Category Archives: Stresshantering

Artiklar om stresshantering

01okt/10

Hitta kraften och styrkan i dig själv

Oktober 2010

Efter att ha haft ett uppehåll under ett år känner jag nu att det är dags att skriva en ny artikel. Det känns också dags att skapa en ny föreläsning där jag vill ta upp sådant som jag tycker är intressant och viktigt. Det kommer att handla om hur vi kan hitta vår egen motivation och styrka, sluta jämföra och förminska oss och istället stärka och bygga upp självkänslan och våga ta plats. Det kommer också att handla om gränssättning, acceptans och självrespekt och att bryta sig ur den vardagliga tankens begränsningar. Personlig utveckling och att växa som människa handlar mycket om hur vi tänker och om vår attityd och inställning till oss själva och livet.

Under det gångna året har jag förutom att arbeta på som vanligt även vidareutbildat mig och är nu certifierad coach. Egentligen har jag lite motstånd mot uttrycket coach, det används i alla tänkbara sammanhang där man möts i samtal med människor, vilket är missvisande. Coaching är mycket mer än så, för mig är det både ett förhållningssätt och en metod. Coaching går ut på att hjälpa människor att se sig själva i ett nytt ljus, se sina blockeringar och möjligheter och att få hjälp med att göra upp en handlingsplan så att de på ett nytt sätt kan hantera situationer och uppgifter i sitt liv och kunna göra det som de egentligen vill. Personen sitter själv inne med lösningen och min uppgift som coach är att hjälpa till och stötta i denna process. Om detta ska bli möjligt behöver man identifiera vilka hinder som finns för att komma framåt, det kan vara inre hinder som dålig självkänsla och brist på tillit till den egna förmågan men även yttre hinder i form av struktur och kompetensbrist kan förekomma.

Många av våra problem idag ligger i jämförelsens problematik, vi tittar på andras liv och upptäcker våra egna tillkortakommanden, vi jämför oss ofta på ett sätt där slutsatsen blir att jag eller mina livssval inte är lika mycket värda. Det är viktigt att ha egna visioner och mål, för om jag inte har tänkt igenom hur jag vill leva mitt liv och har en egen plan är det lätt att dras med i de här känslorna och låta sig påverkas av vad andra gör och planerar. Många gånger har vi satt ribban alldeles för högt, vi vill ha kontroll och perfektion när det räcker bra med att bara vara stolt över vad vi åstadkommer utifrån våra förutsättningar och ”jag duger som jag är”. Om vi tänker efter är yttre framgång ingenting vi växer av, utan vi växer som mest när vi vågar vara tydliga, sätta gränser, säga nej och skapa utrymme åt det vi vill och behöver i våra liv. Detta är ämnen jag kommer att ta upp i höstens föreläsning.

Jag driver egen praktik sedan tretton år tillbaka och har under årens lopp specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Jag är utbildad mental tränare, diplomerad stresscoach och är nu också certifierad coach enligt ICF. Jag startade min praktik med inriktning mot naturmedicin och är utbildad diplomerad Biopat, jag är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, (kommittén för komplementär och Alternativ Medicin) och har 40 högskolepoäng i basmedicin. Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag arbetar fortfarande med naturmedicin även om majoriteten av personer som söker mig idag oftast också har stress eller känslomässiga problem.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell och mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik och arbeta med den känslan som ger upphov till stress, oro eller annan negativ känsla. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Det finns ett stort intresse och behov av kunskap i personlig utveckling samt stresshantering därför skräddarsyr jag olika föreläsningar om dessa teman efter uppdragsgivarens syfte och önskemål. Jag kan såväl åka ut på företag som att erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Välkomna med förfrågan och mer information angående behandlingar, föreläsningar och kurser.

01dec/09

Det lönar sig att investera i din personal eller dig själv

December 2009

Om vi inte investerar i vår hälsa måste vi investera desto mer i att behandla vår ohälsa.

Hälsa är en resurs både för individen och för organisationen. Vad kan det hälsosamma företaget/organisationen göra för att skapa förutsättningar för en god hälsa och arbetsglädje? Det här med hälsa är ett sammansatt begrepp, som innehåller objektiva och subjektiva moment. Ibland kan doktorn konstatera att man kliniskt sett är sjuk och ibland mår man dåligt utan någon medicinsk orsak. I dagens samhälle har många människor fått en oroligare och stressigare arbetssituation och därmed också en pressad livssituation. Människor känner sig maktlösa och somliga blir sjuka av detta. Arbetslöshet och sjukdom är svårt att hantera och det är inga val vi gör själva.

Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och arbetar som sådan sedan flera år tillbaka i olika rehabiliterings/samarbetsprojekt drivna av t ex Försäkringskassan och Region Skåne. Jag har arbetat med flera grupper av långtidssjukskrivna. Jag arbetar också med naturmedicin, är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, Kommittén för Komplementär Medicin och har 40 poäng i basmedicin. Sedan 12 år tillbaka har jag egen praktik i Kristianstad.

Eftersom majoriteten av mina patienter har stress som en del av symtombilden har det blivit en naturlig följd för mig att under årens lopp specialisera mig inom personlig utveckling och stresshantering. Den erfarenheten vill jag dela med mig och visa på vägar till att hitta balansen och känna livslust. Jag har hört allt för många säga att jag skulle behöva bli sjuk för att förstå att jag behövde ändra på mig. Det är av största vikt att arbeta mer förebyggande med livsstilsfrågor , för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete. Jag håller föreläsningar och kurser i förebyggande hälsovård och håller mina föreläsningar i egna lokaler eller ute på företagen. Min grundläggande inriktning är livsglädje och arbetsglädje eftersom de påverkar allt vi gör. Jag visar hur du kan hitta dina egna verktyg till att må bra. Du får hjälp med att se hur du kan komma vidare till ett bra livsmönster, få en bättre självkänsla, hitta dina starka sidor och kanske våga sticka ut. Du får kunskap om hur du kan förändra negativa tankar och minska rädsla, så att du vågar göra saker och kan känna mer glädje och lust i livet.

Hälsofrämjande åtgärder har också stor betydelse för företagets verksamhet och resultat. Det framgår av en undersökning som omfattade 200 000 företag i USA, där det visade sig att på företag där medarbetarna visades stor uppskattning var lönsamheten mer än tre gånger så hög jämfört med företag där medarbetarna mötte lite uppskattning. Jag är övertygad om att man får många vinnare om man satsar på att öka kunskapen och visa på vägar för att återfå eller bibehålla hälsan. Individen skulle ”vinna” bättre hälsa och välbefinnande, arbetsgivaren” vinner” på en mer effektiv personal och samhället skulle spara mängder av pengar på utebliven ohälsa.

När jag arbetar som personlig coach och vid enskilda samtal använder jag mig oftast av Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger oro och stress, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välbefinnande. Du får här ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen. När jag arbetar som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion med hjälp av homeopatiska preparat och naturläkemedel.

Detta är min sista artikel i Kristianstadsjournalen som jag har skrivit i regelbundet sedan 1997. Jag har sett min egen utveckling under de här åren, från att i början skriva om hälsan kopplad till kroppsliga bekymmer och olika behandlingsalternativ till att mer och mer skriva om den mentala hälsan. Jag tror det är mycket viktigt med personlig utveckling och att växa som människan. Det handlar mycket om hur vi tänker, vår attityd och inställning. Jag är övertygad om att våra tankar har mycket större betydelse för vår hälsa än vad vi idag förstår.

Jag tackar för alla åren jag har fått förmånen att skriva i denna tidning och hoppas att jag har hjälpt någon att förstå något problem och att må lite bättre.

01maj/09

Lär dig hantera din stress

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 1999

Stress tycks vara ett oundvikligt problem som vi ständigt konfronteras med i vår moderna civilisation. Men just i detta ligger en utmaning. Hur ska man klara stressen och lära sig leva med den?

Rädsla är en grundläggande stressutlösande faktor. Vad framkallar då rädslan? Framför allt känslan av något nytt. Förändringar är för de flesta av oss ett hot, något vi är osäkra på att klara av – till exempel att bli arbetslös, sjukdom, flyttning, försämrad ekonomi eller att bli lämnad ensam etc. De flesta förändringar klarar vi av, men inte hur mycket som helst på en gång. Rädslan för en okänd framtid blir störst när vi inte vet hur vi ska bete oss. Den rädslan kan ge oss huvudvärk, magkatarr, ryggont, högt blodtryck etc. När vi är utsatta för denna känslomässiga stress minskar vår förmåga att njuta av det som ändå fortfarande är bra. Vi behöver bli medveten om vad det är som egentligen händer och varför, att vi kan göra något åt situationen och inte behöver vara enbart offer.

Självklart är våra stressreaktioner beroende av hur stark stressen känns. Vi ska hinna med mycket: arbete, barn, hem, relationer, alla krav och måsten. Många människor känner sig maktlösa och tror inte att de kan påverka sina liv.

Anledningen till att du inte kan, är att du övertygat dig själv om att du inte kan.

Många av oss har en uppgiven attityd därför att vi har blivit besvikna så många gånger att vi börjar tro att vi alltid kommer att misslyckas, ”Jag kan aldrig göra något rätt”, genom att säga detta till dig själv så har du undanröjt möjligheten till förändring. Om du fortsätter att göra det du brukar göra, så kommer det att bli som det brukar bli. Dina möjligheter begränsas bara av din negativa inställning till dig själv och din oförmåga att bryta detta mönster.

Oro och stress ger även näringsförlust. Får kroppen aldrig återhämtningsperioder bryts den sakta men säkert ner. Vitaminer och mineraler som ingår i kroppens alla enzym-och hormonsystem, förbrukas i för snabb takt vid långa perioder av stress. Om vi belastar vår kropp alltför mycket med stress, negativa tankar, näringsbrist och annat, så åldras vi i förtid. Professor Rolf Ekman vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset har myntat begreppet hjärnstress. Bildligt talat kokar hjärnan över av för mycket stress. Vår stressade livsstil ställer om kemin i hjärnan. Om detta pågår länge blir det en permanent obalans i hjärnans kemi och därmed påverkar det ens beteende. Först och främst tappar man koncentrationen, därpå följer sömnsvårigheter och så vidare. Vi måste helt enkelt ha tillräckligt med energi för att orka hålla oss friska. Därför är det viktigt att stanna upp, motverka stressen och ge oss själva energi på olika sätt så att vår självläkande kraft kan fungera.

Jag arbetar med Tankefältsträning som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod.

Som biopat använder jag även Tankefältsträning som ett komplement eftersom jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01apr/09

Stress och sömnproblem hänger ihop

April 2009

Svenskarna sover sämst i Europa, enligt en undersökning av svenska sömnforskare. Två och en halv miljon svenskar (över 15 år) lider av sömnstörningar och mer än en halv miljon tar receptbelagda sömnmedel. Kvinnor sover sämre än män.

Sjuksköterskan Mirjam Ekstedt har lagt fram en intressant avhandling om kopplingen mellan sömnproblem och utbrändhet och den intressanta frågan är om det är bristande återhämtning som gör att vissa drabbas av utmattningsdepression. I sin avhandling gjorde hon djupintervjuer med flera grupper av personer, däribland sjukskrivna, med olika stressnivåer för att komma åt själva kärnan i utbrändhetsprocessen. Många beskrev att de hade höga krav på sig själva, ett stort ansvarstagande, en hög inre drivkraft och att de var glada för sitt jobb. I den första fasen av ökad stress och utbrändhet beskrev de att de sov för lite, sent i säng och upp tidigt för att hinna med jobbet, därmed minskade de på sin återhämtning. De gick helt enkelt på vilja, vilket ledde till ett ökat energidränage. Här tror jag att många befinner sig idag och det är inte farligt om man ser och är medveten om vad som händer och lär sig hantera situationen genom att till exempel sova ikapp på helgen.

Gruppen däremot som låg nära utbrändhet fick inte den återhämtningen. Helgen räckte inte till för att vila ikapp utan man var lika trött då som under arbetsveckan. De minskade sin fysiska träning och sina sociala aktiviteter för att orka. Denna fas kallas för ”cutting off” eller avskärmning och där måste man gå in och bryta. Det är en allvarlig varningsklocka. Intervjuerna visade att många personer hade behov av att skydda sin självbild. Deras självkänsla var mycket prestationsbaserad och de hade sämre förmåga att säga ifrån när det blev för mycket. Sedan kommer skulden, när inget blir bra och då är man ofta redan inne i en lättare depression. Deras stressmarkörer mättes och man såg att mikrostörningar i sömnen var relaterade till högre kortisolvärden och högre blodtryck, puls och blodfetter. Slutsatsen är att personer i riskzonen för utbrändhet har störd sömn, är mer stressande och har därmed sämre förmåga till återhämtning. Att bara bli hänvisade till att ta tabletter är ingen bra lösning. Vården borde arbeta förebyggande på ett helt annat sätt än idag och hjälpa människor med sömnproblem. Störd sömn borde ses mer ur ett folkhälsoperspektiv. Det behövs en kampanj för att uppvärdera den viktiga återhämningen.

Sömn, när den fungerar bra, är en förbluffande effektiv skyddsfaktor mot ohälsa. Tillräcklig sömn ger självklart den återhämtning som krävs för att orka nästa dag, men den effektiva djupsömnen stärker också immunförsvaret och ger kroppen tid att reparera sjuka och skadade celler. Sömnen bättrar också på minnet och med god sömn är det lättare att hantera känslomässiga problem och göra intellektuella analyser. Omvänt ger störd sömn stora negativ effekter för hälsan. Risken för hjärt-/kärlsjukdomar ökar tydligt, immunförsvaret blir försvagat och den mentala kapaciteten att fatta komplicerade beslut minskar.

