Tankefältsterapin

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 1998

Den mentala träningen utvecklades inom idrotten på 70-talet, men är idag lika förknippad med arbetsliv och hälsa som med idrott. Mental träning kom tidigt att skilja sig från new age rörelsen, genom att endast metoder som vid vetenskaplig utprövning visade sig vara effektiva togs med i den mentala träningen.

I TV-programmet Livslust i höstas visade Kiropraktor Roger Nilsson hur han botade en person med spindelfobi med Tankefältsterapin.

Behandlingen i Tankefältsterapin grundar sig på att diagnostisera och behandla kroppens energisystem. Kortfattat bygger behandlingstekniken på att kroppens energisystem är kontrollsystemet för alla negativa emotionella obalanser och utgör grunden för prestationshämningar inom alla områden. Metoden bygger på den gamla kinesiska vetenskapen, akupunkturen och en kiropraktorteknik som kallas Applied Chinesiology (tillämpad kinesiologi). Den amerikanske psykologen Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder en helt fantastisk behandlingsmetod för psykologiska problem.

Känslomässiga blockeringar handlar om en energiobalans som finns i kroppens akupunkturmeridianer. Så snart det negativt laddade fältet har balanserats via knackningar på akupunkturpunkter som är kopplade till specifika känslor, så kommer den negativa känslan som är knuten till händelsen eller den aktuella situationen att försvinna.

Rädslan är till 90 procent den dominerande orsaken till alla känslomässiga störningar. Prestationsångest innebär att vi är rädda för att inte räcka till och är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser.

Jag arbetar mycket med denna metod för att behandla rädslor, fobier, rökavvänjning, viktproblem etc. Eftersom jag arbetar med många sjukdomstillstånd har jag på senaste tiden börjat ta in denna behandlingsmetod för en mängd sjukdomstillstånd där psyket spelar en viktig roll. Det spelar ingen roll om man är psykiskt pressad pga sin sjukdom eller om sjukdomen försämrats av en psykologisk obalans – det viktiga är att individen, helheten kropp – själ, just nu inte mår bra och behöver hjälp med att nå harmoni. Det är viktigt att hitta nya infallsvinklar att kunna hjälpa kroppen att läka sig själv.

Min målsättning är att kunna hjälpa patienterna att må så bra som möjligt så fort som möjligt.

Integrerad TankefältsTräning är en effektiv metod av mentalträning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välmående. Det är en kraftfull snabbteknik där du själv får verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.