Hitta kraften och styrkan i dig själv

Oktober 2010

Efter att ha haft ett uppehåll under ett år känner jag nu att det är dags att skriva en ny artikel. Det känns också dags att skapa en ny föreläsning där jag vill ta upp sådant som jag tycker är intressant och viktigt. Det kommer att handla om hur vi kan hitta vår egen motivation och styrka, sluta jämföra och förminska oss och istället stärka och bygga upp självkänslan och våga ta plats. Det kommer också att handla om gränssättning, acceptans och självrespekt och att bryta sig ur den vardagliga tankens begränsningar. Personlig utveckling och att växa som människa handlar mycket om hur vi tänker och om vår attityd och inställning till oss själva och livet.

Under det gångna året har jag förutom att arbeta på som vanligt även vidareutbildat mig och är nu certifierad coach. Egentligen har jag lite motstånd mot uttrycket coach, det används i alla tänkbara sammanhang där man möts i samtal med människor, vilket är missvisande. Coaching är mycket mer än så, för mig är det både ett förhållningssätt och en metod. Coaching går ut på att hjälpa människor att se sig själva i ett nytt ljus, se sina blockeringar och möjligheter och att få hjälp med att göra upp en handlingsplan så att de på ett nytt sätt kan hantera situationer och uppgifter i sitt liv och kunna göra det som de egentligen vill. Personen sitter själv inne med lösningen och min uppgift som coach är att hjälpa till och stötta i denna process. Om detta ska bli möjligt behöver man identifiera vilka hinder som finns för att komma framåt, det kan vara inre hinder som dålig självkänsla och brist på tillit till den egna förmågan men även yttre hinder i form av struktur och kompetensbrist kan förekomma.

Många av våra problem idag ligger i jämförelsens problematik, vi tittar på andras liv och upptäcker våra egna tillkortakommanden, vi jämför oss ofta på ett sätt där slutsatsen blir att jag eller mina livssval inte är lika mycket värda. Det är viktigt att ha egna visioner och mål, för om jag inte har tänkt igenom hur jag vill leva mitt liv och har en egen plan är det lätt att dras med i de här känslorna och låta sig påverkas av vad andra gör och planerar. Många gånger har vi satt ribban alldeles för högt, vi vill ha kontroll och perfektion när det räcker bra med att bara vara stolt över vad vi åstadkommer utifrån våra förutsättningar och ”jag duger som jag är”. Om vi tänker efter är yttre framgång ingenting vi växer av, utan vi växer som mest när vi vågar vara tydliga, sätta gränser, säga nej och skapa utrymme åt det vi vill och behöver i våra liv. Detta är ämnen jag kommer att ta upp i höstens föreläsning.

Jag driver egen praktik sedan tretton år tillbaka och har under årens lopp specialiserat mig inom stresshantering och personlig utveckling. Jag är utbildad mental tränare, diplomerad stresscoach och är nu också certifierad coach enligt ICF. Jag startade min praktik med inriktning mot naturmedicin och är utbildad diplomerad Biopat, jag är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, (kommittén för komplementär och Alternativ Medicin) och har 40 högskolepoäng i basmedicin. Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag arbetar fortfarande med naturmedicin även om majoriteten av personer som söker mig idag oftast också har stress eller känslomässiga problem.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell och mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik och arbeta med den känslan som ger upphov till stress, oro eller annan negativ känsla. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Det finns ett stort intresse och behov av kunskap i personlig utveckling samt stresshantering därför skräddarsyr jag olika föreläsningar om dessa teman efter uppdragsgivarens syfte och önskemål. Jag kan såväl åka ut på företag som att erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Välkomna med förfrågan och mer information angående behandlingar, föreläsningar och kurser.