Category Archives: Sjukdomar och behandlingsmetoder

Artiklar om sjukdomar och behandlingsmetoder

28mar/17

Klimakterie- PMS och mensbesvär

Publicerad i Kristianstadsjournalen September 1999

Liksom många andra organ så åldras även äggstockarna och äggens produktion av östrogen och progesteron avtar alltmer, så småningom blir östrogenhalterna så låga att menstruationerna börjar komma med allt längre mellanrum. Många kvinnor drabbas av olika ”övergångsbesvär” som kännetecknar klimakteriet.

Nattliga svettningar är ett vanligt symtom, om dagarna kan man känna av s.k. flushes, dvs heta vallningar, hjärtklappning, vissa känner av bröstspänningar. Många kvinnor kan under denna period även ha humörsvängningar och känna sig nedstämda och deprimerade. Med tiden börjar slemhinnorna i underlivet men även i urinröret och urinblåsan att bli torrare och tunnare vilket gör kvinnan mer mottaglig för urinvägsinfektioner. De flesta klimakteriella besvär kan man motverka. Inom naturläkekonsten använder man sig av homeopatiska mediciner för att avhjälpa dessa besvär och påverka förloppet positivt. Det finns homeopatiskt östrogen och progesteronpreparat, som är naturliga och ej har biverkningar.

Det är viktigt att känna att man själv kan påverka detta i positiv riktning på olika sätt. Jag arbetar med Tankefältsträning som är en metod för att förändra inställningen till problem, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi, vilket klimakteriproblem gör för många kvinnor.

För de allra flesta blir ändå klimakteriet en överraskning i positiv riktning. Enligt en undersökning kände nästan 70 procent att tiden efter klimakteriet var den mest tillfredsställande de upplevt. (Källa: Klimakterieboken)

Osteoporos, är en symtomlös åkomma, som kan börja 5-10 år innan menstruationen upphört, och innebär att benmassan börjar minska och kvinnan drabbas mer eller mindre av skeletturkalkning. Det är viktigt att kvinnan redan några år före menopausen, börjar förebygga detta. Det gör man framförallt genom tillförsel av kalk, D-vitaminer och motion. Kisel är också ett mineral som är mycket viktigt för benbildningen.
PMS- som namnet säger uppträder premenstruella spänningar före menstruationen. Den kännetecknas av att kvinnan blir mycket irriterad och emotionellt labil. Övriga symtom är nedstämdhet, oro och ångest, ömmande bröst, huvudvärk, ledvärk och viktökning. Teorierna är många och orsaken är multifaktorell. En sak är de flesta forskare överens om, nämligen att PMS är relaterad till kvinnans könshormoner progesteron och östrogen.

Jag behandlar med homeopatiska preparat som är individuellt avpassade.

En del patienter tycks må bättre av Multi B och framförallt vitamin B 6, även zink kan hjälpa. Kosttillskott i form av GLA är också ett verksamt preparat.

Ungefär var fjärde kvinna har problem med smärtsam mens. Det är en av de vanligaste orsakerna till att unga kvinnor stannar hemma från skola och arbete.

Riklig mens är också ett mycket stort problem och dessa kvinnor lider ibland också av blodbrist och bör kolla sitt blodvärde för att sedan eventuellt ta järntillskott. Det finns olika behandlingar mot smärtsam mens. Många blir hjälpta av homeopatiska preparat.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01sep/08

Lär dig hantera smärta

September 2008

Smärta och lidande har funnits i alla tider och det kan plötsligt drabba oss alla. Detta skriver jag mot bakgrund av att jag själv i början av sommaren drabbades av diskbråck och blev inlagd på sjukhuset. Den fysiska smärtan gjorde att jag under två månader kände mig helt hjälplös och beroende av andra människors omsorg, hjälp och stöd. Det är en märklig känsla när alla ens vanliga roller bara försvinner, ungefär som att mitt jag sjunker samman som en badboll som förlorar all luft. Det är en känsla som säkert många kan känna igen som drabbats av olika sjukdomar.

Det är väldigt många människor som har ont dagligen, lika många män som kvinnor i befolkningen har ont, värk och smärta men i sjukvården dominerar kvinnorna. Långvarig smärta medför alltid negativa konsekvenser som sömnproblem, trötthet, irritation och ofta nedstämdhet. Att oro, rädsla, nedstämdhet och ångest förstärker smärta är allmänt känt. Rädslan för framtiden och ovissheten brukar beskrivas som det värsta. Frågorna hopar sig; När ska jag bli frisk? Hur ska jag bli frisk? Frågorna varierar från person till person. Kanske håller man dem borta under dagen då så mycket annat händer. Men på kvällen, i ensamheten kommer ofta frågorna och de stör nattsömnen. Andra tunga känslor som ofta förekommer är sorg och ilska. En person med långvarig smärta upplever ofta en lång rad förluster, t.ex. förlust av kroppsfunktioner och förmågor. En del förlorar sin identitet, sitt livsinnehåll och sina vänner. Kanske är det värsta att känna sig som en börda, för sig själv, för anhöriga och för sjukvården och samtidigt vara beroende av dem.

Alla dessa känslor och tankar jag nämnt är negativa och ger en inre stress i kroppen som ytterligare bygger på spänningarna. Det är av största vikt att arbeta med dessa känslor i någon form av samtal eller terapi, annars riskerar man att de sätter sig i kroppen. Att träna avspänning och använda psykologiska behandlingsmetoder som ett komplement till smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik är viktigt för att kunna hantera smärta och göra det bästa av sin livssituation.

