Har du problem med magen?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 1999

Mag- och tarmbesvär är en kategori sjukdomar som har ett klart samband med livsföringen, särskilt dåliga matvanor och stress. Idag får alltför många problem med matsmältningen. Det säljs tre gånger så mycket preparat mot mag-tarmproblem som medel mot huvudvärk och smärta.

En del läkare anser att alla sjukdomar börjar i mag-tarmsystemet och det ligger mycket sanning i detta. Mag-tarmsystemet är ett av kroppens viktigaste system som är inblandat både i spjälkningen och upptaget av näringsämnen, samt i avgiftningen och utrensningen av gifter. Vidare är det en viktig del av immunförsvaret. De produkter, nyttiga likaväl som skadliga, som transporteras via tarmen till blodet är direkt ansvariga för kroppens alla funktioner och påverkar också hela hormonbalansen. Det är därför lätt att förstå att en väl fungerande mag-tarmfunktion är synnerligen viktig och att en obalans i detta system direkt eller indirekt är inblandat i nästan alla sjukdomar.

Kroppens matsmältningsarbete börjar i munhålan och slutar i ändtarmen – en lång väg genom hela kroppen. Får vi problem med magen, kan orsaken alltså sitta på många ställen.

Förstoppning och nedsatt tarmfunktion är en folksjukdom. Den är ofta en grundorsak till många andra hälsoproblem, eftersom hela kroppen och vårt hälsotillstånd påverkas.

Vårt moderna levnadssätt med många ”måsten”, stress och kanske oregelbundet ätande stör matsmältningen och tarmens arbete. Kroppen reagerar på detta i form av trög mage och förstoppning med olustkänslor, huvudvärk, hemorrojder, dålig andedräkt, hudbesvär och trötthet som följd. När förstoppningen lösts, brukar även dessa symtom försvinna.

Man behöver inte lida av särskilt trög mage för att vara förstoppad. Sanningen är den att de flesta fungerar efter ”korvstoppningsmetoden”, d v s tarmen tömmer sig först när den är tvungen genom påfyllning uppifrån.

Överkänslighet mot gluten eller laktos kan också vara en orsak till mag-tarmproblem. Jag testar med kinesiologi, muskeltest, på 72 av våra vanligaste livsmedel, om det finns överkänslighet mot något ämne, för att kunna utesluta det som belastar kroppen.

Magkatarr innebär att magens slemhinna är inflammerad. Oftast har man en ärftlig läggning för de här besvären, men den vanligaste utlösande orsaken till besvären är dåliga matvanor. Man är stressad redan innan man börjar äta och försöker fortast möjligt få ner maten i magen. Det hela blir inte bättre av att man längre fram på dagen på fastande mage dricker några koppar kaffe. Att försöka bota magkatarr utan att förbättra sina matvanor är nästan utsiktslöst. Att lära sig att hantera stress är också av största betydelse för att klara av sin magkatarr. Stress minskar antalet mjölksyrabakterier i magsäcken, många får då magkatarrsliknande symtom. Normalt har vi bra balans mellan olika bakterier i tarmen, men ibland rubbas balansen. Nyttiga bakterier slås ut och mindre nyttiga bakterier får övertaget. Då kan man få symtom som diarre, förstoppning, uppsvälldhet, sura uppstötningar och gasbildning. Antibiotikabehandling är det största hotet mot vår tarmflora. De tar inte bara kål på de bakterier de ska, utan också på många nyttiga bakterier i tarmen.

Alternativmedicinen har många ofarliga och effektiva behandlingar som ofta lyckas avhjälpa och övervinna dessa mag-tarm problem.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.