Category Archives: Tankens kraft

Artiklar om tankens kraft

15apr/19

TANKENS KRAFT

Det är flera år sedan jag skrev någon artikel i Kristianstad Journalen och därför känns det extra roligt att skriva igen.

    Jag har arbetat i över tjugo år som terapeut och träffat många patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar, som till exempel MS, som ändå säger att de mår bra. Sedan kan jag träffa en annan patient som har varit hos doktorn och alla prover är bra men han eller hon mår ändå inte bra och det är många som mår dåligt utan att riktigt veta orsaken. Hälsa är ett komplext system där många faktorer samverkar. En av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Jag är övertygad om att tankens kraft är stor och vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror främst på hur vi tänker.

    Jag började arbeta som homeopat och kände ganska snart att jag ville arbeta med förändringsprocesser på det känslomässiga planet. Under årens lopp har jag mer och mer specialiserat mig på personlig utvecklig, coaching och stresshantering. Jag jobbar sedan tjugo år med Tankefältsterapi i kombination med samtal som är en fantastiskt effektiv metod för att sänka stressen i kroppen och bryta hämmande och negativa tankemönster.

    För många är stress en stor del av livet. Informationssamhället fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, vi oroar oss för nära och kära och över alla val som ska göras för att få livspusslet att gå ihop. Vi människor kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi tror kan hända oss och på detta vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Det är detta ”eviga tänkande” alla dessa tankar som vandrar hit och dit som gör oss helt slut och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Vi tänker omkring 65 000 tankar per dygn, av dem är cirka 95 % samma som föregående dygn. Det ger oss cirka 3 500 nya tankar varje dag som vi kan använda till ett positivt tänkande.

    Under de 22 åren jag har jobbat med terapi har jag hjälpt många människor att lämna gamla begränsningar, negativa tankemönster och beteenden och ta ett steg framåt i livet mot bättre hälsa och större personlig kraft. Med Tankefältsterapi kan man vara mycket specifik och arbeta med den grundläggande känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den personen. Det innebär att jag arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor (inga nålar) dessutom får du ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att du snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner dig lugnare och mer nöjd med dig själv. Det är en hjälp till självhjälp, det är viktigt att ha verktyg som du själv kan ta till och påverka ditt mående.

    Jag har under lång tid även arbetat via Skype och telefon i Sverige. I höstas flyttade jag till Mallorca och kommer att fortsätta att jobba och då är Skype ett mycket bra alternativ till dig som bor långt bort eller som har svårt att ta dig till min praktik av andra skäl. Jag kommer att vara i Kristianstad regelbundet under året och då kan du passa på att boka ett personligt möte.

Dina tankar idag skapar din framtid imorgon och vill du förändras behöver du förändra ditt sätt att tänka.

27sep/15

Tankefältsterapi

Publicerad Kraniosakrala Terapeutförbudets tidning – Kanalen hösten 2015

Efter att ha arbetat i över tjugo år som terapeut med patienter, där stress är en stor del av problematiken, har jag alltid strävat efter att hitta behandlingsmetoder som kan hjälpa patienter att må bättre. Jag gick den första utbildningen i Sverige i Tankefältsterapi (TFT) 1997 och kände direkt att detta ska jag jobba med och det har blivit den metod jag främst använder sedan dess.

Mannen bakom Tankefältsterapi är den amerikanske psykologen Roger Callahan, som under 1970-talet utvecklade metoden. Kortfattat bygger metoden på den gamla kinesiska vetenskapen, akupunkturen och Applied Kinesiology (tillämpad kinesiologi). Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder en helt fantastisk behandlingsmetod för emotionella obalanser och psykologiska problem. Metoden har under åren genomgått förändringar i utövandet, främst andningens betydelse har blivit viktigare. Redan 2001 gick jag kurs i Integrerad tankefältsträning (ITT) och hjärtfokusering och köpte då HRV-träningsprogram från HeartMath, som jag har haft stor användning av. Under senare år har jag även utbildat mig till instruktör i mindfulness och håller kurser i detta. Jag kombinerar ofta metoderna och kan på detta sätt ge en bredare och mer individuell hjälp till patienterna för att de ska må bättre, känna sig lugnare och mer närvarande i sina liv.

Som alla vet är stress en stor del i människors liv. Exempelvis genom alla val som ska göras, att få livspusslet till att gå ihop. Informationssamhället som fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, och all oro och rädsla för nära och kära. Vi människor, till skillnad från djuren, kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi får för oss kan hända och på så vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Resultat blir att vi flyttar fokus fram och tillbaka, från det ena till det andra och detta gör oss helt slut.