Jag har haft mycket tid att tänka över min egen situation i sommar. Jag vet att jag tillhör den personlighetstypen som gärna vill hjälpa och arbeta med människor. Denna personlighetstyp får ofta problem med ryggen för att man inte lyssnar på sig själv. Det känns väldigt viktigt för mig att lära av det som hänt och bryta mönstret. Jag vill ha en rygg som förhoppningsvis håller trettio år till och då gäller det att medvetet prioritera mig själv och börja träna upp ryggen. Mer symboliskt handlar det om att stärka ryggraden genom att stå upp mer för mig själv och sätta gränser. Avsätta tid till att göra det jag tycker är roligt och mår bra av och få tillräcklig vila och återhämtning annars är det lätt att få kroniska ryggbesvär.

Många som har värk och smärta har det gemensamt att de haft svårt för att säga nej till krav från omgivningen och gjort många saker som de egentligen inte orkat med utan pressat sig för ”jag måste”. Därför är det viktigt att bygga upp och stärka det egna ”jaget”, öka den psykiska kapaciteten och lära sig använda sina egna inneboende resurser till att öka livskvaliteten.

Jag kommer till hösten att hålla två föreläsningar, den första heter ”Sluta oroa dig och lev i nuet!” där tonvikten kommer att ligga på inre oro och rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv. Den andra föreläsningen heter ”Hitta din inre styrka” och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för sig själv. Bägge föreläsningarna efterföljs av studiecirklar på fem gånger som en fördjupning i ämnet.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger stress och oro. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen..

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet, genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler. Jag skräddarsyr föreläsningarna och kurserna efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

01okt/06

Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar genom friskvård

Publicerad i Kristianstadsjournalen oktober 2006

Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de största orsakerna till sjukdom och död i Sverige. Dessa besvär orsakar också ett oerhört lidande för tusentals människor, men de skadliga följderna av sjukdomen går ofta att förebygga. Det har länge varit känt att livsstilen utgör en av de största faktorerna för vår hälsa. Rökning, skräpmat, brist på motion och stress är riskbeteenden vid hjärt-kärlsjukdomar.

I dagspressen skrivs allt oftare om forskning där vitaminer, mineraler och Omega 3 fettsyror varit inblandade. Det är mycket positivt att det kompakta motståndet som journalister haft mot alternativ- och komplementärmedicinen verkar att börja luckras upp. I många länder finns ett etablerat samarbete mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen. Detta integrativa tänkande gynnar patienten och bör utvecklas även här.

Antalet fall av stroke ökar kraftigt bland kvinnor mellan 30 och 65 år. Ökningen är så stor som 40 procent på tio år. Sjukdomen ökar också bland män, men inte lika mycket. En förklaring till ökningen kan vara att kvinnor i allt högre grad tagit över männens riskfaktorer vad gäller rökning och alkoholkonsumtion. Personligen tror jag att stressen är den främsta bidragande orsaken till denna skrämmande ökning. Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete, genom föreläsningar och utbildningar för grupper och på företag. Här gör 1.6 miljonerklubben ett enormt arbete. När den startades 1998 pratades det knappt om kvinnors hälsoproblem, idag tas ämnet upp i så gott som alla medier. Klubbens viktigaste uppgifter är att öka kunskapen om hälsorisker och målet är att hjälpa människor att ta ansvar för sin egen hälsa.

Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Ju längre jag har arbetat med detta har jag insett att människan är långt mer komplex än vad den traditionella medicinen lär oss och hur det känsliga samspelet mellan vårt sinne (tankar och känslor) och vår kropp fungerar. Jag ställer diagnos genom att mäta akupunkturpunkternas värden, där exakta testresultat erhålls. Jag arbetar med att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta naturläkemedel, homeopatiska preparat, vitamin- och mineraler samt kostrådgivning. Jag kontrollerar också blodtrycket. Högt blodtryck är på god väg att bli det dominerande hälsoproblemet i världen, i Sverige räknar man med att var fjärde vuxen har högt blodtryck. Som näringsmedicinsk terapeut och biopat är jag auktoriserad och kvalitetsäkrad av KAM, Kommitten för Alternativ Medicin, och jag har 40 högskolepoäng i basmedicin som grund för auktorisationen.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, med olika metoder. Jag använder mig av biofeedback. Här kopplas patienten till en dator genom att sätta på en tuta på ett finger. Via datorskärmen kan man avläsa hjärt- och hjärnfrekvensen samt den kemiska sammansättningen i blodet (stresshormoner). Med hjälp av avslappning och medveten andning kan man direkt på datorskärmen se hur man själv kan påverka stressen i sin kropp.

Stressade personer andas ytligt och vissa är ibland medvetna om att de håller andan. De flesta människorna skänker inte andningen en tanke. När du andas korrekt, med mellangärdet, får du sju gånger så mycket syre i dig som du får vid ytlig bröstandning. I decennier har forskare i frontlinjen pekat på sambanden mellan andningsmönster och vår tids stora folksjukdomar som högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem. Ändå kvarstår en stor okunskap om vikten av en medveten andning.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Det är en individuell metod där man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare känt dig stressad. Med denna metod behandlar jag känslor som rädslor, prestationsångest, sorg, ilska, inre stress och negativt tankemönster. När vi frigörs från dessa känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd och medför att vi automatiskt andas på ett korrekt sätt.