Människor med sömnproblem faller lätt mellan stolarna och har många gånger andra problem som värk och smärta, stress och oro och är kanske utbrända. Det finns inga riktigt bra vårdformer för detta. Man kan inte bara bli hänvisad till att ta tabletter. Det borde snarare finnas en tvärprofessionell grupp på varje vårdcentral dit människor med sömnproblem kunde vända sig.

Apoteket har mycket bra råd för en bättre sömn på sin sida www.apoteket.se. Jag brukar också rekommendera en avslappnings CD som också finns att köpa på apoteket eller via Fil. Dr Lars- Eric Unståhls hemsida www.buenavida.se.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och jag vidareutbildar mig hela tiden inom detta område. Vid enskilda samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress och oro som till exempel ofta dyker upp i tankarna när vi gått och lagt oss och gör det svårt för oss att slappna av och somna. Man använder sig av akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förbättring.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra, hitta balansen och känna glädje i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag, vårdanrättningar som erbjuda er att komma till mina lokaler.

Välkomna med frågor angående enskilda samtal, föreläsningar och kurser.

01apr/09

Hur tystar jag min inre negativa röst?

April 2009

Under årens lopp har jag funnit att det är ett väldigt vanligt problem att man talar till sig själv på ett missbelåtet och destruktivt sätt. Man kan beskriva den inre rösten som min egen upplevelse av mig själv, ”jag bilden,” som består av mina egna åsikter, tankar, erfarenheter, känslor och min kropp. Den har formats av slutsatser som jag dragit om mig själv utifrån egna erfarenheter och upplevelser men också av hur jag blivit behandlad av andra. Vi glömmer ofta att det som sker i nutid styrs och tolkas känslomässigt av erfarenheter vi bär med oss. Kroppen har minnen som framförallt gör sig påminda när vi kommer i jobbiga situationer som påminner om tidigare upplevelser.

Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, övergivna eller hjälplösa. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild och framförallt vill vi inte avslöja den utåt. Vi kan ha en perfektionistisk läggning och en självbild som ansvarstagande och oroar oss då för att göra katastrofala misstag. Därför ältar vi ständigt vad vi har gjort ner i minsta detalj och arbetar oss själva till utmattningens rand för att kunna känna att vi verkligen har gjort rätt för oss. När vi oroar oss är det lätt hänt att vi både tänker ensidigt och fullkomligt ologiskt.

Ett av våra vanligaste negativa tankemönster är katastoftänkandet, att alltid tänka det värsta i alla situationer och snabbt måla upp det värsta scenariot. Du kan också skuldbelägga dig själv, du vill inte se andra förklaringar utan lägger oproportionerligt stor skuld på dig själv. Att övergeneralisera hör också till vanligheten, du drar lätt enorma växlar på en enstaka negativ händelse: ”Det känns som om sådant alltid händer mig. Jag är värdelös”. Att hålla fast vid det negativa kan du säkert också känna igen: ”Varför ska jag gå ut och dansa jag blev ju inte uppbjuden förra gången och det blir säkert likadant denna gången”. Ett annat mönster är att tro att man är dålig eller svag i till exempel ett skolämne, den föreställningen gör att man ofta presterar sämre och det blir en självuppfyllande profetia. Denna dåliga prestation förstärker den dåliga självbilden och lägger grunden för nästa misslyckande.

Genom att bli medvetna om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det man behöver är en uppriktig vilja till förändring. Det innebär inte att man behöver vända upp och ned på sitt liv men ofta sitter sådana här mönster djupt och är svåra att förändra utan medveten ansträngning. Varaktig förändring handlar om tålamod och att ta små steg i taget. Det inre negativa bandet har ofta malt på väldigt länge, men man har mycket att vinna genom att börja tänka snällare tankar om sig själv.

En bra övning är att börja med att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och fundera över hur de påverkar din situation. Anteckna gärna. Prova att omvandla den negativa tanken till en positiv tanke, ibland måste man dock nöja sig med att kunna förvandla den till att bli neutral. Lägg märke till skillnaden i den upplevda situationen och känn vad som händer med dig. Här följer ett exempel: ”Jag kommer inte att bli uppbjuden ikväll heller”. Att göra den neutral vore att tänka: ”Jag går ut och dansar ikväll” och att omvandla den positivt: ”Det ska bli trevligt att gå ut och dansa”. Din egen bild av dig själv och tilliten till dina resurser är det drivande i din personliga utveckling. Det handlar alltså om att ha förtroende för den egna förmågan att hantera olika situationer. Du kan träna upp din mentala förmåga genom att stärka din självkänsla och ta kontroll över ditt liv med hjälp av mental träning.