Det är detta ”eviga tänkande”, alla tankar som vandrar hit och dit och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Detta sker för många i dagens samhälle och framför allt för många av våra patienter. När vårt autonoma nervsystem har ett sympatiskt påslag under allt för lång tid skapas det en spänning i kroppen och vårt energisystem störs.

När hjärnan går på högvarv och vi tappat kontrollen över våra tankar och de spelar spratt med oss då är Tankefältsterapi en fantastisk metod för att sänka stressen i kroppen och bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster. Med denna metod kan man vara mycket specifik och arbeta med känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den patienten. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på och andas (inga nålar) samt använder sig av affirmationer och du får ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att man snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner sig lugnare och mer nöjd med sig själv.

01sep/13

Hitta din inre kraft och styrka

26 September 2013

Vår självbild handlar förstås om hur vi ser på oss själva och den byggs upp av flera delar såsom självkänsla, självtillit och självförtroende. Självkänsla kommer inte utifrån utan inifrån, det är en färskvara som byggs upp och behöver tränas. Det är viktigt att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv syn på oss själva hänger samman med hög energi, kraft och styrka men även integritet, vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden.

Vår självkänsla uttrycker det egna värdet och känslan av att vi duger, medan självförtroendet handlar om våra prestationer och det vi kan. Det är två helt skilda saker. Vi kan ha ett gott självförtroende för vi har lärt oss agera framgångsrikt men samtidigt ha en dålig självkänsla. Då känner vi oss sällan riktigt nöjda med oss själva och den vi är, oavsett vilka framgångar vi har och behovet av yttre bekräftelse är mycket stort.

Tankarna är tillsammans med känslorna de starkaste reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss. Många av oss bär på negativa och begränsande tankar om oss själva men även inre konflikter, vi både önskar något – och är rädda för att få det. Det kan vara svårt att hålla reda på sina tankar, det är som om de har ett eget liv ibland, men genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det som behövs är en uppriktig vilja till förändring. En bra övning är att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och försöka att omvandla dem till positiva eller i alla fall neutrala tankar.

Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som vi inte kan styra eller kontrollera. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning, att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att ”jag fixar detta” leder till ett mer harmoniskt och tillfredsställande liv. Den stora hemligheten bakom att lyckas är att tro på sig själv och det vi gör. Det viktiga är egentligen inte att lyckas, för att känna sig nöjd med sig själv. Det finns olika grader av att lyckas och det viktiga är att våga försöka att ta sig ur sin trygghetszon – det är att lyckas i sig.

När jag behandlar personer som känner sig stressade, trötta och slitna handlar det om att identifiera orsakerna till detta. Det kan vara dålig självkänsla och oförmåga att sätta gränser, det är ofta något eller någon i ens omgivning som tillåts ta energi eller på andra sätt dränerar en. En annan ganska vanlig orsak är att hela tiden försöka vara perfekt i sitt arbete och ge allt. Då gör man ovillkorligen våld på sig själv. Att veta sitt värde är att göra så gott man kan och sätta en gräns. Inte jobba långt in på natten av oro för att det inte ska bli bra, utan säga stopp och känna att man gjort bra ifrån sig. Många står och stampar och kommer ingen vart men det hjälper att börja med att identifiera problemet, se sina mönster och få klart för sig vad som tar energi så att man kan göra förändringar för att komma vidare och må bra.

Om vi istället kunde acceptera oss själva och den vi är och ge oss själva frihet att göra det som vi egentligen vill! Inte försöka vara någon annan eller vara på ett sätt som någon annan vill. Det krånglar bara till det. Varje människa är unik och fantastisk!

När jag arbetar som personlig coach och har samtal använder jag Tankefältsterapi, som är ett ovärderligt verktyg för att effektivt hjälpa till att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress och oro som begränsar och förhindrar oss att må bra och att känna oss nöjda med oss själva.

01nov/12

Din inställning vid sjukdom spelar roll

November 2012

Vid all läkning är inställningen betydelsefull och det allra viktigaste är att inge hopp, när läkaren kan inge ett visst mått av hopp börjar ofta läkeprocessen kanske till och med innan behandlingen påbörjats, detta kallas placeboeffekten och beror på patientens tilltro till läkaren. Det är av stor betydelse att välja en behandling du tror på och gå vidare med en positiv inställning. Varje människa måste ta ut sin egen kurs. Jag tror att vi med rätt attityd och en hoppfull inställning skulle kunna leva längre, men utan hopp i någon form tror jag inte det är möjligt.