Ingela Broberg

01sep/04

Leva med smärta

Publicerad i Kristianstadsjournalen september 2004

Sverige är Europas i särklass sjukaste nation! I augusti 2004 var 813.400 personer sjukskrivna eller förtidspensionerade i Sverige, det är var tionde person. Olika former av smärta ingår i nästan alla fall av sjukskrivningar och förtidspensionering. Det finns en smärtdrabbad i vart tredje hushåll. Smärtdrabbade har i genomsnitt haft ont i 9 år och hela 15% av dem har haft smärta i mer än 20 år.

De smärtdrabbade har den lägsta livskvaliteten av alla patientgrupper. De är sjukvårdens stamgäster och står för merparten av samhällets kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner. De graderar sitt helvete så här:

  • Värst är förstås den fysiska smärtan.
  • Nästan lika svårt är det att inte tas på allvar.
  • Strax därefter kommer den psykiska påfrestningen.

Trots att det finns överväldigande belägg för att den specialiserade smärtvården och rehabiliteringen ger mycket hög behandlingseffekt monteras de i dessa besparingstider ner. Istället ges smärtmedicin, mer smärtmedicin, starkare smärtmedicin…. trots att riskerna för allvarliga biverkningar är stora. Smärta är idag ett av de mest utmanande problemen för sjukvården och samhället i stort.

Långvarig smärta ger en rad negativa effekter fysiskt, psykiskt och för familjehälsan. Den ger långvarig stress, depressioner, läkemedelsberoende , minskat självförtroende, ständig trötthet etc. Kronisk smärta är inte bara ohyggligt dyr för samhället, den kostar också för den drabbade och väldigt många har förlorat sin inkomst blivit sjukskrivna eller arbetslösa. De drabbas dessutom av mycket stora kostnader för mediciner, hjälpmedel och terapier.

Men det handlar inte bara om medicin och sjukvård. Det finns många sätt att försöka bekämpa smärta mycket handlar om att hjälpa människor att åter ta kontroll över sina liv – trots smärtan. Kroppen utgör ett komplicerat system av samverkande organ och funktioner och värk är kroppens signal om att något är i olag i kroppen. Det enda sättet att varaktigt ta bort värken är att finna den verkliga orsaken till smärtan och den kan vara svår att hitta och forskningen på området har varit knapp.

Någon enkel lösning för att råda bot på smärta finns oftast inte, det räcker inte bara med en enda komponent för att lösa problemet utan det måste angripas på flera sätt. Det finns alternativ smärtlindring som komplement till traditionell medicinsk behandling med läkemedel. Om man upplever stress, rädsla eller ångest och känner att man saknar kontroll ökar smärtan. Kan man däremot själv ta kontroll och lära sig slappna av minskar smärtan och man mår bättre.

Mycket handlar om sättet att tänka. Att försöka glömma det invanda, negativa tankemönstret och istället lyfta fram det som är positivt. Det kan vara svårt för den som är trött, stressad och nedstämd, men om man lyckas har effekten visat sig vara god.

Jag arbetar i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept där du lär dig använda din energi och kreativitet, bygger upp ditt självförtroende och får en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar dels privat med grupper och i Studiförbundet vuxenskolans regi.

Individuellt arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en metod för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också spänningar, rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Med denna metod får du verktyg för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från spänning, stress och rädslor känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd.

Det krävs en helhetssyn för att finna de grundläggande orsakerna till värk. Och naturmedicin kan ofta vara ett mycket bra komplement till skolmedicin vid smärta. Översyrlighet beror på felaktiga matvanor – vår kost är baserad på livsmedel som ger syraöverskott. Som resultat av detta lagras sura slaggämnen i kroppsvävnaderna (bindvävnaderna) och bidrar till utfällning av olika salter som i sin tur ger upphov till lokala inflammationer (led-muskelbesvär). Det finns inga genvägar att gå utan vi måste rensa kroppen. Det krävs stimulering av utsöndringsorganen, bättre cirkulation och att övergå till mer basisk föda kan också hjälpa. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion.

Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

Ingela Broberg

01maj/04

Naturliga alternativ till östrogen

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 2004

Att vara kvinna är helt normalt. Puberteten är en hormonomställning, varenda menstruation likaså, graviditeten är en enorm omställning, PMS är en annan förändring och sedan är det dags för klimakteriet. Desto mer onormalt är det att så många kvinnor står under hormonbehandling så många år av sitt liv, först med p-piller och sedan östrogen.

Liksom många andra organ så åldras även äggstockarna och äggens produktion av östrogen och progesteron avtar alltmer. Så småningom blir östrogenhalterna så låga att menstruationerna börjar komma med allt längre tidsmellanrum. Många kvinnor drabbas av olika ”övergångsbesvär” som kännetecknar klimakteriet. Ett vanligt symtom är besvärande nattliga svettningar och sömnproblem. Om dagarna kan kvinnan känna av s.k. flushes, dvs. heta vallningar som ibland kan vara åtföljda av hjärtklappningar. En del kvinnor kan även känna av bröstspänningar och med tiden börjar slemhinnorna i underlivet att bli allt torrare. Många kvinnor kan under denna period börja gråta till synes utan anledning och en del tappar mer eller mindre livslusten. De flesta har klimakteriebesvär i 3-5 år och man beräknar att 75 procent av kvinnorna som lever i den västerländska kulturen drabbas av någon form av klimakteriella symtom. Hormonbehandling med östrogen brukar lindra dessa besvär.