När jag arbetar med individuella samtal använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att lösa upp negativa tankemönster och inre stress och oro. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik med det negativa tankemönstret man vill förändra, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arrangerar kurser/föreläsningar i mental träning. Där du lär dig avslappning, att bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i självutvecklande metoder.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar och kurser. Ring gärna eller maila, se nedan.

01aug/08

Hälsocenter Ingela Broberg

Augusti 2008

Efter att i elva år drivit Biopatikliniken i Kristianstad byter jag nu i höst namn till Hälsocenter Ingela Broberg. Namnbytet är en del i den utvecklingsprocess som mitt företag befinner sig i.

Jag är utbildad diplomerad Biopat och näringsmedicinsk terapeut och auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM (kommittén för komplementär och Alternativ Medicin) och har 40 högskolepoäng i basmedicin. När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Jag tror att det klokaste man kan göra vid sjukdom är att vara öppen för alla behandlingsmetoder, oavsett om de är skolmedicinska eller komplementära och det ena utesluter inte det andra.

När jag startade mitt företag arbetade jag från början med komplementär medicin där tyngdpunkten var att jag tog emot enskilda patienter på besök på min mottagning.

Jag kommer att fortsätta att arbeta med naturmedicin, men eftersom majoriteten av mina patienter har stress som en del av symtombilden har det blivit en naturlig följd för mig att under årens lopp mer och mer inrikta mig på stresshantering. Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och jag vidareutbildar mig hela tiden inom detta område.

När jag arbetar som personlig coach och samtal använder mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag har under flera år arbetat med och varit ansvarig för coaching och mental träning i rehabiliterings/samarbetsprojekt drivna av Försäkringskassan och Region Skåne. Jag har arbetat med flera grupper av långtidssjukskrivna.

I mitt företag arbetar jag också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Framöver kommer jag att satsa mer på denna biten och till hösten kommer jag att såväl som i mina egna lokaler som ute på arbetsplatser satsa på föreläsningar och studiecirklar när det gäller stresshantering och personlig utveckling.

Nytt för hösten är också att jag har en ny medarbetare, Bodil Olofsson, vid min sida. Hon har under många år arbetat med rehabilitering av sjukskrivna. Bodil är beteendevetare med en fil kand i kognitiv psykologi samt en magisterexamen i kommunikation.

Erfarenhetsmässigt har jag upptäckt att det finns ett stort behov av kunskap i personlig utveckling därför har vi utvecklat två olika kurser som ska ge dig bästa möjliga kunskap och verktyg för att hitta en varaktig balans och glädje i livet.

Den ena kursen heter Sluta oroa dig och lev i nuet! och kommer att handla om inre oro/rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv.

Den andra kursen har vi döpt till Hitta din inre styrka och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för dig själv.

Nytt är också ämnet kommunikation och retorik. Har du tänkt på om du kommunicerar rätt – om ditt budskap går fram som du vill att det ska. Du får verktygen för detta, ditt kroppsspråk, ditt verbala språk, gester och din röst.

Våra kurser är upplagda så att vi blandar föreläsningar med praktiska övningar.

Dessa kurser kan vi ge i form av föreläsningar eller seminarium på företag/föreningar. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och studiecirklar. Ring gärna eller maila oss.

01maj/08

Sluta oroa dig och lev i nuet

Maj 2008

Jag har arbetat i över tio år som samtalsterapeut med individuella samtal. Jag har också i flera år arbetat som ansvarig för coachning och mental träning i rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna i ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne. Jag försöker ta till mig och fundera kring andra människors kunskap och erfarenheter. Under dessa åren har jag väldigt många gånger hört ”att jag skulle behöva bli sjuk innan jag förstod att jag måste tänka på ett annat sätt”, det känns viktigt för mig att försöka förmedla detta.

Ibland kan det kännas som om våra tankar äger oss, eftersom de upptar all vår vakna tid med planering och arbete. Alla människor har tusentals tankar under en dag och vi kan inte hindra en viss tanke från att dyka upp men det gäller att börja bli medveten om hur vi tänker. Vi befinner oss oftast i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i nuet. Vi lever för mycket ”i huvudet” och behöver komma ner i kroppen. Allt för många tänker hela tiden negativa tankar som till exempel att jag inte duger som jag är, hur kunde jag göra/säga detta, det var mitt fel att det blev så här. Det är väldigt lätt att fastna i tankar av detta slag som ger en inre oro och stress i kroppen. Att oroa sig för vad som ska hända är väldigt vanligt och vi ältar ständigt vad vi ska göra eller säga ner i minsta detalj. Detta tar så mycket energi, vi blir mycket trötta av att känna oro och rädsla och riskerar att med tiden bli sjuka.

