Taktil massage – Lugn och beröring

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 2001

Ordet Taktil kommer från latinets tactilis och betyder beröra. Den Taktila massagen är mjuk och omslutande, en beröring av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Metoden är utvecklad av sjuksköterskan Siv Ardeby. Den vidareutvecklades efter omfattande arbete bl a genom ett forskningsprojekt på uppdrag av socialstyrelsen. Bland äldre visade resultaten att patienternas vakenhet och förmåga till kommunikation ökade när de fick massage. För barnet är beröring nödvändigt för att det ska knyta an, utvecklas och mogna. Också för äldre personer är behovet av tröst, närhet och bekräftelse stort, särskilt för människor som på grund av olycka eller sjukdom tappat fotfästet i tillvaron eller blivit beroende av andra för att klara det dagliga livet.

Också vi som befinner oss ”mitt i livet” behöver återhämtningspauser ibland, särskilt i den stressade tillvaron som många av oss lever i. När vi hamnar i situationer där vi känner oss maktlösa blir vi lätt stressade och det sympatiska nervsystemet aktiveras. Effekterna är välkända: hjärtat slår snabbare, genomblödningen i musklerna ökar, blodtrycket höjs och andningen blir snabbare. Om vi inte kan förändra vår situation reagerar kroppen så småningom med till exempel huvudvärk, trötthet, spänningar och ont i magen..

Med hjälp av värme och behaglig beröring kan vi aktivera kroppens lugn och ro-system, det parasympatiska nervsystemet. Taktil massage ger inte bara lugn och avslappning. Den sensoriska stimulering som Taktil massage ger kan också få smärtlindrande effekter.

De positiva effekterna av massage beror troligen på nivåerna av hormonet oxytocin. Professor Kerstin Uvnäs Moberg vid Karolinska institutet berättar i sin bok ”Lugn och beröring” på ett enkelt och pedagogiskt sätt om lugn och ro-systemet och om oxytocinets samordnande roll.

Den mesta forskningen har varit koncentrerad på hur stresshormonerna aktiveras, medan Kerstin Uvnäs Moberg alltså forskat i motsatsen, kroppens lugn och ro-system. För ett sådant har vi och ju mer vi lär oss om hur vi får igång det, desto bättre kommer vi att må. Beröring, massage, värme och stillhet sprider lugn och ro i kroppen. Lugnande hormoner flödar i blodet. De fungerar tvärtemot våra stresshormoner som aktiveras när vi känner oss pressade och hotade. Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans i hjärnan. Det upptäcktes först i samband med amning och förlossning, men senare forskning har visat att det inte rör sig om ett specifikt kvinnligt ämne, utan är en av kroppens viktigaste substanser och har en fundamental betydelse för hälsa och överlevnad. Det sänker blodtrycket, minskar halten av stresshormoner, ökar toleransen för smärta och har en tillväxtstimulerande effekt med mera.

Eftersom jag arbetar med många sjukdomstillstånd som ofta är stressrelaterade använder jag också Taktil massage som ett komplement. Det är viktigt att hitta nya infallsvinklar för att kunna hjälpa kroppen att läka sig. Ju mer lyhörd man är för kroppens signaler och lär sig tolka dem, desto lättare är det att leva ett liv i hälsa.

I den stressade tillvaron som många av oss lever i är det viktigt med återhämtningspauser. Jag arbetar med Taktil massage som är mjuk och omslutande, en beröring av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Med hjälp av värme och behaglig beröring kan vi aktivera kroppens lugn och ro-system, det parasympatiska nervsystemet. För ett sådant har vi och ju mer vi lär oss om hur vi får igång det, desto bättre kommer vi att må.

Jag tycker det är mycket viktigt att ge tid för samtal för jag tror att patienterna ofta har en tanke eller ide´ till vad som orsakat ohälsan och hur man bäst vill bli hjälpt.