Synen på östrogen har skiftat under årens lopp. Under 1990-talet lanserades det som ett sätt för kvinnor att hålla sig ungdomliga och friska och att östrogenet dessutom kunde skydda mot hjärtinfarkt och demens. Alla de här effekterna gjorde att många läkare närmast slentrianmässigt skrev ut östrogen. De sista åren har opinionen svängt och de allra sista årens forskning har visat att östrogen kan öka risken för inte bara bröstcancer och blodpropp, vilket man tidigare känt till, utan också för hjärtinfarkt och demens, alltså precis de sjukdomar man hittills trott att östrogen skyddar mot. Förra året utkom en intressant och tankeväckande bok ”Blod, svett och tårar” en ilsken bok om östrogen av Lena Katarina Swanberg.

Många kvinnor ifrågasätter nu östrogenbehandling och bara 30-40 procent av svenska kvinnor i övergångsåldern tar östrogen. Många recept som skrivs ut på hormonpreparat hämtas aldrig ut. Det finns också ett antal kvinnor som inte kan använda östrogen på grund av genomgången behandling av bröstcancer, eller som haft endometrios och kvinnor som inte tål gulkroppshormon eller gestagen.

Vad gör man då när man börjar få problem med svettningar och vallningar och kanske tappar lusten att göra saker, blir velig och nedstämd? Alla kvinnor ska kunna må bra under denna period och kvinnan måste själv avgöra om hon vill ha någon behandling. Har man inte så svåra besvär anser jag att det är lämpligast att prova med naturläkemedel. De flesta klimakteriella besvär kan man motverka och inom naturläkekonsten använder man sig av homeopatiska mediciner t.ex.cimicifuga, sepia, belladonna och acidum sulf för att avhjälpa många av besvären. Huvudmedlet är refemme ett homeopatiskt östrogen, som innehåller oerhört små mängder östrogen (utspädd en miljon gånger). Ibland kombinerar man refemme med lite tillskott av progesteron.

När kvinnan passerat menopausen, börjar de klassiska klimakteriella symtomen avta. Däremot börjar andra symtom som tillhör postmenopausen att tillta. Till dessa symtom hör bl.a skeletturkalkning, urinsyran stiger i blodet och kan ge ökade led-och muskelbesvär, huden blir tunnare och tappar sin elasticitet och den allt tunnare slemhinnan i urinröret och urinblåsan gör kvinnan mer mottaglig för urinvägsinfektioner, blodkärlen blir skörare och andelen dåliga blodfetter ökar. För att behandla dessa besvär använder jag mig av homeopatiska mediciner, naturläkemedel samt kosttillskott.

Naturen har inte bråttom och klimakteriet är, precis som de flesta andra friska förändringar i kvinnokroppen, en långsam rörelse, en gradvis förändring av hormonbalansen som – precis som puberteten – tar mellan fem och tio år. Men som vid alla omvälvningar i livet finns det en möjlighet till förändring under åren runt femtio, ett erbjudande om andra mönster, andra vägar. Eftersom rimligen mer än halva livet har gått innebär klimakteriet en möjlighet till eftertanke. Blev det som jag ville? Vill jag fortsätta så här? Vad vill jag behålla? Vad är viktigt? Vilka människor är viktiga? Vill jag förändra? Kan jag förändra och hur?

Mina behandlingsmetoder är inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft genom homeopati, naturläkemedel, vitamin-och mineralterapi samt Integrerad Tankefältsträning (ITT) en metod av mental träning för att lära sig hantera stressen.

Ingela Broberg

01feb/04

Påverka din hälsa i positiv riktning

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 2004

Hälsa är ett komplext system där många olika faktorer samverkar. Jag ska här visa på några av dessa faktorer och hur man själv kan påverka sin hälsa i positiv riktning. Det krävs kunskap men framförallt en vilja att försöka ändra på saker i sitt liv som inte är bra. Om vi lägger orsaken till vårt handlande utanför oss själva kommer vi att gå miste om möjligheten att förändra och styra vårt liv.

Under lång tid har vi lämnat bort vårt ansvar till andra. Tron på mirakelmediciner har börjat ersättas av synen att vi själva kan aktivera kroppens dolda resurser för läkning. Detta nya synsätt innebär också att man lägger sig till med levanadsvanor som främjar en god hälsa. Idag tar många människor en aktivare del i sin egen hälsa och ställer helt andra krav. Många kommer inte längre att vara lika intresserade att få piller som dämpar symtomen men som inte tar bort orsaken till problemet. Det innebär att man hellre väljer att förebygga och förhindra sjukdomars uppkomst och på olika sätt förstärker det friska – den självläkande kraften.