Det är din syn på dig själv som påverkar hur du hanterar oron i livet. Det handlar om att bli medveten om sin inre självbild, alltså de tankar och övertygelser vi har om oss själva. Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, hjälplösa, övergivna eller som självständiga, attraktiva och duktiga. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild, ofta varken kan eller vill se den. Ibland kan man jämföra självbilden med hur en kameralins fungerar. Är objektivet inställt på en rädsla för att bli övergiven så ser vi automatiskt verkligheten på det sättet och vi får svårt att ta till oss annan information. Pessimisten och optimisten rör sig i samma verklighet, men deras tolkningar är diametralt motsatta. Vilkens tolkning är sannast? En utomstående kan aldrig ta bort en annan människas rädsla, det måste man göra av egen kraft med hjälp av olika metoder som till exempel mental träning där Integrerad Tankefältsträning är inriktad på ens specifika rädslor.

Det är omöjligt att helt undvika oroliga tankar. I sin bok The Worry Cure – Stop worrying and start living ger Dr Robert L. Leahy ett sjustegsprogram för att identifiera och minska orons makt över våra liv. Genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. Bästa sättet är att ställa frågor. Den första frågan vi bör ställa oss när vi börjar känna oss oroliga över något är: Finns det något jag kan göra just nu åt min oro? Vi kan då börja med att se om vår oro är produktiv eller improduktiv. Produktiv oro är meningsfull eftersom den hjälper oss att lösa problem som vi kan ta hand om med en gång. Meningslös oro skapar däremot problem genom att den spinner igång en serie oroliga tankar som inte leder till några konkreta problem som är möjliga att lösa. All oro är givetvis inte av ondo, det är bra att tänka till lite extra på att till exempel få passet med sig till flygplatsen men att däremot redan hemma oroa sig för att passet kan bli stulet på semesterorten är varken meningsfullt eller hälsosamt. Därefter kan man fortsätta med frågor som: Hur sannolikt är det egentligen att något av detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända? Ofta händer inte det vi oroar oss för.

Till hösten kommer jag att hålla föreläsningar och studiecirklar i detta ämne på min praktik och ute på arbetsplatser. Att kunna slappna av är en nödvändighet för att få återhämtning och att vara i nuet är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle. Ofta är vi i huvudet med ”alla våra tankar” och på så sätt kommer vi aldrig ner i varv och får den återhämtning som är så viktig för att vi ska orka med. En förändring av vårt sätt att tänka kräver medveten träning.

Jag arbetar i grupper med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept för personlig utveckling och individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning som är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och till att hitta balansen i livet, genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling och stresshantering.

Ingela Broberg

01mar/08

Tankens makt över kroppen

Mars 2008

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under senare år har Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinka institutet och andra forskare, kunnat visa direkta resultat på detta. Det handlar om mätbara, kemiska förändringar i kroppen när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystemet. Kroppen och sinnet fungerar bättre eller sämre beroende på vilket tillstånd man befinner sig i. Under de sista två decennierna har många studier visat att immunförsvaret fungerar sämre vid tillstånd av stress och depression. Att det motsatta också gäller dvs. att immunförsvaret fungerar bättre i samband med positiva känslor (t.ex. glädje) bygger däremot på ganska ny forskning.

Den naturliga reaktionen när man själv eller någon anhörig drabbas av en sjukdom är dock tyvärr stress och nedslagenhet. Ibland är det inte situationen i sig som är det allvarligaste hotet mot hur du mår, utan den rädsla som du känner inför situationen. Uttrycket ”en förlamande rädsla” beskriver hur en rädsla kan göra en oförmögen att handla.

Jag har tänkt mycket på detta utifrån mina egna erfarenheter. Dels min egen njursjukdom i tonåren men framförallt min sons nedsatta immunförsvar som han föddes med. Han var mer eller mindre sjuk under sina första sex levnadsår och vi åkte in och ut på sjukhuset. Jag var konstant rädd och orolig under alla dessa år. Jag kände ständigt en negativ stress och hade de typiska katastroftankarna – när han var frisk gick jag bara och väntade på att han skulle bli sjuk igen. Istället för att kunna slappna av och vara glad över att han var frisk var jag lika spänd och rädd som när han verkligen var sjuk. På detta sätt fick jag ingen återhämtning och det sliter på kroppen. All denna rädsla och stress till absolut ingen nytta varken för min son, mig själv eller resten av familjen. Jag förstod inte att man kunde tänka på ett annat sätt därför att jag formligen satt fast i mina rädslor. Jag hade mått mycket bättre under dessa år om jag bara hade varit lite mindre rädd.