Redan 1975 skrev Norman Cousins boken Att besegra sin sjukdom, han var en känd journalist i USA som drabbades av en allvarlig sjukdom. Han fick den tidens bästa mediciner och vård men blev inte bättre. Han skrev då ut sig från sjukhuset och bestämde sig för att ändra sin inställning och att bli en mer positiv människa. Han blev friskare och mådde mycket bättre redan efter några månader. Boken blev mycket uppmärksammad och en ögonöppnare för att patientens attityd spelar roll i tillfrisknandet. Cousins blev sedermera biträdande professor i psykosomatisk medicin. Tyvärr är det bara att konstatera att intresset för patientens inställning vid sjukdom inte fått mycket uppmärksamhet och att det inte har hänt mycket på detta området sedan boken skrevs för över trettio år sedan.

Detta är något som jag tänkt mycket på utifrån mina egna erfarenheter. Jag har en son som ofta var sjuk under sina första sju år på grund av en immunbristsjukdom. Under dessa år var jag rädd och orolig och satt fast i mina egna negativa tankar. Jag förstod inte att jag kunde tänka på något annat sätt. Jag önskar att någon hade pratat med mig om detta för en rädd och orolig förälder skapar ett barn som känner rädsla. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara vår största begränsning. Idag får patienter givetvis hjälp och stöd med samtal vid allvarlig sjukdom som till exempel cancer. Men jag är övertygad att den egna inställningen är av stor betydelse vid alla sjukdomar och jag tror att både vi själva och läkarna har glömt den potentiella kraft varje patient har inom sig.

Jag tycker illa om meningen som många får höra vid läkarbesök att ”det får du lära dig leva med”. Denna meningen påverkar en person negativt och gör att man blir snarare uppgiven och inte benägen att söka annan form av hjälp. Jag är inte naiv och tror att allt går att bota men jag tror alltid att man kan förändra något och på det sättet ändå få en bättre livskvalitet. Inte alla sjukdomar kan botas men många människor låter sjukdomen förstöra deras liv mer än den borde. De kanske kan leva bättre, mer meningsfullt, göra saker som främjar hälsan och till och med känna ett visst mått av glädje trots sjukdomen.

Det är viktigt att ta del i sin egen behandling och uttrycka sitt verkliga jag. Skaffa sig kunskap också om alternativa behandlingar, att bli expert på sitt eget liv och sjukdom och inte lämna över hela ansvaret till någon annan. Att bli frisk är en aktiv handling, det är bra att sätta upp en handlingsplan och bestämma vad man ska göra och sätta mål för tillfrisknandet men utan en positiv vilja till förändring står man lätt stilla och stampar.

Vår kärlek till oss själva avgör om vi äter rätt, får tillräckligt med sömn, motion. Detta är val och uttryck för hur stort ansvar vi tar för vårt tillfrisknande. Uppmuntrande nog har mängder av forskning de senaste femton åren visat att en ändrad livsstil kan reparera skadorna av tarmsjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning – om man ger den rätt näring och förutsättningar.

Eftersom kropp, känslor och tankar hänger samman behöver du se till helheten i ditt liv för att åstadkomma en förbättring, och kom ihåg att även små förändringar har en stor genomslagskraft i livet. En lång rad studier visar att en hoppfull och positiv sinnesstämning är stärkande för immunförsvaret och hälsan. På samma sätt ökar positiva förväntningar sannolikheten för läkning och återhämtning.

Jag håller föreläsning om hur du kan förändra dina tankar och inställning vid sjukdom för att bli mer positiv och hoppfull och på detta sätt bli mer delaktig i läkeprocessen.

01aug/12

Höj din energi och bli frisk

Augusti 2012

Energi är grunden och drivkraften till allt liv. Du har säkert känt energins betydelse i ditt liv. Har du hög energi så går allt lätt och enkelt men när energin är låg blir det tungt, trögt och motigt. Ett problem som många brottas med idag är att de har för låg energi och därför inte fungerar så bra som de skulle kunna. Många av våra välfärdssjukdomar har energibrist som gemensam nämnare vilket ger nedsatt flöde, lokal försurning i kroppen och inflammationer kanske till och med sjukdom och att kroppen sakta bryts ner. Det kan visa sig som värk och kronisk smärta eller trötthet som man inte kommer ifrån hur mycket man än sover. Men inget är statiskt utan är i allra högsta grad en dynamisk och flexibel process. Genom att på olika sätt tillföra energi kan du vända trenden och stödja kroppens naturliga friskprocesser.

Ett av de snabbaste sätten att höja energinivån är att röra på sig. All rörelse – motion, dans, yoga, stretching etc. – stimulerar andningen, blodflöde, syresättning och lymfans cirkulation.

Regelbunden motion har mängder av positiva effekter som att motverka benskörhet, minska stress, öka kroppens självläkande förmåga och förbättrar självkänslan. Studier har visat att man tycker bättre om sig själv och känner sig mer attraktiv när man tränar regelbundet (med måttlighet). Att röra på sig gör oss inte bara piggare utan även lättare i sinnet, motverkar nedstämdhet och ökar lyckokänslan i kroppen.

Många mår dåligt idag för att de kommit ur balans. Det är inte naturligt att ha sura uppstötningar eller känna smärta i magen eller tarmen, det är ett tecken på att kroppen och magen är ur balans. Magen är vårt stora energicenter och därför är det viktigt att sköta om den väl och äta rätt mat för att få balans och inre styrka. IFD-maten är den nya trenden (den så kallade power-maten) som motverkar inflammationer och stärker friskprocesserna i kroppen. Det positiva är att många börjar bli medvetna och ändrar på sina kostvanor. Mat är nämligen information för kroppen och med rätt information styrs kroppen i rätt riktning mot bättre hälsa, högre energi och så blir vi gladare. Bra fett är absolut livsnödvändigt för en god hormonell jämvikt och en balanserad hjärna. Vi behöver ha en viss närings- och energinivå för att fungera bra och psyket drabbas lika hårt som kroppen av näringsbrister och stress. Den mat och de ämnen du tillför kroppen kommer antingen att stimulera uppbyggnaden och livsprocesserna eller belasta den vilket påskyndar nedbrytningen av celler och kroppens struktur.

Kroppen är fantastik. Vi har starka friskprocesser och kroppen reparerar hela tiden sig själv, tar bort det som inte fungerar och bygger nytt hela tiden, hela tarmslemhinnan byts till exempel på en vecka. God hälsa handlar om att skaffa sig goda vanor. Precis som att det är viktigt med kost, motion och sömn är det också viktigt att få ut toxinerna ur kroppen som annars blockerar flödet. Många mår dåligt för att deras system är överbelastat av dålig kost, stress, brist på motion, för mycket socker och så vidare som hämmar kroppens naturliga utrensnings- och läkningsförmåga. Om du känner dig trött, svullen och hängig och lätt blir sjuk är det kanske dags för en reningskur. Vi behöver rensa ut med jämna mellanrum, jag brukar rekommendera olika former av detox.

Naturmedicinen anser att det ofta är dessa slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar som ger upphov till en rad vanliga sjukdomar. Det finns fyra funktioner i vår organism: cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen: hjärtat – lungorna – levern – njurarna. Om dessa organen fungerar bra och samspelet mellan dem fungerar bra är grunden för god hälsa bra.

Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och stärka de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag arbetar med homeopatiska preparat, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt detox och kostrådgivning.

För mig är helheten och samspelet mellan kropp och själ och de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen av stor betydelse. En av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Jag arbetar med Tankefältsterapi, en effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Jag arbetar också med andra underliggande känslor som till exempel, oro, rädsla, dålig självkänsla och andra negativa tankar och blockeringar.

Vi har själva ansvaret för att finna glädjen och balansen i våra liv. Tar vi inte detta ansvar kan vi varken leva eller prestera efter vår verkliga förmåga.

Tidigare artiklar finns på min hemsida: www.halsocenterib.se

Jag håller föreläsning om kroppens självläkande förmåga och hur vi kan stärka den

Höj din energi och bli frisk

01feb/12

Hur du höjer din energi och behåller den hög

Februari 2012

Du har säkert känt av energinivåns betydelse i ditt liv. Har du en hög energi så går allt lätt och enkelt men när energin är låg blir det tungt, trögt och motigt.

Jag har i femton år arbetat med hälsa och personlig utveckling ur ett helhetsperspektiv, under senare tid har jag allt klarare insett energinivåns avgörande betydelse för hur vi mår och att en hög energinivå kan förändra ens liv avsevärt.

Vi lever i ett samhälle där allt snurrar på allt snabbare. En förändring jag märkt på senare tid är att människor allt mer sällan säger att man är stressad utan snarare känner sig trött och sliten. Många brottas idag med problemet att de har för låg energi och därför fungerar de inte så bra som de skulle kunna. Att ha en lägre energinivå kan bero på felaktig eller näringsfattig kost, obearbetade konflikter, sömnbrist, stillasittande arbete, trauma och beroende av olika slag, sådana faktorer sänker kroppens hela energinivå. Vi har en självläkande kraft som finns naturligt hos oss alla men den behöver en viss mängd energi för att fungera. Den gemensamma nämnaren för de allra flesta välfärdssjukdomarna är energibrist. Det kan ge nedsatt flöde i kroppens olika system, lokal försurning och risk för inflammation. Det kan visa sig i spänningar, värk och kronisk smärta eller trötthet som man inte kan bli av med hur mycket man än sover.

