Sluta oroa dig och lev ett lyckligare liv!

November 2008

Hur många går inte till sängs med oroliga tankar om barnen, amorteringen, jobbet och så vidare. Vi har blivit ett oroligt folk. Siffror och fakta talar sitt tydliga språk, mer än var femte svensk säger sig lida av oro och ångest. Förbrukningen av antidepressiva och lugnande medel har fördubblats jämfört med början av 1990-talet. Vi kan mycket lätt befinna oss i ett ständigt tillstånd av oro och ängslan för allt som eventuellt skulle kunna tänkas hända jagandes efter den totala kontrollen. Men vid eftertanke: hur meningslöst är inte det för vi kommer aldrig någonsin att kunna kontrollera omvärlden. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning och personliga tro. Att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att jag fixar detta leder till ett lyckligare liv. Vi ältar våra fel och brister snarare än våra styrkor. Många verkar också gå omkring och tänka att så här bra får jag nog inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Kanske har vi blivit så rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss. Samtidigt har välståndet också skapat orimligt höga förväntningar på livet.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Vi tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna, bara det och det blir klart så kan vi koppla bort oron, tror vi. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på utmaningar, svårigheter och motgångar. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som och vi inte kan styra eller kontrollera. Det är positivt att våga erkänna att livet känns tungt ibland och att våga söka hjälp när det behövs. Samtidigt är tunga svåra känslor som sorg, ilska och besvikelse också en del av livet. Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med och därför är det viktigt att inte oroa sig i onödan.

Det finns bibliotek där hyllmeter efter hyllmeter tar upp teorier om varför vi blir ledsna, oroliga och arga. En artikel på hundra handlar om våra mer positiva karaktärsdrag – resten handlar om ångest eller depression. Som en följd av all denna ångest och depression har vi fått effektiva behandlingar av depressionssymtom idag. Men medicineringen i sig gör dig inte lycklig. Lycka är faktiskt inte bara frånvaro av nedstämdhet eller förtvivlan, den är ett bejakande tillstånd där vi upplever att vårt liv innehåller både mening och glädje.

Den tyske vetenskapsjournalisten Sefan Klein, författare till boken Lyckoformeln, är övertygad om att lycka är något man odlar, något man till och med måste anstränga sig för att uppnå. Vi kan själva påverka vår upplevelse av lycka, genom att ta vara på våra anlag och på de tillfällen som dyker upp. Världen, som vi upplever den, uppstår framför allt i våra tankar. Lyckokänslan är alltså ingen slump, den är en följd av rätt tankar och handlingar.

Jobbar vi med sinnesfaktorn, det vill säga vårt mentala tillstånd och våra tankar, kan vi höja vår lyckonivå. Den vardagliga lyckan bestäms nämligen till stor del av vårt perspektiv, det vill säga hur vi uppfattar vår situation och hur nöjda vi är med det vi har. Att arbeta med den mentala inställningen är med andra ord ett effektivt sätt att nå lycka istället för att jaga den utanför oss själva. Investera i dig själv och ta reda på vad som gör dig glad. Ge akt på dina tankar för de föder känslor som i sin tur påverkar beteendet.

När jag arbetar med individuella samtal och som coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag och min medarbetare Bodil Olofsson arbetar med personal i förändringstider – vid omställningar, omorganisationer och arbetslöshet. Vi arbetar också förebyggande med livstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och individuella samtal. Ring gärna för information och bokning.