerna för vår hälsa. Rökning, skräpmat, brist på motion och stress är riskbeteenden vid hjärt-kärlsjukdomar.

I dagspressen skrivs allt oftare om forskning där vitaminer, mineraler och Omega 3 fettsyror varit inblandade. Det är mycket positivt att det kompakta motståndet som journalister haft mot alternativ- och komplementärmedicinen verkar att börja luckras upp. I många länder finns ett etablerat samarbete mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen. Detta integrativa tänkande gynnar patienten och bör utvecklas även här.

Antalet fall av stroke ökar kraftigt bland kvinnor mellan 30 och 65 år. Ökningen är så stor som 40 procent på tio år. Sjukdomen ökar också bland män, men inte lika mycket. En förklaring till ökningen kan vara att kvinnor i allt högre grad tagit över männens riskfaktorer vad gäller rökning och alkoholkonsumtion. Personligen tror jag att stressen är den främsta bidragande orsaken till denna skrämmande ökning. Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete, genom föreläsningar och utbildningar för grupper och på företag. Här gör 1.6 miljonerklubben ett enormt arbete. När den startades 1998 pratades det knappt om kvinnors hälsoproblem, idag tas ämnet upp i så gott som alla medier. Klubbens viktigaste uppgifter är att öka kunskapen om hälsorisker och målet är att hjälpa människor att ta ansvar för sin egen hälsa.

Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Ju längre jag har arbetat med detta har jag insett att människan är långt mer komplex än vad den traditionella medicinen lär oss och hur det känsliga samspelet mellan vårt sinne (tankar och känslor) och vår kropp fungerar. Jag ställer diagnos genom att mäta akupunkturpunkternas värden, där exakta testresultat erhålls. Jag arbetar med att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta naturläkemedel, homeopatiska preparat, vitamin- och mineraler samt kostrådgivning. Jag kontrollerar också blodtrycket. Högt blodtryck är på god väg att bli det dominerande hälsoproblemet i världen, i Sverige räknar man med att var fjärde vuxen har högt blodtryck. Som näringsmedicinsk terapeut och biopat är jag auktoriserad och kvalitetsäkrad av KAM, Kommitten för Alternativ Medicin, och jag har 40 högskolepoäng i basmedicin som grund för auktorisationen.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, med olika metoder. Jag använder mig av biofeedback. Här kopplas patienten till en dator genom att sätta på en tuta på ett finger. Via datorskärmen kan man avläsa hjärt- och hjärnfrekvensen samt den kemiska sammansättningen i blodet (stresshormoner). Med hjälp av avslappning och medveten andning kan man direkt på datorskärmen se hur man själv kan påverka stressen i sin kropp.

Stressade personer andas ytligt och vissa är ibland medvetna om att de håller andan. De flesta människorna skänker inte andningen en tanke. När du andas korrekt, med mellangärdet, får du sju gånger så mycket syre i dig som du får vid ytlig bröstandning. I decennier har forskare i frontlinjen pekat på sambanden mellan andningsmönster och vår tids stora folksjukdomar som högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem. Ändå kvarstår en stor okunskap om vikten av en medveten andning.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Det är en individuell metod där man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare känt dig stressad. Med denna metod behandlar jag känslor som rädslor, prestationsångest, sorg, ilska, inre stress och negativt tankemönster. När vi frigörs från dessa känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd och medför att vi automatiskt andas på ett korrekt sätt.

Ingela Broberg

01sep/06

För dig som vill må bra och ha balans i livet

Publicerad i Kristianstadsjournalen september 2006

Hälsan är ett komplext system där många olika faktorer samverkar. I dagens samhälle är en av de viktigaste faktorerna den mentala biten. Allt fler människor blir sjuka av stress och får olika stressreaktioner, såväl fysiska som psykiska. Jag har sedan tio år egen praktik i Kristianstad där jag arbetar som biopat och näringsmedicinsk terapeut med specialisering inom personlig utveckling och stresshantering. Jag är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, Kommittén för Alternativ Medicin, www.KAM.se och jag har 40 högskolepoäng i basmedicin som krävs av KAM för auktorisation.

Den komplementära och alternativa medicinen kommer ur folkhälsotraditionen, från beprövad erfarenhet. När man tittar runt i världen för att se vem som använder alternativ medicin varierar siffrorna mellan 90% och i vissa länder 31%. WHO anger ofta att 20 % av världens befolkning nås av skolmedicinen och 80% av alternativ medicin. I Sverige gjordes 2001 en befolkningsstudie som visar att 49% av svenskarna använder komplementär medicin och det verkar vara en siffra som ökar.

Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Som biopat behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Jag ställer diagnos genom att mäta akupunkturpunkternas värden, där exakta testresultat erhålls och genom ögondiagnostik. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

Efter att ha arbetat i tio år anser jag att en av de viktigaste faktorerna till hälsa är den mentala biten. Allt fler människor blir sjuka av stress och får olika stressreaktioner, såväl fysiska som psykiska. En kronisk stress utlöser ångest och depression. Den har också väl kända negativa konsekvenser på kroppen: sömnbesvär, högt blodtryck, hjärtklappning, ryggont, problem med matsmältning och hy och återkommande infektioner. Till sist påverkar den också de sociala relationerna och yrkesutövningen: irritabilitet,oförmåga att lyssna, minskad koncentration, självförsjunkenhet och brist på lagande. Dessa symtom är typiska för vad man kallar utmattning, något som lika väl kan utlösas av arbetet som av att man känner sig blockerad i en relation som tömmer en på all energi. I en sådan situation är den typiska reaktionen att man fokuserar på de yttre omständigheterna. Man säger till sig: ”Om jag bara kunde förändra min situation, skulle jag känna mig mycket bättre i huvudet, och då skulle min kropp genast må bättre.” Under tiden biter man ihop tänderna, väntar på nästa veckoslut eller semestern och drömmer om bättre dagar i ett ”efteråt”. Allt ordnar sig ”när jag äntligen är klar med studierna….. när jag hittat ett annat jobb…….när barnen inte bor hemma längre……..när jag lämnat min man…….när jag gått i pension och så vidare. Olyckligtvis blir det sällan så. Samma problem har en tendens att stiga upp till ytan igen i andra situationer om jag fortsätter att hantera stressen på samma sätt. Den slutsats man kan dra är att man måste angripa problemet från andra hållet. Istället för att ständigt försöka uppnå ideala yttre förhållanden måste man börja med att kontrollera det inre: vår fysiolog. Syftet med de naturliga metoder jag tänker ta upp är just att göra det möjligt för människor att återfinna lugnet och harmonin.

Jag använder sedan en tid tillbaka ett dataprogram som mäter hjärtvariabiliteten, som gör det möjligt att sekundsnabbt när få en bild av tankarnas inflytande på koherens och kaos i kroppen. Termen ”heart coherence” har myntats av forskare vid HeartMath Institute i Kalifornien. Begreppet översätts med ”hjärtkoherens” innebörden är harmoni, samstämmighet. Jag kan se mitt eget hjärt-hjärn system på skärmen när jag har stoppat in min fingertopp i en liten tuta kopplad till datorn. Då man fokuserar uppmärksamheten på hjärtat och det inre välbefinnandet ser man direkt på skärmen en förändring komma till stånd. Så snart man däremot låter sig distraheras av negativa tankar, av bekymmer – vilket är den normala tendensen hos hjärnan då den lämnas åt sig själv – minskar koherensen på några sekunder och kaos intar dess plats. Detta biofeedback program visar omedelbart en bild av koherensnivån (harmonin eller stress) i hjärtat och ger en möjlighet att påskynda inlärningen av Hjärtfokusering och andningsteknik som metod för att lära sig att snabbt hantera stressen.

Ingela Broberg

01mar/06

Lever du det liv du verkligen vill leva?

Publicerad i Kristianstadsjournalen mars 2006

Flertalet människor vill hålla på med saker som de tycker om att göra, bli vad de har förmåga till, bidra med något meningsfullt samt tillföra sina liv glädje och spänning.

Vad vill du egentligen uppleva i dina studier, ditt arbetsliv, dina relationer och ditt liv? Har du någon vision om vad du vill? Har du någon plan för att komma dit? Du måste först ha en vision innan du kan skapa dig en ny verklighet. Fundera på vad du verkligen vill göra och vart du vill komma; annars kommer du antagligen inte dit. Bestäm dig för att alltid fokusera och samarbeta på ett positivt sätt annars kommer dina visioner sällan att infrias. Tänk på och förbered dig på att göra det du vill göra och vara på det sätt du vill vara. Fokusera därefter på de små steg som ger dig förutsättningar att göra det.

Vi kan ställa in våra tankar på olika våglängder, positiva eller negativa, stressade eller avslappnande, otydliga eller målinriktade. Eftersom alla dessa våglängder finns i vårt medvetande, kan vi själva avgöra vilken våglängd vi ska ställa in oss på vid olika tillfällen under dagen. Vi har fjärrkontrollen inom oss.

Om du är inställd på en negativ eller stressad våglängd, men skulle föredra en mer positiv eller avslappnad, kan du förändra den. Det gör du genom att finna och tänka på enkla, vardagliga glädjeämnen och höjdpunkter, att fokusera på någonting mera positivt, att slappna av eller göra något roligt.

Du kan fråga dig själv: Tar jag mig an den här situationen med en positiv eller negativ attityd? Svarar du ärligt att du har en negativ inställning, så fortsätt att fråga: ”Finns det något jag kan göra åt det?” Om du trots allt måste utföra en viss uppgift eller arbete kan du lika gärna gå in för det med en positiv attityd och göra det bästa av det. Nyckeln till en positiv attityd är att förändra sitt synsätt, från någonting negativt och tärande till något positivt och engagerande.

Många lever med en gnagande känsla inombords av att någonting är fel eller har kommit till en punkt där deras arbete eller relation inte längre ger dem det de vill ha ut av livet. Vi kanske hamnar i livssituationer där vi måste välja, i samband med separationer, arbetslöshet, sjukdomar eller kriser av olika slag.

Jag arbetar som terapeut med enskilda samtal för att ge personer stöd och vägledning att komma ur sådana situationer och vidare mot sina livsmål. Ofta behöver en inventering av den nuvarande situationen genomföras. En förutsättning för att veta vad jag ska göra är att jag vet vem jag är. En del har reflekterat en hel del, medan andra är helt ovana vid att fundera över saker som vad de tycker är roligt, hur de vill vara, vad de är duktiga på och vad som är deras styrka och drivkraft. En viktig fråga, som nästan alltid kommer upp, är hur fördelningen av tid mellan arbete och privatliv ser ut. Många strävar efter att uppnå balans, men har ännu inte nått dit. För att leva fullständigt måste vi respektera och tillvarata livets båda halvor.

När man blir klar över vad det är man önskar och längtar efter är det dags att börja fundera över vad som behövs för att komma dit. Ett första steg mot att förverkliga visionen är att avgöra vilka förändringar som är nödvändiga. Det kan handla om en eller flera förändringar på olika områden, till exempel utvecklas i min yrkesroll, bli hälsosam, spendera mer tid med familjen, bli en mer positiv och harmonisk människa etc.

Det övergripande, långsiktiga målet ska vara konkret. Du behöver tid till att tänka igenom din livssituation innan du formulerar ditt mål. Gör upp en handlingsplan för ditt mål. Formulera sedan delmål som kan uppnås inom en kortare tidsrymd och som tillsammans leder dig fram till det slutliga målet.

Är du medveten om att du gärna skjuter saker på framtiden? Är du alltför tidspressad för att hinna med annat än jobbet? Det finns alltid fysiska och/eller psykiska hinder som motverkar en förändring. Man måste inse att dessa hinder finns för att sedan kunna komma över dem. De mentala hindren är ofta större än de praktiska när man vill förändra sitt liv.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning för att behandla negativa tankemönster, rädslor, prestationsångest, inre stress och oro. Med denna metod får du själv verktyg för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Jag kommer att fortsätta med fler artiklar i denna serie om coaching för att hjälpa dig att finna mer glädje och harmoni i livet. Vi lever ett bättre liv om vi har positiva visioner. Dessa visioner är inte något som existerar utanför oss – de finns inom var och en av oss. Vi kan bestämma oss för att vara mer positiva, att leva lyckligare och att må bra.

Ingela Broberg

01mar/06

Personlig coachningserie

Jag har sedan tio år egen praktik i Kristianstad där jag arbetar som näringsmedicinsk terapeut med specialisering inom personlig utveckling och coaching. Jag arbetar också med kurser och föreläser inom detta ämne. Jag kommer att skriva en artikelserie i Kristianstads Journalen om personlig coaching som jag hoppas ska kunna bli till hjälp och stöd i det förändringsarbete som ibland krävs för att man ska må bra och känna att man har balans i livet.