Fokus bör därför ligga på vår energi, ett begrepp jag kommer att skriva och föreläsa om, ta upp nya tankegångar kring och belysa de senaste forskningsrönen som hjälper dig att höja din energinivå på mest effektiva sätt samt råd för att bevara den hög. Det är ett stort område. I denna artikeln tar jag upp tankarnas energi och självbilden som en helhet. I en senare artikel kommer jag att skriva om ”power- maten”, självläkning samt det nya begreppet ”energimedicin”.

Tankarna är bland de starkaste och reglerande faktorerna för vårt välbefinnande och en kraft att räkna med. Beroende på vad vi tänker så höjs eller sänks energinivån. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss.

Med våra tankar skapar vi vår verklighet, sa Buddha. Det vi tänker på och tror på formar och styr det som sker. Många av oss bär på begränsande och negativa tankar samt inre konflikter. Genom att se och förstå detta kan man ändra sitt beteende kognitivt, men man kan även ta nya tekniker till hjälp som till exempel Tankefältsterapi som jag arbetar med. Detta tillsammans med en ökad medvetenhet, det vill säga att bli medveten om det som sker och påminna sig själv om att det går att välja nya positiva och konstruktiva tankebanor och genom att hela tiden försöka se det som är positivt och på det som fungerar och i möjligaste mån inte släppa in negativa tankar som kan ta allt för stort utrymme i människors liv, ökar vårt välbefinnande och ger en kraft att räkna med.

Ett relativt nytt begrepp är självbilden, som är mer heltäckande och omfattar flera delar: självkänsla, självförtroende, självrespekt, självtillit, mognad och medvetenhet. Det viktiga är att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv självbild hänger samman med en god och hög energinivå. Då blir vi också tydligare gentemot andra, vilket underlättar för att skapa bra relationer. Det borgar också för en god integritet vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden. En bra självbild kräver ett utvecklat självmedvetande, det vill säga vara medveten om den egna personens styrkor och svagheter. Det innebär att vi tar oss tid för självreflektion och bekantar oss med våra olika sidor och lär oss acceptera oss själva som vi är. Det allra viktigaste är att tro på sig själv och det man gör.

När jag arbetar som personlig coach använder jag Tankefältsterapi, en individuell och mycket effektiv metod för att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress, ångest och trauman. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att du mycket snart känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag håller föreläsningar i personlig utveckling samt stresshantering. Jag erbjuder föreläsningar med olika teman efter uppdragsgivarens syfte och önskemål. Jag kan såväl åka ut till företag och föreningar som erbjuda föreläsningar i mina lokaler.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal: www.halsocenterib.se

01dec/11

Använd din kraft – låt inte oron styra

December 2011

Det som ofta hindrar oss från att vara den person vi vill vara och leva det liv vi vill är i första hand oro och rädsla. Det vi benämner stress är ofta en inre oro över att jag inte är duktig nog, att jag inte hinner eller klarar allt. Vare sig det handlar om arbetet, relationer, pengar eller livet i största allmänhet kan oron avhålla oss från att göra vad vi innerst inne vill och måste för att växa som människor. Det finns ingen bra medicin mot oro eller stress utan vi måste lära oss hantera det för att leva ett bra liv. När oron håller oss tillbaka känner vi frustration, ilska, förvirring, hjälplöshet och vi tvivlar på oss själva. Vi känner oro för att tala inför nya människor, att fatta beslut, att byta jobb, att vara ensam, att bli gammal, att avsluta ett förhållande, att misslyckas, att bli sjuk, att förlora någon vi älskar. Jag skriver av egen erfarenhet av att ha känt oro och rädsla under lång tid då en närstående var sjuk under flera år men även andra rädslor har plågat mig. Jag önskar att någon hade förklarat och hjälpt mig att hantera min oro och rädsla under de åren. Att oro och stress tar mycket kraft och energi från oss är något vi behöver bli medvetna om och aktivt arbeta med för att ta kontroll över om vi ska få ett bra liv.

Ett visst mått av oro och rädsla ligger i vår instinkt och är hälsosam och håller oss vakna för problem och faror i vår omgivning. Resten, den del som håller oss tillbaka från att växa eller sitta fast i negativa tankar, är inte bra utan snarare destruktiv och kan kanske skyllas på vår prägling, uppfostran och allmän samhällssyn. Vår förmåga att hantera oro ser ut och känns som ett psykiskt problem men är ofta ett inlärningsfel och du kan genom att förändra dina tankar acceptera att oro helt enkelt är något som hör livet till. Det är viktigt att inse att vi inte är ensamma om att känna oro utan det gör stundvis många andra också och det är en naturlig del av livet. I stället för att resignera inför oron kan vi överkomma den. För att uppnå verklig förändring måste vi därför lära oss ta itu med det vi vanligen undviker. I och med att vi börjar klara av saker vi oroat oss för känner vi oss stolta över oss själva och växer som människor.

