Stress och sömnproblem hänger ihop

April 2009

Svenskarna sover sämst i Europa, enligt en undersökning av svenska sömnforskare. Två och en halv miljon svenskar (över 15 år) lider av sömnstörningar och mer än en halv miljon tar receptbelagda sömnmedel. Kvinnor sover sämre än män.

Sjuksköterskan Mirjam Ekstedt har lagt fram en intressant avhandling om kopplingen mellan sömnproblem och utbrändhet och den intressanta frågan är om det är bristande återhämtning som gör att vissa drabbas av utmattningsdepression. I sin avhandling gjorde hon djupintervjuer med flera grupper av personer, däribland sjukskrivna, med olika stressnivåer för att komma åt själva kärnan i utbrändhetsprocessen. Många beskrev att de hade höga krav på sig själva, ett stort ansvarstagande, en hög inre drivkraft och att de var glada för sitt jobb. I den första fasen av ökad stress och utbrändhet beskrev de att de sov för lite, sent i säng och upp tidigt för att hinna med jobbet, därmed minskade de på sin återhämtning. De gick helt enkelt på vilja, vilket ledde till ett ökat energidränage. Här tror jag att många befinner sig idag och det är inte farligt om man ser och är medveten om vad som händer och lär sig hantera situationen genom att till exempel sova ikapp på helgen.

Gruppen däremot som låg nära utbrändhet fick inte den återhämtningen. Helgen räckte inte till för att vila ikapp utan man var lika trött då som under arbetsveckan. De minskade sin fysiska träning och sina sociala aktiviteter för att orka. Denna fas kallas för ”cutting off” eller avskärmning och där måste man gå in och bryta. Det är en allvarlig varningsklocka. Intervjuerna visade att många personer hade behov av att skydda sin självbild. Deras självkänsla var mycket prestationsbaserad och de hade sämre förmåga att säga ifrån när det blev för mycket. Sedan kommer skulden, när inget blir bra och då är man ofta redan inne i en lättare depression. Deras stressmarkörer mättes och man såg att mikrostörningar i sömnen var relaterade till högre kortisolvärden och högre blodtryck, puls och blodfetter. Slutsatsen är att personer i riskzonen för utbrändhet har störd sömn, är mer stressande och har därmed sämre förmåga till återhämtning. Att bara bli hänvisade till att ta tabletter är ingen bra lösning. Vården borde arbeta förebyggande på ett helt annat sätt än idag och hjälpa människor med sömnproblem. Störd sömn borde ses mer ur ett folkhälsoperspektiv. Det behövs en kampanj för att uppvärdera den viktiga återhämningen.

Sömn, när den fungerar bra, är en förbluffande effektiv skyddsfaktor mot ohälsa. Tillräcklig sömn ger självklart den återhämtning som krävs för att orka nästa dag, men den effektiva djupsömnen stärker också immunförsvaret och ger kroppen tid att reparera sjuka och skadade celler. Sömnen bättrar också på minnet och med god sömn är det lättare att hantera känslomässiga problem och göra intellektuella analyser. Omvänt ger störd sömn stora negativ effekter för hälsan. Risken för hjärt-/kärlsjukdomar ökar tydligt, immunförsvaret blir försvagat och den mentala kapaciteten att fatta komplicerade beslut minskar.

Människor med sömnproblem faller lätt mellan stolarna och har många gånger andra problem som värk och smärta, stress och oro och är kanske utbrända. Det finns inga riktigt bra vårdformer för detta. Man kan inte bara bli hänvisad till att ta tabletter. Det borde snarare finnas en tvärprofessionell grupp på varje vårdcentral dit människor med sömnproblem kunde vända sig.

Apoteket har mycket bra råd för en bättre sömn på sin sida www.apoteket.se. Jag brukar också rekommendera en avslappnings CD som också finns att köpa på apoteket eller via Fil. Dr Lars- Eric Unståhls hemsida www.buenavida.se.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och jag vidareutbildar mig hela tiden inom detta område. Vid enskilda samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress och oro som till exempel ofta dyker upp i tankarna när vi gått och lagt oss och gör det svårt för oss att slappna av och somna. Man använder sig av akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förbättring.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra, hitta balansen och känna glädje i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag, vårdanrättningar som erbjuda er att komma till mina lokaler.

Välkomna med frågor angående enskilda samtal, föreläsningar och kurser.