Nu vet jag att rädsla är en känsla och känslan är en tolkning av verkligheten. Och att det finns olika metoder av mental träning för att arbeta med sina rädslor och andra negativa känslor. Mental träning sysslar nämligen med det som händer i huvudet på alla av oss varje dag. I huvudet pågår ständigt mentala processer av typ tankar, bilder och känslor. Därför är det viktigt att genom dessa olika metoder lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla och på det sättet starta en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet.

Jag arbetar sedan många år tillbaka individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att förändra och kunna släppa negativa tankar som rädsla, oro, ilska, besvikelse och andra negativa tankemönster. Med denna metoden arbetar man på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept. Han arbetar för att sprida intresset för mental träning till alla sektorer i samhället och inte bara till elitidrottarna som länge använt sig av denna metod för att prestera maximalt. Huvudsyftet med mental träning är att lära sig en metod för att må bättre. I mental träning har det många gånger visat sig att vi styrs av bilder. Det betyder att vid sjukdom är det ett viktigt steg att skapa framtidsbilder av begreppet Frisk och Må Bra. Oavsett vilken situation vi befinner oss i är det en positiv, optimistisk attityd som ger oss bäst förutsättningar att ta till vara våra inneboende resurser. Ofta innebär det helt enkelt att leva med högsta möjliga livskvalitet, oavsett vad livet bär med sig.

01dec/07

Lyssna på kroppens signaler!

December 2007

Varje år hamnar tre miljoner sjukintyg hos Försäkringskassan och just nu är drygt 20 000 personer sjukskrivna i mer än tre månader bara i Skåne. De senaste åren har antalet sjukskrivningar ökat. Mest ökar sjukskrivningar på grund av trötthet och psykiska problem. Ibland kan säkert orsaken till sjukskivning handla om allt från en arbetsskada till meningsskiljaktigheter hemma eller på jobbet. Bakom värk kan en stressad livssituation dölja sig. Problemet med sjukskrivningar är att de ofta fungerar som en nedåtgående spiral. En lång tids sjukskrivning ökar risken för fortsatta sjukskrivningar. Därför är det viktigt att bli medveten om problemet och angripa det från flera håll. Vägen till ett friskare liv med större grad av välbefinnande måste gå via en ändrad livsstil och ett aktivt förebyggande folkhälsoarbete.

Det viktigaste man kan göra på egen hand är lära känna sig själv, känna igen sitt stressmönster och lära sig lyssna på kroppens signaler. Kroppen är fantastisk och den vill hela tiden hjälpa oss genom att via olika symtom till exempel huvudvärk, magproblem eller sömnproblem visa oss att vi inte mår bra och behöver göra något för att ändra på detta. Hjärnan däremot vill inte lyssna, den stänger av och kör på som vanligt. Fortsätter vi på detta sätt tillräckligt länge kör vi slut på energin och blir sjuka på ett eller annat sätt. De flesta människor inser att det inte går att vänta tills man blir sjuk, man vill faktiskt lära sig att ta hand om sin hälsa och förändra sin livsstil. Tidningarnas hälsobilagor är ett tydligt exempel på allmänhetens stora intresse för hälsofrågor.

Vi har själva ansvar för att finna glädje och harmoni i våra liv. För att kunna känna att man har balans i livet innebär det framförallt att respektera våra behov av motsatser: prestation och avkoppling, arbete och fritid, givande och tagande, närhet och personligt revir. I dagens uppskruvade samhälle är det ofta bristen på återhämtningen som gör att vi inte mår bra. Ofta har fritiden och ledigheten blivit lika stressad och tidspressad som arbetet.

Vila och återhämtning efter en dag på jobbet, vid sjukskrivning, eller arbetslöshet (som är otroligt stressade livssituationer) är nödvändigt om vi ska normalisera nivåerna av stresshormoner. Det allra bästa är att göra det man tycker om och blir glad av att göra, för då sker en frisättning av endorfiner i kroppen som påverkar hela den biokemiska balansen på ett mycket positivt sätt. Det är bara du som kan påverka din livskvalitet och stressen i ditt liv, genom att bli medveten och göra förändringar för att må bra.

Jag har sedan många år specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Ibland är det svårt att få ner stressen på egen hand, det snurrar tankar hela tiden och det finns en oro och inre stress i kroppen som det är näst intill omöjligt att bli av med. Då är det hög tid att söka hjälp. Innan fler och värre symtom tillkommer till exempel okoncentration, minnesproblem och den ”förlamande” tröttheten.