För några år sedan kom David Eberhands bok ”I trygghetsnarkomanernas land”. Han hävdar att vi har fått ett överdrivet behov av trygghet och kontroll, ett behov som gör att vi fått allt svårare att hantera de risker, problem och kriser som är en helt naturlig del av livet. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på förändringar, utmaningar, svårigheter och motgångar.

Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker och vi kan inte styra eller kontrollera allt. Men vår strävan efter trygghet har ibland gått så långt att vi har tappat proportionerna och hamnat i ett slags allmän ängslighet. Det finns många som verkar gå omkring och tänka ungefär att så här bra får jag inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Själva tryggheten tycks alltså kunna leda till katastroftankar. Kanske har vi blivit så förtvivlat rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss istället för att vara nöjda och tacksamma över att just nu är livet bra. Därför är det så viktigt att inte oroa sig i onödan.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Man tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna. ”Bara det och det blir klart så kan jag koppla bort oron”, tror vi. Men livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med vare sig vi vill eller inte. Det är så vi utvecklas och växer som människor.

I min nya föreläsning kommer jag att ta upp olika strategier och metoder för att inte fastna i oro och negativa tankar utan hitta sin kraft och styrka. En utomstående person kan aldrig ta bort en annan människas oro utan det måste man göra av egen kraft med hjälp av att tänka på ett annat sätt. Genom att bli medveten om vår oro och negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. En strategi vid oro är att ställa frågor som till exempel: Finns det något jag kan göra åt min oro? Är den produktiv eller improduktiv. Hur sannolikt är det egentligen att detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända?

Jag arbetar med Tankefältsterapi som är en individuell och mycket effektiv metod för att bearbeta oro, rädslor och inre stress. Med denna metod arbetar man med den specifika känslan som ger upphov till oron. Man arbetar på akupunkturpunktur som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma vilket gör att man mycket snart känner en förändring till det bättre i kroppen.

01maj/09

Känn rädslan men våga ändå!

Maj 2009

Vad är du rädd för? Känner du rädsla för att tala i grupp, att byta jobb, att inte få vara med, att hävda dig själv, att vara ensam, att bli gammal, att förlora någon du älskar, att köra bil, att avsluta ett förhållande, att bli allvarligt sjuk, att flytta. Är det något av detta som skrämmer dig eller är det alltihop? Kanske kan du lägga till ännu fler saker? Glöm det……välkommen i gänget i stället! Rädsla verkar vara vår kulturs farsot. Vi är rädda för förändringar och vi är rädda för att ”fastna”. Vi är rädda för att leva och vi är rädda för att dö. När rädsla håller oss tillbaka känner vi förvirring, frustrering, ilska och hjälplöshet och vi tvivlar på oss själva. Men det måste inte vara så.

Jag tror lite förenklat att rädsla först och främst är ett inlärningsfel. Man hör inte ofta någon mamma säga till sitt barn när det till exempel går till skolan ”Pröva något nytt idag!” Snarare säger hon: ”Var försiktig!” Detta ”Var försiktig!” innebär ett dubbelt budskap – världen därute är verkligen farlig och du kommer inte att kunna hantera den. Vad mamma egentligen säger är naturligtvis: Om någonting händer dig skulle jag inte kunna hantera det. Hon överför bara sin brist på tillit till sin förmåga att hantera det som kommer i hennes väg. Om man tänker på hur många ”Var försiktig!” våra föräldrar bombarderade oss med som barn är det förvånande att vi ens klarar att gå ut genom ytterdörren!

Men spelar det egentligen någon roll var vår rädsla och våra tvivel på oss själva kommer ifrån? Det är ofta mycket svårt att räkna ut vad de egentliga grundorsakerna till negativa tankemönster är och även om vi visste det så förändrar inte nödvändigtvis den insikten något. När något ger dig problem ska du helt enkelt börja med detta och göra det som är nödvändigt för att förändra det. Du kan börja med att ta en liten risk varje dag som gör att du känner dig starkare när du väl gjort det. Även om resultatet inte blir som du väntat dig har du åtminstone försökt. För varje risk du tar och varje gång du flyttar dig utanför vad som känns bekvämt blir du mer kraftfull och ditt liv utvidgas.

Enligt Susan Jeffers , känd psykolog som skrivit många böcker om hur man övervinner sin rädsla, finns det fem sanningar om rädsla.

