Under åren har jag hela tiden vidareutvecklat mig, först mentalträning och sist inom mindfulness. Jag försöker hålla mig á jour med det senaste. Mindfulness är väldigt bra och efter att ha varit i kontakt med metoden i fem-sex år, utbildade jag mig under 2014 och är nu mindfulnessinstruktör.Det är en metod utvecklad av Jon Kabat-Zinn under 1970-talet. Den handlar om att försöka ta kontroll över tankarna som hindrar oss från att vara närvarande. Genom olika övningar, andningsövningar, meditation och kroppsskanning får du distans till de automatiska tankarna som ofta snurrar i huvudet. Du lär dig fokusera på det väsentliga och tränar på att lära dig leva  medvetet och vara närvarande. Det är både en metod och ett förhållningssätt.

Jon Kabat-Zinn började använda mindfulness på sjukhus och det finns enormt mycket forskning som visar på metodens positiva effekter. Och mer forskning kommer hela tiden.

Det finns nio attityder till livet som vi tar upp och diskuterar tillsammans i grupp, till exempel att man inte ska döma. Det är alltså också ett förhållningssätt till livet.

Man kan inte läsa sig till kunskapen. Man måste träna!

Jag erbjuder två olika kurser som vänder sig till alla privatpersoner som företag.

Man kan ha ett speciellt intresse naturligtvis! Om man är mycket stressad hittar man flera verktyg i kursen i stresshantering och man träffar andra personer som har samma utgångspunkt.

Visste du att…                            

Om du har friskvårdspengar från ditt företag kan du använda dem på mina kurser, jag ger dig Friskvårdsintyg och kvitto.