Sluta oroa dig och lev i nuet

Maj 2008

Jag har arbetat i över tio år som samtalsterapeut med individuella samtal. Jag har också i flera år arbetat som ansvarig för coachning och mental träning i rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna i ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne. Jag försöker ta till mig och fundera kring andra människors kunskap och erfarenheter. Under dessa åren har jag väldigt många gånger hört ”att jag skulle behöva bli sjuk innan jag förstod att jag måste tänka på ett annat sätt”, det känns viktigt för mig att försöka förmedla detta.

Ibland kan det kännas som om våra tankar äger oss, eftersom de upptar all vår vakna tid med planering och arbete. Alla människor har tusentals tankar under en dag och vi kan inte hindra en viss tanke från att dyka upp men det gäller att börja bli medveten om hur vi tänker. Vi befinner oss oftast i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i nuet. Vi lever för mycket ”i huvudet” och behöver komma ner i kroppen. Allt för många tänker hela tiden negativa tankar som till exempel att jag inte duger som jag är, hur kunde jag göra/säga detta, det var mitt fel att det blev så här. Det är väldigt lätt att fastna i tankar av detta slag som ger en inre oro och stress i kroppen. Att oroa sig för vad som ska hända är väldigt vanligt och vi ältar ständigt vad vi ska göra eller säga ner i minsta detalj. Detta tar så mycket energi, vi blir mycket trötta av att känna oro och rädsla och riskerar att med tiden bli sjuka.

Det är din syn på dig själv som påverkar hur du hanterar oron i livet. Det handlar om att bli medveten om sin inre självbild, alltså de tankar och övertygelser vi har om oss själva. Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, hjälplösa, övergivna eller som självständiga, attraktiva och duktiga. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild, ofta varken kan eller vill se den. Ibland kan man jämföra självbilden med hur en kameralins fungerar. Är objektivet inställt på en rädsla för att bli övergiven så ser vi automatiskt verkligheten på det sättet och vi får svårt att ta till oss annan information. Pessimisten och optimisten rör sig i samma verklighet, men deras tolkningar är diametralt motsatta. Vilkens tolkning är sannast? En utomstående kan aldrig ta bort en annan människas rädsla, det måste man göra av egen kraft med hjälp av olika metoder som till exempel mental träning där Integrerad Tankefältsträning är inriktad på ens specifika rädslor.

Det är omöjligt att helt undvika oroliga tankar. I sin bok The Worry Cure – Stop worrying and start living ger Dr Robert L. Leahy ett sjustegsprogram för att identifiera och minska orons makt över våra liv. Genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. Bästa sättet är att ställa frågor. Den första frågan vi bör ställa oss när vi börjar känna oss oroliga över något är: Finns det något jag kan göra just nu åt min oro? Vi kan då börja med att se om vår oro är produktiv eller improduktiv. Produktiv oro är meningsfull eftersom den hjälper oss att lösa problem som vi kan ta hand om med en gång. Meningslös oro skapar däremot problem genom att den spinner igång en serie oroliga tankar som inte leder till några konkreta problem som är möjliga att lösa. All oro är givetvis inte av ondo, det är bra att tänka till lite extra på att till exempel få passet med sig till flygplatsen men att däremot redan hemma oroa sig för att passet kan bli stulet på semesterorten är varken meningsfullt eller hälsosamt. Därefter kan man fortsätta med frågor som: Hur sannolikt är det egentligen att något av detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända? Ofta händer inte det vi oroar oss för.

Till hösten kommer jag att hålla föreläsningar och studiecirklar i detta ämne på min praktik och ute på arbetsplatser. Att kunna slappna av är en nödvändighet för att få återhämtning och att vara i nuet är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle. Ofta är vi i huvudet med ”alla våra tankar” och på så sätt kommer vi aldrig ner i varv och får den återhämtning som är så viktig för att vi ska orka med. En förändring av vårt sätt att tänka kräver medveten träning.

Jag arbetar i grupper med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept för personlig utveckling och individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning som är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och till att hitta balansen i livet, genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling och stresshantering.

Ingela Broberg