Under de senaste generationerna har vi ätit en ny sorts mat som är raffinerad och industriellt framställd, den påverkar hela vårt biosystem och vi blir försurade precis som naturen. Snabbmat med tomma kalorier – som läsk, godis, glass och hamburgare är vanligt bland barn och ungdomar. Det är alarmerande med tanke på konsekvenserna för hälsan. Om man äter mycket snabba kolhydrater (som vitt bröd, pasta och glass) stiger blodsockerhalten snabbt med påföljande insulinstergring. Men blodsockret sjunker snabbt igen för att hamna på ett lägre värde än innan man åt och så kommer suget igen och man är snabbt inne i denna onda cirkel. Det är värt att påpeka att Sverige har näst efter Finland det högsta insjuknandet i diabetes bland barn och ungdomar i Europa. Detta är inte genetiskt betingade förändringar, eftersom mer än 90 procent av diabetesbarnen inte har diabetes i familjen. Med vår kost kan vi påverka vår hälsa genom att äta så rena produkter som möjligt.

Eftersom både matens näringsinnehåll och kostvanor har försämrats behöver många tillgodose behoven via kosttillskott. Den vetenskapliga litteraturen och egen erfarenhet med patienter visar på uttalade positiva effekter på hälsan av rätt sammansatta kosttillskott. Mineraler, spårämnen och vitaminer kan inte fungera var för sig utan står hela tiden i relation till varandra. När en enstaka mineral påverkas i kroppen, så att det finns för lite eller för mycket, inverkar det på minst två andra mineraler. I dag finns ett uppvaknande intresse för vitaminers, mineralers och fettsyrors inverkan på kroppen. Man har fått upp ögonen för att ett bristfälligt näringsintag via maten kan vara en bidragande faktor till sjukdom och väljer därför att förebygga genom kosttillskott. Jag testar med biotronapparat och kinesiologi om det finns något extra behov av någon vitamin, mineral eller fettsyra.

Örter och naturläkemedel håller på att bli en självklar del av vår vardag, som den är för de flesta människor i världen. Världshälsoorganisattionen, WHO, beräknar att 80 procent av världens befolkning saknar tillgång till moderna läkemedel och istället använder sig av medicinalväxter och örter. Jag mäter med biotronapparat bl a: om något av dina organ/körtlar är i obalans, om du har kroniska infektionshärdar, om du har candida (svampinfektion) eller tungmetallförgiftning. Därefter sätter jag samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa din kropp att bota sig själv. Det kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel och örter.

Vi utsätts för alldeles för mycket stress idag. Jag ser stress som en sjukdomsutlösande faktor, snarare än en direkt sjukdomsorsak. Man kan säga att stress belastar ens svaga sidor och tar därmed fram en latent sjukdom. Det är viktigt att hitta metoder för att på bästa sätt hantera stressen i sitt liv. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en pedagogiskt självpåverkansmetod för balansering av stressrelaterade problem t.ex. ospecificerad oro, rädslor, prestationsstress, spänningar m.m. Principen bakom ITT grundar sig på en teori om att kroppens energisystem (meridiansystem) utgör ett grundläggande kontrollsystem för känslomässiga reaktioner. Med denna metod får du själv ett schema som verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Jag leder också kurser i mental träning – enligt Lars-Eric Uneståhls koncept för stresshantering och självförtroendeträning. Dessa anordnar jag både privat och genom Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad.

Hälsa är något man bygger upp och vårdar – genom våra levnadsval skapar vi vår hälsa och därigenom vårt välbefinnande.

Ingela Broberg

01mar/03

Varför välja alternativmedicin ?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 2003
Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Under generationer har erfarenheterna resulterat i olika behandlingsmetoder som hjälper kroppen att bibehålla hälsan eller återställa den när kroppen drabbats av sjukdom. Örter och naturläkemedel håller på att bli en självklar del av vår vardag. Alltfler svenskar, mer än tio procent av svenska folket, använder dagligen naturläkemedel av olika slag för att förebygga och lindra olika besvär. Det är dock en mycket låg siffra om man jämför med många andra länder.

I nästan alla länder finns en rik tradition att använda medicinalväxter och örtmediciner. Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att 80 procent av världens befolkning saknar tillgång till moderna läkemedel och istället litar till ”gröna mediciner”. Även i Sverige var växterna viktiga i folkmedicinen och den äldre skolmedicinen. Men från slutet av 1800-talet har de överskuggats av läkemedelsindustrins preparat. I länder som Tyskland, Frankrike och England har man en mer obruten tradition att använda naturläkemedel, där rekommenderas de ofta av läkare. I Tyskland har läkarna skrivit ut naturläkemedel på recept sedan mitten av 1900-talet.

Det finns idag i Sverige ett stort intresse för örter och naturläkemedel, försäljningen av de här produkterna ökar och tidningarna skriver allt mer om dem, även medicinska facktidskrifter. Den 1 juli 1993 fick Sverige en ny läkemedelslag, i och med vårt inträde i EU som innebar att alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Idag finns det cirka 90 naturläkemedel som är registrerade och godkända av Läkemedelsverket efter en omfattande värdering av kvalitet, säkerhet och effekt och det finns ytterligare drygt 150 som står i kö för att klara Läkemedelsverkets kontroll. Produkterna bygger alltså på det som står i allmänna läkarinstruktionen: vetenskap och beprövad erfarenhet. Följaktligen borde läkarna kunna informera sig och läsa på för att kunna diskutera med patienter som vill prova naturläkemedel.

Homeopati är den vanligaste alternativa medicinen i Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland. I England finns det flera homeopatiska sjukhus, och som kuriosa kan nämnas att drottning Elisabeths livläkare är homeopat. Bland annat i Schweiz kan man bli professor i homeopati. Varför homeopatin motarbetas och inte är officiellt godkänd i Sverige är en gåta. Homeopati är ett naturligt läkesystem som använder särskilda medel, framställda från växter och mineraler och som hjälper kroppen till självläkning. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas under kontroll från Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel.

