Hälsa och livsglädje genom ändrade tankar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 1998

Alla människor har livsglädje inom sig men när vi känner oss överbelastade med krav och måsten avtar livsglädjen. Jag är övertygad om att stressen är en av de främsta orsakerna eller åtminstone en starkt bidragande faktor till många besvär som får patienten att söka läkare.

Anta att en patient kommer till mig för återkommande huvudvärk och att jag vid undersökningen inte finner någon förklaring till besvären. Om jag vill få klart för mig om huvudvärken är stressrelaterad, kan jag ställa frågor typ, ” Vad händer med huvudvärken när du har semester? ” Symptom som försvinner beror ofta på stress i vardagslivet. Att medvetandegöra vad som inte fungerar i patientens liv och finna lösningar för att förändra detta är en viktig funktion i mitt arbete.

Vad vi har i vårt medvetande, våra tankar , har en verklig fysisk inverkan på hälsan. Varför tillåter vi t ex rädslan ta så stor plats i vårt medvetande och skapa så många hinder i våra liv ? Prestationsångest är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser. Prestationsångest innebär att vi är rädda för att inte räcka till och att inte duga som vi är. Vägen till tillfrisknande handlar om att sluta se hindren och istället fokusera på målen; hur du vill att ditt liv ska se ut i framtiden. Man kallar det mental träning och det är en livslång process. Det bygger på individen egen kraft och att man själv tar ansvar för sitt liv.

Många patienter skickas idag hem från sjukvården med beskedet att de inte kan bli botade och får lära sig leva med sin sjukdom. Detta besked gör att de känner hopplöshet och känslomässig resignation när de tror att de inte ska kunna bli friska. Det är av största vikt att få patienten att känna nytt hopp och det kan ske genom att patienten ändrar sina tankar. När man väl blir medveten om sina negativa tankemönster kan man göra något åt det. Jag arbetar med Tankefältsterapin som är en metod för att ta bort problemen som blockerar vår glädje och energi.

Förra hösten visade Chiropraktor Roger Nilsson i TV-programmet Livslust hur han behandlade och botade en person från en fobi med Tankefältsterapin. Framgången med metoden beror på att behandlingen inriktar sig direkt på orsaken till besvären, nämligen rädslan. Nittio procent av alla problem bottnar nämligen i just rädsla. Det är försöken att kontrollera rädslan som leder till tvångsmässiga handlingar såsom fobier. Att bara behandla dessa symptom tar därför inte bort grundorsaken, rädslan. Tankefältsterapin är en relativt ny behandlingsmetod i Sverige som håller på att vinna allt större terräng och allt fler terapeuter börjar arbeta med denna metod. Som biopat använder jag Tankefältsterapin som ett komplement eftersom jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkningsprocessen.