Mindfulness – workshop: för dig som vill bli lugnare och mer närvarande i ditt liv

Målet är att fördjupa förståelsen och förmågan att bli mer närvarande i vardagslivet. Du får lära dig olika metoder för att kunna använda dem i din egen vardag. Läs mer på Folkuniversitetets hemsida, se länk nedan
Läs mer