KAM – kommitten för Alternativ Medicin www.KAM.se är branschorganisation för förbund inom den komplementär- och alternativmedicinska sektorn. KAM samarbetar med socialstyrelsen och Läkemedelsverket i alternativmedicinska frågor och verkar för att få komplementära behandlingsformer godkända av regering och riksdag.

Idag börjar vårt gamla tänkande ersättas av ett holistiskt tänkande, där man istället ser till helheten och utvecklingen går mot ett allt större personligt ansvar för den egna hälsan. Kroppen kan läka sig själv. Att den kan det beror på att den har ett inbyggt självläkningssystem och att använda mediciner som utnyttjar dessa medfödda läkningsmekanismer har bättre effekt än mediciner som bara undertrycker symtom.

När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Till grund för den diagnos som jag ställer, ligger den klassiska akupunkturens lära. Varje organ har sina akupunkturpunkter på händer och fötter och för att fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären, mäter jag akupunkturpunkternas värden med en elektronisk biotronapparat, där exakta testresultat erhålls. Jag använder också ögondiagnostik som ett komplement. Jag testar bl a: om du har kroniska infektionshärdar i kroppen

om något eller några av din organ/körtlar är i obalans
om du har vitamin- eller mineralbrist
om du har candida (svampinfektion)
om du har tungmetallförgiftning

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa din kropp att bota sig själv. Det kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel och örter. På grund av stress och dålig kosthållning har många människor idag brist på både B-vitaminer och mineraler som magnesium och zink. Jag testar med kinesiologi, muskeltest om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin och mineral.

Naturmedicin baserar sig ofta på erfarenheter vunna under hundratals ibland tusentals år. Metoder som håller måttet efter att ha använts under många generationer talar för att behandlingen har en oskadlig verkan och att den fungerar med avsedd effekt på den sjuke. Enligt min mening är det aldrig frågan om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient. För den som är sjuk borde det vara en rättighet att också kunna få naturmedicinsk vård som i många andra europeiska länder.

Mina behandlingsmetoder är inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft genom homeopati, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt Integrerad Tankefältsträning (ITT) en metod för mentalträning för att stärka samspelet mellan kropp och själ.

01feb/02

Framtidens medicin att bygga broar mellan skolmedicinen och alternativmedicinen

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 2002

Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Under generationer har erfarenheterna resulterat i olika behandlingsmetoder som hjälper kroppen att bibehålla hälsan och återställa den när kroppen drabbats av sjukdom. Däremot har efterkrigstidens läkekonst präglats av ett högteknologiskt sätt att se på människan och det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna utrota alla symtom och sjukdomar. Penicillinet var en av hörnstenarna i den moderna medicinen men tyvärr har det inte fungerat riktigt som det var tänkt, utan istället har vi fått ännu fler sjukdomar som dessutom är svårare att rå på. Kriget mot infektioner, cancer, degenerativa och autoimmuna sjukdomar har inte lyckats. Bakterier, virus och jästsvampar skapar hela tiden nya sjukdomsvarianter som man måste hitta botemedel mot.

 

De senaste decennierna har vi blivit programmerade att förvänta oss snabba kurer för våra sjukdomar med hjälp av piller eller injektioner trots att vi kan missköta vår kropp genom att äta sådant som är dåligt för oss, röra oss för lite, stressa och genom att inte vara medvetna om hur våra känslor påverkar vårt välmående. Men hälsa är ett mycket vidare begrepp än att bara vara symtomfri och kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett nytt, ännu påtagligare symtom upp. Den som inte har tid eller pengar för sin hälsa, kanske så småningom får satsa mycket tid och pengar på sina sjukdomar.

 

Det finns ett nytt hälsomedvetande som växer fram, allt fler människor tar mer ansvar för sin hälsa, söker själva kunskap och är också beredda att offra något av det vi är vana vid att göra för att bli friska. Hälsa är något man bygger upp och vårdar. När hälsan är hotad är det enligt min mening inte frågan om antingen alternativ medicinsk eller skolmedicinsk behandling utan båda kan behövas som komplement till varandra. Det vore önskvärt om man kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga och skonsammaste behandling för varje patient. Den vanliga vården är mycket bra vid akut sjukdom , men den räcker inte alltid för att bota kroniska sjukdomstillstånd, där man med naturmedicinen oftare når bättre resultat.

 

Ända sedan hälso- och alternativrörelsens början har det funnits en motsättning mellan skolmedicinen och naturmedicinen. Läkarna inom skolmedicinen har ifrågasatt olika behandlare inom alternativmedicinen – kiropraktorer, homeopater, biopater med flera. Man har menat att behandlingarna inte varit bevisbart effektiva. Sedan flera år tillbaka är akupunktur accepterat av skolmedicien och betraktas ej längre som en bluff trots att akupunkturen som behandlingsmetod ej ändrats. Andra yrkesgrupper som tidigare ansågs som alternativa är nu legitimerade, exempelvis kiropraktorer och naprapater. Vad som gjort akupunkturen accepterad är att den skolmedicinska kunskapen kommit så pass ikapp den praktiska tillämpningen av akupunktur att de kan förklara den på ett vetenskapligt och godtagbart sätt.