  1. Rädslan kommer aldrig att försvinna så länge som du fortsätter att växa.
  2. Det enda sättet att bli fri från rädslan att göra någonting speciellt är att gå ut och göra det.
  3. Det enda sättet att få en bättre självkänsla är att gå ut och göra det man är rädd för.
  4. Det är inte bara jag som upplever rädsla varje gång jag är på okänd mark, det gör alla andra också.
  5. Att ta sig igenom rädslan är mindre skrämmande än att leva med den underliggande rädslan som kommer ifrån en känsla av hjälplöshet.

Jag tror att på botten av våra rädslor finns rädslan att vi inte kan hantera vad livet bjuder oss. Om du däremot visste att du kunde hantera vad som än kom i din väg hade du inte behövt känna dig rädd. Det hade betytt att du kan hantera alla dina rädslor utan att behöva kontrollera någonting i den yttre världen.

Det du behöver göra för att minska din rädsla är att utveckla mer tillit till din förmåga att hantera vad som helst som kommer i din väg genom att stärka din självkänsla och bygga upp dig själv. De flesta av oss är fulla av gamla negativa präglingar som håller oss nere, det krävs mycket arbete och träning för att nyare och mera hälsosamma tankemönster ska fastna. Vi har mentala resurser för att förändra oss men ibland vet vi inte hur vi ska komma åt dem. Ett sätt är att börja läsa böcker om personlig utveckling för att bli medveten om vad du behöver förändra för att må bra.

När jag arbetar som samtalsterapeut använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att bryta gamla invanda tankebanor. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med till exempel den rädslan man vill förändra, vilket gör att man ganska snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta glädjen i livet genom föreläsningar och kurser.

Välkomna med förfrågan och mer information angående enskilda samtal, föreläsningar och kurser.

01mar/09

Att känna glädje i livet

Mars 2009

Den moderna människan beskrivs ofta som allt olyckligare trots att alla mätbara parametrar som hälsa, utbildning, ekonomi och sjukvård pekar uppåt är tendensen att alltfler blir alltmer olyckliga och deprimerade. Vi är bland de länder i världen med högst medellivslängd men ändå är vi i särklass världens sjukaste folk. I vårt land är det mycket vanligt att vara stressad, olycklig och utbränd. Sedan århundraden har förnekelsen av glädje och njutning förankrats i vår kultur och mycket av denna gamla inställning lever kvar som ett osynligt arv. Många av oss inriktar oss på livets allvar på fel sätt ofta beroende på en diffus känsla av skuld när vi njuter av livets goda på olika sätt.

Vi är programmerade att undvika fara och söka glädje och lycka men vår förmåga att känna dessa känslor beror på hur vi tänker om våra liv. Vi kan grubbla oss sjuka genom att se oss som odugliga, oattraktiva och misslyckade. Men om det är så, då skulle man också kunna påverka sin hälsa positivt genom att tänka ljusa och konstruktiva tankar. Det finns otaliga vetenskapliga studier som bekräftar att när vi mår bra mentalt så mår vi bra kroppsligt och omvänt. När vi lider av oro, stress, sorg och depression så fungerar våra inre organ sämre, immunförsvaret försvagas och vi blir mer mottagliga för sjukdomar.

I och med den positiva psykologins intåg finns det numera seriösa forskare som studerar vad som gör oss friska och lyckliga, det vill säga salutogenes, till skillnad från studiet av vad som gör oss sjuka och olyckliga det vill säga patogenes. En av den positiva psykologins främsta företrädare, professor Martin Seligman, menar att man genom att ge akt på sina tankar kan bryta de tankebanor i mörka toner som vi så lätt fastnar i. Man kan ställa sig frågorna: Varför har jag hamnat i detta negativa tänkande? Vad utlöste det? Är det rimligt att känna så här? Är det så här illa?

Vi har bara två olika sätt att reagera på hur vi mår. När vi mår dåligt utsöndras stresshormoner och när vi mår bra pumpas positiva signalsubstanser och glädjehormoner in. Varje tanke, positiv eller negativ, påverkar hjärnans rent fysiska, anatomiska struktur. Hjärnan är med andra ord plastisk och formas av våra tankar. Om huvuddelen av våra femtiotusen tankar per dag går i moll, så kan vi lära oss att tänka om så att huvuddelen går i dur. Vi kan inte alltid och hela tiden styra våra tankar men vi kan göra det till stor del. Det är en process och kräver att vi måste anstränga oss och arbeta med det under lång tid.