Många kör på i samma hjulspår, samtidigt som en gnagande känsla av att någonting är fel växer inombords. Ibland känner vi oss osäkra på vad vi egentligen vill. Vi kanske hamnar i livssituationer där vi måste välja, antingen i samband med separationer, återvändsgränd i jobbet, eller om vi bara känner att det vi gör inte längre ger oss lika mycket som förut. Vi kanske känner att vi behöver röra oss lite mer, börja äta sundare, sova ordentligt, kanske sluta röka eller dricka mindre alkohol. Vi kan ha blivit drabbade av någon sjukdom som vi kan påverka till det bättre genom att ändra livsföring. Exemplen är många och jag tror säkert att vi alla har stött på dessa känslor någon gång under livet.

Problemet är ofta att vi vet vad vi vill, vi vet vad vi ska göra men vi gör det inte. Jag tror säkert att många har avgett nyårslöften under årens gång som kanske aldrig gett något resultat. Du har säkert upptäckt att det tar tid att förändra din livsstil och att nyckeln till förändring är motivation.

Hälsan är ett komplext system där många olika faktorer samverkar. En av de viktigaste faktorerna är den mentala biten och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående. De mentala hindren är ofta större än de praktiska eller de fysiska när man vill förändra sitt liv. Vi är alla vanemänniskor och vissa personer har inställningen att sådan är jag och det är mitt sätt att vara och tanken på att man kan ändra sitt tankemönster är långt borta. Men om man inte mår bra och har ett bra liv kanske det är dags att börja tänka att jag borde förändra mitt sätt att tänka. Jag behöver kanske sänka mina krav på mig själv, känna att jag duger, våga säga nej för att kunna få mer tid till mig själv, ändra fokus och tänka i mer positiva banor. Det är mycket individuellt vad man känner att man behöver ändra på för att må bra. Därför gäller det att verkligen ta sig tid till självkännedom och tänka över vad man vill förändra i sitt liv, oavsett om det handlar om relationsproblem eller om man vill leva mer hälsosamt. Att ha klart för sig vad man vill få ut av livet på olika områden är en förutsättning för att lyckas nå sina visioner eller mål.

Andra viktiga faktorer är stress som är ett av de största och snabbast växande hoten mot svenska folkets hälsa, har den statliga Folkhälsokommitén slagit fast. Kosten, som är kroppens byggstenar och motionens stora betydelse för vår hälsa.

Min första artikel i denna serien kommer att handla om att ha en plan för sitt liv, veta vad man vill med sitt liv, vision och målprogrammering. Tyngdpunkten av artiklarna kommer att ligga vi den mentala biten, vikten av att utveckla en positiv självkänsla och självtillit, våga stå upp för sig själv, ökad självkännedom, att kommunicera bättre och mer positivt etc.

Jag kommer att ta upp ämnen som avslappningsmetoder och återhämtning som är en förutsättning för att må bra. Detta är ett mycket stort problem idag att vi har så svårt att kunna slappna av och släppa arbetet och få den återhämtning som är nödvändig för att må bra. Att inse att Arbetet och Fritiden är två olika halvor av livet. För att leva ett bra liv måste vi respektera och tillvarata dessa båda halvor. Vad vi gör på fritiden påverkar arbetet och tvärtom. Om till exempel den tid vi lägger ner på arbetet, studier etc blir så negativ eller tärande att vi inte kan koppla av, ha trevligt med familj eller vänner eller finna något nöje i fritidsaktiviteter, kommer detta till slut att förstöra livet. Att sträva efter balans mellan dessa halvorna är alltså nödvändigt både för arbetskvaliteten och livskvaliteten som helhet.

Mitt mål är att ge kunskaper, inspirera och motivera till hur man kan förändra sin livsstil, få struktur i livet och känna att man utvecklas som människa. Vi har själva ansvar för att finna glädje och balans i våra liv. Tar vi inte detta ansvar, kan vi varken leva eller prestera efter vår verkliga förmåga. Livet är här och nu, inte sedan och det går inte i repris.

01nov/04

Riskerar du att bli utbränd?

Publicerad i Kristianstadsjournalen november 2004

Just termen utbränd verkar ha kommit för att stanna, även om benämningar som utmattningssyndrom och utmattningsdepression används i debatten och i diagnostiken. Urtypen för en utbränd är en människa som brinner för sitt jobb, för sin familj, för andra människor. Hon eller han är bra på att ta hand om andra men dålig på att ta hand om sig själv. Om orsakerna till att människor håller på att stressa ihjäl sig ligger i tidsbristen, informationsflödet, samhällsomvandlingen, de slimmade och ständigt omorganiserade arbetsplatserna, kravet på tillgänglighet, överflödet av nya prylar, vår egen prestationsångest, eller något annat kan naturligtvis diskuteras och det gör vi på arbetsplatser, i talarstolar och i utredning efter utredning. Alla är överens om att något måste göras och snabbt. Frågan är bara vad? Och vem som ska betala?