Vad gäller homeopatin så är den ännu inte på motsvarande sätt vetenskapligt accepterad även om ett flertal studier över homeopatins verkningar publicerats i många världsledande medicinska facktidskrifter, t.ex. Lancet. Det är bara en tidsfråga innan homeopatin blir vetenskapligt accepterad. Sedan Sveriges inträde i EU har alla naturmedel genom mycket hård kontroll klassats om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas också under kontroll av Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Homeopatmedlen kommer från växt, mineral och djurriket och de saknar praktiskt taget biverkningar.

 

I dag börjar man sakta kunna skönja en öppning. Karolinska Institutet i Stockholm har inrättat en kurs i alternativmedicin för medicinstuderande och läkare . Kursen är bara på två veckor men är mycket populär. Många patienter använder alternativa behandlingar och söker på egen hand kunskap via internet om olika behandlingsmetoder. För att skapa en förtoendefull relation vore det säkert önskvärt om läkaren känner till vad alternativ medicin handlar om.

 

Flera länder har en helt annan policy än Sverige vad gäller alternativmetoder. I England t.ex. finns det fem homeopatiska sjukhus och homeopatin är den vanligaste alternativa behandlingsformen i Belgien, Frankrike, Holland, Schweiz och Norge. I både Tyskland och Nederländerna täcker försäkringsbolagen den enskilde individens kostnader för homeopatisk behandling. Forskare i USA säger att 70 procent av amerikanarna ibland söker sig till andra vårdformer än den konventionella medicinen.

För den som är sjuk borde det idag vara en rättighet att också kunna få naturmedicinsk behandling som ett komplement för att få fram bästa möjliga behandling. Fördelen med att vara öppen för båda de medicinska vägarna är att man har många fler behandlingsalternativ att välja mellan. Om du är sjuk måste du bestämma dig för vad du ska göra för att bli frisk. Om du inte själv tar detta ansvar, kommer andra att bestämma över huvudet på dig och det är inte säkert att dom fattar de bästa besluten.

 

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Mina behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01okt/01

Cancer – en sjukdom som berör oss alla

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 2001

Det finns få sjukdomar som sprider en sådan rädsla och ångest som just cancer och de flesta av oss har i sin omgivning någon man känner som drabbats av sjukdomen. Jag vill börja med att klargöra att cancer ej får behandlas av komplementärmedicinare utan skall behandlas skolmedicinskt.

Det jag tar upp i min artikel är hur man kan förebygga cancer och kompletterande behandling. Varje år får 40 000 svenskar cancer. Upp till varannat fall skulle ha kunnat förebyggas med en bra livsstil. Det säger professor Kenneth Nilsson, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Man uppskattar att ungefär 75% av all cancer beror på dåliga kostvanor och rökning, alltså faktorer som vi mycket enkelt kan påverka. Andra viktiga orsaker kan vara virusinfektioner, arbetsmiljö och i vissa fall ärftlighet.

Trots miljardsatsningar på forskning varje år både i Nordamerika och Europa är gåtan långt ifrån löst även om det finns många spännande upptäckter i den snabba utvecklingen av bioteknik och genforskning. Pengar har hela tiden använts för läkemedelsforskning och forskning på nya vacciner mm, medan endast en mycket liten del har använts för de två största orsakerna till cancer; dålig kost och rökning. Man borde lägga några procent av forskningen på kosten och kosttillskott. Trots flera hundra studier som visar hur kraftfulla antioxidanter och kosttillskott kan förebygga och lindra cancer så finns det fortfarande liten acceptans av eller nyfikenhet på vad som erbjuds som komplement till den traditionella vården. Cancer är ett sjukdomstillstånd där kroppen kräver väldigt mycket stöd och näring för att kunna kämpa vidare och för att klara den tuffa cellgifts- eller strålbehandlingen. Det starkaste vapnet mot cancer är att förebygga och hålla den borta.

Enkla livsstilsförändringar kan minska cancerrisken rejält. Forskarna är helt överens om att mycket frukt och grönsaker minskar risken för cancer. Det beror bland annat på att de är rika på fibrer samt skyddsämnen som C-vitamin, karotenoider och flavonoider. Flera studier visar att personer som äter mycket frukt och grönt har en ungefär halverad risk för cancer i framför allt lungorna och matsmältningskanalen. Länge hävdades att maten kan förebygga cancer, men att det inte spelar någon roll vad vi äter när vi väl fått sjukdomen. Men idag anser cancerforskare att maten kan påverka hela vägen. Cancer bildas i flera steg och alla dessa steg kan påverkas med maten. Även när vi väl fått cancer kan vi få den att växa långsammare. Det botar inte cancern, men kan göra att man vinner tid så att traditiopnell behandling får mer tid på sig att verka. Jag testar alltid om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin eller mineral. Den enskilt största orsaken till cancer är tobaksrök och bör därför undvikas. Att motionera regelbundet är nyttigt, motion förbättrar cirkulationen och avlägsnadet av slaggprodukter. Det är viktigt att hålla immunförsvaret starkt då cancerceller angriper immunförsvaret när det är nedsatt. Vi har stora möjligheter att förebygga cancer med en bra livsstil.

