Hur du tar dig ur stressfällan

Enligt språkforskare är ett av våra mest använda ord snabbare och allt ska gå snabbt, alldeles för snabbt , vi hinner inte med och orkar inte med. Detta visar också siffror från sjukfrånvaron som bara fortsätter att öka. Att utmattning och utbrändhet är så aktuellt idag beror troligen på den höjning av livstempot som ägt rum de senaste tjugo-trettio åren men framförallt under de senaste åren. Vi rör oss allt snabbare på alla områden och vistas mer på ytan än på djupet. Detta gäller inte minst i våra relationer. Många upplever i dag att de inte hinner med att vårda relationerna vare sig till familjen, släkten eller vännerna. Kraven från arbetslivet har blivit allt högre liksom våra egna inre krav. Tiden att reflektera över vad som händer minskar ständigt. Vi hinner inte smälta en händelse innan vi blir kastade in en ny. Det är lätt att inse att press som kommer från flera håll är svårare att möta än press från bara ett håll. Har man en jobbig arbetssituation kanske den går att klara av om man har ett hemliv som fungerar lugnt och bra. Men om det dessutom uppstår problem på hemmaplan kan det bli tuvan som stjälper hela lasset.

Människor har olika förmåga att hantera stress, somliga är extra tåliga och kan värja sig bättre medan andra är känsligare. Men till sist är gränsen nådd för alla och stressen bryter igenom människans försvarsvallar. Tecknen på att man närmar sig denna gräns är att man känner sig alltmer splittrad och orolig. Ja, många berättar om att de har svårt att känna ro någonstans, man börjar glömma fler och fler saker – och det handlar inte om senilitet utan om överbelastning.

De flesta är överens om att brist på tid inte är samma sak som stress och experterna talar om positiv och negativ stress. Den negativa stressen uppstår då det inte är balans mellan de krav som ställs på dig och din förmåga att klara av kraven. Obalansen gör att du känner dig alltmer sliten och självförtroendet dalar. Till sist kan du ha gått över gränsen för din förmåga. När en människa är i obalans signalerar kroppen och de fysiska systemen i kroppen börjar svikta. Det kan ta sig olika uttryck som förhöjt blodtryck, magbesvär, sömnproblem och spänningar i kroppen. Men istället för att lyssna på kroppens signaler – för vi hör dem – stanna upp och reflektera över vårt liv, väntar vi till den skriker och då kan signalerna ha blivit sjukdom.

Vi mår allt sämre psykiskt och en skrämmande utveckling är att enligt siffror som kommit i november månad använder en halv miljon svenskar antidepressiva läkemedel varje dag, försäljningen ökar med 20 procent varje år och därmed håller antidepressiva medel på att bli den vanligaste medicinen. Ökningen sker främst hos unga kvinnor, särskilt i åldrarna 15-25 år. Cipramil som är ett av preparaten, är nu vanligare än magsårsmedicinen Losec.

Sverige ligger högt internationellt vad gäller sjukskrivningar kopplat till stress och vi ser ingen tendens till någon förändring. Det är viktigt att fundera över hur vi ska kunna må bättre. Varje människa har ansvar för sitt liv. Det är viktigt att stanna upp, att våga vara ärlig mot sig själv. Vad vill jag? Vad gör jag åt det? Vad är viktigt för mig? Det är frågor vi alla måste ställa oss, både i arbetet och privat.

Innan man kan genomföra en förändring måste önskan om en förändring finnas och tanken på att det går att åstadkomma något nytt och bättre. Att lära sig metoder för fysisk och mental avspänning är en investering på lång sikt. Här finns olika metoder: mental träning-stresshantering, avspänning, massage, qi gong, fysisk träning och meditation.

Jag arbetar med Taktil massage som är en mjuk och omslutande massage för att medvetet arbeta med beröring på ett systematiskt sätt för att stärka kontakten, ge lugn och avslappning och lindra smärta. Jag är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen och arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ. Hur vi tänker har stor betydelse. Att tänka på någon man tycker om eller på bra saker man har i sitt liv ger en skön känsla, medan tankarna på allt man inte hinner eller klarar av skapar stress. Stressen sitter i våra tankar och vi kan lära oss att påverka vårt sätt att tänka med hjälp av olika metoder.

Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en effektiv metod av mental träning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster skapar en inre stress. Med denna metod får du själv verktyg för att påverka ditt välbefinnande. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.