TANKENS KRAFT

Det är flera år sedan jag skrev någon artikel i Kristianstad Journalen och därför känns det extra roligt att skriva igen.

    Jag har arbetat i över tjugo år som terapeut och träffat många patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar, som till exempel MS, som ändå säger att de mår bra. Sedan kan jag träffa en annan patient som har varit hos doktorn och alla prover är bra men han eller hon mår ändå inte bra och det är många som mår dåligt utan att riktigt veta orsaken. Hälsa är ett komplext system där många faktorer samverkar. En av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Jag är övertygad om att tankens kraft är stor och vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror främst på hur vi tänker.

    Jag började arbeta som homeopat och kände ganska snart att jag ville arbeta med förändringsprocesser på det känslomässiga planet. Under årens lopp har jag mer och mer specialiserat mig på personlig utvecklig, coaching och stresshantering. Jag jobbar sedan tjugo år med Tankefältsterapi i kombination med samtal som är en fantastiskt effektiv metod för att sänka stressen i kroppen och bryta hämmande och negativa tankemönster.

    För många är stress en stor del av livet. Informationssamhället fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, vi oroar oss för nära och kära och över alla val som ska göras för att få livspusslet att gå ihop. Vi människor kan även slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot” som att oroa oss över vad andra tycker och blir nervösa över något vi tror kan hända oss och på detta vis skapa påslag av stress. När det sker mycket runt omkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt uppstår också stress. Det är detta ”eviga tänkande” alla dessa tankar som vandrar hit och dit som gör oss helt slut och som hindrar oss från att vara närvarande i våra liv. Vi tänker omkring 65 000 tankar per dygn, av dem är cirka 95 % samma som föregående dygn. Det ger oss cirka 3 500 nya tankar varje dag som vi kan använda till ett positivt tänkande.

    Under de 22 åren jag har jobbat med terapi har jag hjälpt många människor att lämna gamla begränsningar, negativa tankemönster och beteenden och ta ett steg framåt i livet mot bättre hälsa och större personlig kraft. Med Tankefältsterapi kan man vara mycket specifik och arbeta med den grundläggande känslan som ger upphov till stress, oro eller negativa tankar för just den personen. Det innebär att jag arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor (inga nålar) dessutom får du ett schema att arbeta med hemma. Detta gör att du snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen, känner dig lugnare och mer nöjd med dig själv. Det är en hjälp till självhjälp, det är viktigt att ha verktyg som du själv kan ta till och påverka ditt mående.

    Jag har under lång tid även arbetat via Skype och telefon i Sverige. I höstas flyttade jag till Mallorca och kommer att fortsätta att jobba och då är Skype ett mycket bra alternativ till dig som bor långt bort eller som har svårt att ta dig till min praktik av andra skäl. Jag kommer att vara i Kristianstad regelbundet under året och då kan du passa på att boka ett personligt möte.

Dina tankar idag skapar din framtid imorgon och vill du förändras behöver du förändra ditt sätt att tänka.