Vid behandling av sjukdomar som cancer bör man alltid behandla hela människan. Om personen som blir sjuk kan aktivera sina egna möjligheter till läkning, i stället för att bli en passiv mottagare av vård, kan mycket vinnas. Bara att få diagnosen ”cancer” innebär för många personer en stark känslomässig chock, i en del fall uttolkad som ett akut dödshot. Här kan alltför stor tilltro till statistik och prognoser ha en negativ effekt. Statistik är viktig i valet av den bästa behandlingen för en viss sjukdom, men när valet är gjort kan statistiken inte längre tillämpas på individen. Alla patienter måste inges övertygelsen om att de kan bli bra, oavsett vilka oddsen är. Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sina funktioner. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning. Jag arbetar också med Integrerad Tankefältsterapi (ITT) som är en effektiv metod att på kort tid kraftigt reducera negativ stress och rädslor. Det är mycket viktigt att känna att man har kontroll över sitt liv och kan påverka sin situation.

Det finns mycket bra böcker som kan vara till stor hjälp, en klassiker är Bernie S. Siegels bok ”Kärlek, medicin och mirakel”. Dess undertitel är: En kirurgs erfarenheter av cancerpatienters märkliga förmåga att bota sig själva”. Siegels tes är att en bättre kontroll över sjukdomen kan vinnas med kärlek, förståelse och insikt.

01aug/01

Med naturmedicin stärks kroppens egen läkande kraft

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 2001

Idag tar människor en aktivare del i sin egen hälsa och ställer helt andra krav än tidigare. Under lång tid lämnade vi bort vårt ansvar och gick till doktorn med våra åkommor. Idag är människor mer medvetna om att man måste bättre ta hand om sig själv. Tryggheten finns inte utanför utan inuti oss. Det är viktigt att ta reda på ”vem är jag” – och att stärka sina egna resurser. Tron på mirakelmediciner har börjat ersättas av synen att vi själva kan aktivera kroppens dolda resurser för läkning. Det innebär att vi förstärker det friska i stället för att bekämpa sjukdomssymtomet. Att öka kroppens egen motståndskraft i syfte att hålla sig frisk är tankar som kineserna hade redan för tusentals år sedan. Det nya hälsomedvetandet sätter människan i centrum. Vi tar ett eget ansvar, vi söker själva kunskap och är öppna för nya vägar till helande och läkning.

De flesta människor är idag mycket medvetna om miljögifter och föroreningar i vår yttre miljö och att våra sjöar blir försurade och behöver kalkas. Men hur många är intresserade av eller ens medvetna om gifter och orenheter som vi under årens lopp lagrat upp i våra egna kroppar? Allt vi äter och dricker försvinner bara inte på något underfundigt sätt utan tyvärr är det på samma sätt med gifter i vår kropp som med dem vi dumpar i naturen, förr eller senare ger de sig tillkänna och ställer till med obehag. Gifterna består av stagnerade ämnesomsättningsprodukter som är blandade med starka inre sekretioner och medicingifter.

Naturläkekonsten anser att det mycket ofta är dessa gifter som ger upphov till en rad vanliga sjukdomar. Detta skapar en överbelastning på kroppen och speciellt dess utsöndringsorgan. Sjukdom är den reaktion som kroppen använder sig av då jämviktsrubbningen blir för kraftig. Det finns fyra funktioner i vår organism: cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen: hjärtat – lungorna – levern – njurarna. Om dessa organ fungerar bra och samspelet mellan dem fungerar bra är grunden för god hälsa bra. Annars kan upplagring av slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar ge många olika symtom och sjukdomar. Ofta är det vår hud, vårt största organ, som får ta stryk i form av eksem, utslag, hudförändringar och olika allergier. Med det naturmedicinska sättet att tänka blir ofta den första uppgiften att avlasta och stödja det organ som inte fungerar riktigt bra. Börjar man rensa ut kroppen försvinner ofta symtomen efter hand. Jag arbetar med homeopatiska medel och naturläkemedel.

Som vi ser är det en lång rad av orsaker och verkan. Kommer man inte åt orsaken till ohälsa dyker snart ett annat symtom upp. Jag behandlar kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter.

Varje organ har sina akupunkturpunkter på händer och fötter. För att fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären, mäter jag akupunkturpunkternas värden med en elektronisk biotronapparat, där exakta testresultat erhålls. Jag använder också ögondiagnostik som ett komplement.

Jag tycker det är mycket viktigt att ge tid för samtal för jag tror att patienterna ofta har en tanke eller ide till vad som orsakat ohälsan och hur man bäst vill bli hjälpt.

I och med Sveriges inträde i EU ska alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas under kontroll från läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Homeopatin är den ledande alternativmedicinska metoden i Europa. I länder som England, Tykland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och preparaten säljs på apotek. Homeopati är en billig behandlingsmetod som skulle kunna spara stora summor åt sjukvården. Många naturmedel har urgammal tradition. Detta skall jämföras med läkemedlen, som nästan alla tillkommit under detta sekel. Det finns läkemedel som är borta från marknaden idag beroende på att de gett biverkningar som man från början inte räknat med.

Naturmedicin baserar sig oftare på erfarenheter vunna under hundratals ibland tusentals år. Metoder som håller måttet efter att ha använts under många generationer talar för att behandlingen har en oskadlig verkan och att den fungerar med avsedd effekt på den sjuke. Enligt min mening är det aldrig frågan om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling, bäst vore det om naturläkekonsten och skolmedicinen samarbetade.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.