Det kan även hända att man har dessa stressymtom och till och med kan känna av den ”förlamande” tröttheten man uppsöker då läkare och alla prover är bra. Vad som då hänt är att man fullständigt kört slut på energin i koppen. Jag tror att det finns ett behov av nytänkande och större intresse för till exempel olika former av mental träning.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress som rädsla, prestationsångest, dålig självkänsla, ilska och negativt tankemönster. Det är en individuell metod som löser upp blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från inre stress känner vi oss lugnare och mer i balans.

Det är kombinationen av att ta hand om både kroppen och själen som bidrar till läkning. Det är först när man börjar känna en förändring i kroppen, när man kan känna att man kan koppla av och få återhämtning som det sker en frisättning av endorfiner och stresshormonerna sjunker och då har den läkande processen kommit igång. En varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående.

Tidigare artiklar hittar du på min hemsida: www.biopatikliniken.se

Jag önskar er en God jul och ett Gott Nytt År!

Ingela Broberg

01okt/07

Tankens läkande kraft

Oktober 2007

Den holistiska synen ser till helheten – kroppen, själen, tankarna och känslorna. Helhetssynen innebär att kroppens olika organ samarbetar med varandra och för att få större effekt behandlar man inte bara en del utan ser till helheten. Redan på 1940-talet började man forska i sambandet mellan kropp och själ, men det är först nu som helhetssynen börjar få allt större genomslag. En bidragande orsak är att forskningen har upptäckt att det finns stora likheter mellan immunsystemet och nervsystemet. Kroppens funktioner har visat sig hänga samman på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt. Man är numera också övertygad om att det psykiska och det fysiska tillståndet påverkar varandra via det centrala nervsystemet, hormonerna och immunsystemet.

Under de senaste trettio åren har en mängd forskningsresultat samlats som visar på tankarnas betydelse för kroppens läkande processer. Detta har gjort att det numera finns en större öppenhet för metoder som mental träning, visualisering, affirmationer, meditation och samtal i stödgrupper. Det finns en ökad tro på människans egen förmåga att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara en av våra största begränsningar.

Rädsla är en mycket vanlig reaktion när man har att göra med sjukdom och graden av rädsla hänger ofta samman med sjukdomsdiagnosen och dess prognos. Rädsla är en negativ förväntan som ofta innebär att man förväntar sig det värsta och det mest skrämmande. Att känna rädsla är naturligt, men den behöver inte styra oss. Att inte fastna utan börja komma över rädslan är ett viktigt steg i läkeprocessen. Hopp är ett viktigt ”motgift” mot rädsla och maktlöshet, även om det du hoppas på – att bli helt frisk – inte går i uppfyllelse kan hoppet hålla dig uppe så att du kan berika och förlänga ditt liv och uträtta mycket. Hopp är en mycket viktig ingrediens i en läkeprocess. Detta är också något man kan träna upp, till exempel genom mental träning, affirmationer och visualisering.

Det är viktigt att ta eget ansvar och informera sig om alla möjligheter som står till buds. Jag tror att patienten har störst möjlighet att bli frisk när han/hon kompletterar den medicinska behandlingen med metoder för att stärka den egna inneboende kraften. Att bli delaktig i sin egen behandling kan vara det första uttrycket för ditt verkliga jag och din egen kraft och ger en fördjupad självinsikt.

Fil dr Lars-Eric Uneståhl har utarbetat och intalat en mycket bra CD i mental träning som hjälp och stöd vid cancer som kan beställas på www.veje.nu eller per telefon 019-33 11 70.

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under de senaste åren har Martin Ingvar – som är professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet och bland annat forskar på placebo – tillsammans med andra forskare kunnat visa, genom mätbara kemiska förändringar, vad som händer när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystem. Placebo är en viktig ingrediens i varje lyckad sjukdomsbehandling. Ensam är placebo ganska svag. Det är tillsammans med skickliga läkare och beprövade metoder eller mediciner den hjälper kroppens smärtstillande och läkande processer på traven och den blir en kraft att räkna med och kunna utnyttja i positiv bemärkelse.

Studier utförda av olika forskargrupper har visat att mental träning, avspänning och visualisering ger en avsevärd förbättring av immunförsvaret. Det bygger på att varje medveten eller omedveten förändring i känsloläget åtföljs av en förändring i kroppen. Tankar förknippade med negativa känslor drar ner energin medan tankar som hör samman med positiva känslor höjer den.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla och förändra ”gamla invanda negativa tankemönster”. Denna metod hjälper dig att förändra och att kunna släppa negativa, rädslofyllda tankemönster, oro, ilska, inre stress och uppleva mer inre frid och välmående. Det är en individuell metod som löser upp emotionella blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling.

Ingela Broberg