Lär dig hantera smärta

September 2008

Smärta och lidande har funnits i alla tider och det kan plötsligt drabba oss alla. Detta skriver jag mot bakgrund av att jag själv i början av sommaren drabbades av diskbråck och blev inlagd på sjukhuset. Den fysiska smärtan gjorde att jag under två månader kände mig helt hjälplös och beroende av andra människors omsorg, hjälp och stöd. Det är en märklig känsla när alla ens vanliga roller bara försvinner, ungefär som att mitt jag sjunker samman som en badboll som förlorar all luft. Det är en känsla som säkert många kan känna igen som drabbats av olika sjukdomar.

Det är väldigt många människor som har ont dagligen, lika många män som kvinnor i befolkningen har ont, värk och smärta men i sjukvården dominerar kvinnorna. Långvarig smärta medför alltid negativa konsekvenser som sömnproblem, trötthet, irritation och ofta nedstämdhet. Att oro, rädsla, nedstämdhet och ångest förstärker smärta är allmänt känt. Rädslan för framtiden och ovissheten brukar beskrivas som det värsta. Frågorna hopar sig; När ska jag bli frisk? Hur ska jag bli frisk? Frågorna varierar från person till person. Kanske håller man dem borta under dagen då så mycket annat händer. Men på kvällen, i ensamheten kommer ofta frågorna och de stör nattsömnen. Andra tunga känslor som ofta förekommer är sorg och ilska. En person med långvarig smärta upplever ofta en lång rad förluster, t.ex. förlust av kroppsfunktioner och förmågor. En del förlorar sin identitet, sitt livsinnehåll och sina vänner. Kanske är det värsta att känna sig som en börda, för sig själv, för anhöriga och för sjukvården och samtidigt vara beroende av dem.

Alla dessa känslor och tankar jag nämnt är negativa och ger en inre stress i kroppen som ytterligare bygger på spänningarna. Det är av största vikt att arbeta med dessa känslor i någon form av samtal eller terapi, annars riskerar man att de sätter sig i kroppen. Att träna avspänning och använda psykologiska behandlingsmetoder som ett komplement till smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik är viktigt för att kunna hantera smärta och göra det bästa av sin livssituation.

Jag har haft mycket tid att tänka över min egen situation i sommar. Jag vet att jag tillhör den personlighetstypen som gärna vill hjälpa och arbeta med människor. Denna personlighetstyp får ofta problem med ryggen för att man inte lyssnar på sig själv. Det känns väldigt viktigt för mig att lära av det som hänt och bryta mönstret. Jag vill ha en rygg som förhoppningsvis håller trettio år till och då gäller det att medvetet prioritera mig själv och börja träna upp ryggen. Mer symboliskt handlar det om att stärka ryggraden genom att stå upp mer för mig själv och sätta gränser. Avsätta tid till att göra det jag tycker är roligt och mår bra av och få tillräcklig vila och återhämtning annars är det lätt att få kroniska ryggbesvär.

Många som har värk och smärta har det gemensamt att de haft svårt för att säga nej till krav från omgivningen och gjort många saker som de egentligen inte orkat med utan pressat sig för ”jag måste”. Därför är det viktigt att bygga upp och stärka det egna ”jaget”, öka den psykiska kapaciteten och lära sig använda sina egna inneboende resurser till att öka livskvaliteten.

Jag kommer till hösten att hålla två föreläsningar, den första heter ”Sluta oroa dig och lev i nuet!” där tonvikten kommer att ligga på inre oro och rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv. Den andra föreläsningen heter ”Hitta din inre styrka” och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för sig själv. Bägge föreläsningarna efterföljs av studiecirklar på fem gånger som en fördjupning i ämnet.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger stress och oro. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen..

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet, genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler. Jag skräddarsyr föreläsningarna och kurserna efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.