Den stora ökningen av långtidssjukskrivningar kom 1997. Sedan har kurvan bara fortsatt att peka uppåt. Utbrändhet har blivit en folksjukdom. Utmattningsdepression eller utbrändhet anses av socialstyrelsen vara ett psykiskt depressivt tillstånd. Bland långtidssjukskrivna är det de psykiska sjukdomarna som ökat kraftigast under senare år. Särskilt dramatisk har ökningen varit bland kvinnor, där andelen långvarigt sjukskrivna för psykisk ohälsa ökat från 16 till 30 procent. Totalt står den psykiska ohälsan för minst 27 procent av de långvariga sjukskrivningarna.

Vi är skapade att klara stress om vi får tillräckligt med tid för återhämtning. Om balansen mellan stress och återhämtning inte fungerar under lång tid riskerar vi att bli kroppsligt eller själsligt sjuka. Långvarig stress innebär att kroppens stressorgan binjurarna går på högvarv för att ”hantera” stressen genom en ökad produktion av bl.a. stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. I tillstånd av kontinuerlig stress kan detta leda till att binjurarna och även andra organ mattas ut. Förmågan att hantera problem i vardagen minskar dramatiskt. Till slut tål man ingen stress alls, vilket kan leda till ett inre kristillstånd som vi kallar för utmattning eller utbrändhet.

Man blir inte utbränd för att man jobbar hårt några veckor, eller några månader. Möjligen blir man utmattad. Skillnaden är att en utmattad person som vilar blir pigg igen rätt fort. Det blir inte den som är utbränd. Graden av utbrändhet framgår av hur lång tid det tar att återhämta sig. Alltså hur väl man reagerar på vila. En person som är i riskzonen för att bli utbränd kan alltså vila sig frisk inom rimlig tid, medan en utbränd person kanske aldrig blir helt återställd. Vet du inte vilken kategori du tillhör, kan du fråga dig hur du brukar må efter att ha varit ledig en hel helg. Eller efter din senaste semester. Kände du dig utvilad efteråt eller var du lika trött som innan? Ju snabbare du kan vila dig pigg desto bättre är din prognos. En annan skillnad mellan utmattade och utbrända är att den utmattade fortfarande känner lust till livet medan den utbrände finner det mesta meningslöst och allt som ska göras känns som plikter, även det som normalt sett skulle ha inneburit glädje och fest. Han eller hon är tom känslomässigt och orkar inte engagera sig i någon eller något.

Vid en kollaps handlar den första tiden bara om att gå ner i varv och börja vara rädd om sig själv. Men efter ett tag orkar man lite mer och då har utbrända en tendens att dra igång en massa projekt och så mår de sämre igen. För aldrig kunde de väl tro att de skulle vara sjuka så länge. Nej, de är duktiga och de ska naturligtvis klara av att bli friska snabbt och effektivt. I själva verket tar det tid att komma igen. Lång tid, mycket längre tid än den drabbade någonsin kunde föreställa sig. Den största stötestenen är den utbrändas krav på sig själv. Man måste lära sig ta det lugnt, dra ner på ambitionerna, sätta gränser, säga nej till andra och tänka mer egoistiskt. Dessutom måste både kropp och själ komma i balans. Kroppen har levt under stor press under lång tid och kroppens återuppbyggande och reparerande krafter har fått stå tillbaka och individen är skör.

Det är viktigt att försöka finna lösningar som är handfasta och begripliga. Lära sig metoder för mental avslappning och få verktyg för att förstå och styra sitt eget liv. Stressen kommer alltid att finnas i våra liv, det är ingen sjukdom, däremot är vi tvungna att lära oss att hantera den på ett vettigt sätt.

Jag har specialiserat mig inom personlig utveckling och stresshantering. Individuellt arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning som är en metod för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Med denna metod får du själv verktyg (ett schema) för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Jag arbetar med mental träning i grupp, enligt Lars-Eric Uneståhls koncept, där du lär dig bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv.

Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till ett positivt förändringsarbete, genom föreläsningar och utbildningar på företag.

Ingela Broberg