För att vi ska må bra måste vi försöka se till att känslan av att må bra kommer oftare. Säkerligen vet du innerst inne att den positiva känslan oftast inte beror på yttre omständigheter, även om det synsättet i stor utsträckning betonas i vår kultur. Lyckan kommer inifrån, från vår egen inställning och våra egna tankar. Konsten ligger i att finna lycka i det lilla, oftast i sådant som händer i vardagen. Ett knep är att ta fatt på positiva tankar och känslor och försöka återupprepa dem så ofta som möjligt. Med stöd av en positiv och humoristisk syn på dig själv och andra kommer du också att utveckla förmågan att ta till dig glädjen i tillvaron och njuta av vardagen.

Vi har mentala resurser för att förändra oss men ibland vet vi inte hur vi ska komma åt dem. Det finns väl utvecklade och beprövade tekniker att tillgå som t ex mental träning. Fil dr Lars- Eric Unståhl har utarbetat ett system för egenträning med CD som finns att köpa på apoteket.

När jag arbetar som personlig coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att bryta gamla invanda tankebanor. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Jag kommer att hålla en föreläsning på Studieförbundet vuxenskolan som heter ”Hitta glädjen och lusten i livet” i Hässleholm 5 mars och i Kristianstad 2 april. För mer information kontakta Studieförbundet vuxenskolan.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal. Se kontaktuppgifter nedan.

01nov/08

Sluta oroa dig och lev ett lyckligare liv!

November 2008

Hur många går inte till sängs med oroliga tankar om barnen, amorteringen, jobbet och så vidare. Vi har blivit ett oroligt folk. Siffror och fakta talar sitt tydliga språk, mer än var femte svensk säger sig lida av oro och ångest. Förbrukningen av antidepressiva och lugnande medel har fördubblats jämfört med början av 1990-talet. Vi kan mycket lätt befinna oss i ett ständigt tillstånd av oro och ängslan för allt som eventuellt skulle kunna tänkas hända jagandes efter den totala kontrollen. Men vid eftertanke: hur meningslöst är inte det för vi kommer aldrig någonsin att kunna kontrollera omvärlden. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning och personliga tro. Att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att jag fixar detta leder till ett lyckligare liv. Vi ältar våra fel och brister snarare än våra styrkor. Många verkar också gå omkring och tänka att så här bra får jag nog inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Kanske har vi blivit så rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss. Samtidigt har välståndet också skapat orimligt höga förväntningar på livet.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Vi tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna, bara det och det blir klart så kan vi koppla bort oron, tror vi. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på utmaningar, svårigheter och motgångar. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som och vi inte kan styra eller kontrollera. Det är positivt att våga erkänna att livet känns tungt ibland och att våga söka hjälp när det behövs. Samtidigt är tunga svåra känslor som sorg, ilska och besvikelse också en del av livet. Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med och därför är det viktigt att inte oroa sig i onödan.

Det finns bibliotek där hyllmeter efter hyllmeter tar upp teorier om varför vi blir ledsna, oroliga och arga. En artikel på hundra handlar om våra mer positiva karaktärsdrag – resten handlar om ångest eller depression. Som en följd av all denna ångest och depression har vi fått effektiva behandlingar av depressionssymtom idag. Men medicineringen i sig gör dig inte lycklig. Lycka är faktiskt inte bara frånvaro av nedstämdhet eller förtvivlan, den är ett bejakande tillstånd där vi upplever att vårt liv innehåller både mening och glädje.

Den tyske vetenskapsjournalisten Sefan Klein, författare till boken Lyckoformeln, är övertygad om att lycka är något man odlar, något man till och med måste anstränga sig för att uppnå. Vi kan själva påverka vår upplevelse av lycka, genom att ta vara på våra anlag och på de tillfällen som dyker upp. Världen, som vi upplever den, uppstår framför allt i våra tankar. Lyckokänslan är alltså ingen slump, den är en följd av rätt tankar och handlingar.

Jobbar vi med sinnesfaktorn, det vill säga vårt mentala tillstånd och våra tankar, kan vi höja vår lyckonivå. Den vardagliga lyckan bestäms nämligen till stor del av vårt perspektiv, det vill säga hur vi uppfattar vår situation och hur nöjda vi är med det vi har. Att arbeta med den mentala inställningen är med andra ord ett effektivt sätt att nå lycka istället för att jaga den utanför oss själva. Investera i dig själv och ta reda på vad som gör dig glad. Ge akt på dina tankar för de föder känslor som i sin tur påverkar beteendet.

När jag arbetar med individuella samtal och som coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag och min medarbetare Bodil Olofsson arbetar med personal i förändringstider – vid omställningar, omorganisationer och arbetslöshet. Vi arbetar också förebyggande med livstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och individuella samtal. Ring gärna för information och bokning.