Urinvägsbesvär

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 2000

Inom homeopatin betraktas urinvägssjukdomar inte bara som problem med njurar och urinvägar, utan som en avspegling av kroppens funktion och av kosthållningen. Det finns fyra viktiga funktioner i vår organism: cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen: hjärtat – lungorna – levern – njurarna. Kroppens viktigaste sätt att rensa ut gifterna är via njurarna. Stress ökar mängden kemikalier som måste utsöndras, en dålig kost är ansträngande för ämnesomsättningen i allmänhet och njurarna i synnerhet. Njurarna får ofta bära väldiga påfrestningar av vårt sätt att leva. Varje dag filtreras ca. 180 liter primärurin genom de båda njurarna, den reduceras sedan till bara 1,5 liter sluturin som innehåller koncentrerade avfallsprodukter från ämnesomsättningen. Det är mycket viktigt att alltid ha en riklig urinmängd och att höja urinmängden gör man bäst med bas och mineralrika örtteer. Det är mycket viktigt att dricka mycket för att på det sättet späda ut gifterna och hjälpa njurarna att skölja ut dessa. I annat fall kan njurarna bli överbelastade.

Varje år besöker en miljon svenskar vårdcentralen med urinvägsinfektioner. Det finns till och med kvinnor som drabbas av blåskatarr så ofta som varje månad. Om du får ont i njurtrakten och feber då fungerar antibiotika bäst för att snabbt få bort bakterierna.

Med blåskatarr menas vanligen en bakteriell infektion som drabbar urinblåsan. Det finns även icke bakteriella blåskatarrer, s.k. interstitiell cystit. Den sistnämnda beror på en inflammation i urinblåsans vägg – i synnerhet i klimakteriet då slemhinnan blir skörare p.g.a. låga östrogenhalter. Den homeopatiska behandlingen har ofta mycket gott resultat både på den bakteriella och icke bakteriella cystiten.

Inom naturläkekonsten är gullris (solidago) ett organspecifikt njurmedel av första rang. Med detta menas att det stimulerar njurarna till bildandet av mera urin och utsöndringen av s.k. urinämnen och dessa två principer ligger också som grund till dagens användning av gullriset. Det är växtens blad och små grenar som används både till örtte och till färdiga naturläkemedel. Ett annat örtmedel som har god effekt vid vid urinvägsbesvär är mjölon (uva –ursi). Innan antibiotikan fanns var det med hjälp av olika medicinalväxter man botade urinvägsbesvär. Naturmedicinen vilar i betydligt mindre utstäckning på kliniska studier, i stället baserar den sig ofta på erfarenheter vunna under hundratals år. Metoder som håller måttet efter att ha använts under många generationer talar för att behandlingen har en oskadlig verkan och att den fungerar med avsedd effekt på den sjuke.

Att ändra livsföring är av största vikt när det gäller denna grupp av sjukdomar, eftersom de vanligaste orsakerna till att njurarna far illa är tobak, högt blodtryck, uttorkning, alkohol, koffein och andra stimulantia samt proteinrik kost. Nedbrytningen av protein belastar i hög grad njurarna. Om du vet att dina njurar inte fungerar normalt eller att du har haft någon njursjukdom tidigare, så är en viktig förebyggande åtgärd att kraftigt minska proteininnehållet i kosten och att dricka tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning.

Med njurbelastning menas ett tillstånd då njurarna inte hinner eller orkar utsöndra alla de slaggämnen som normalt utsöndras via njurarna. Njurbelastning är i sig ingen sjukdom utan snarare ett uttryck för funktionell otillräcklighet. När njurbelastningen blir klinisk påvisbar (kreatininvärdet är för högt) så kallas det för njurfunktionsrubbning och kräver läkarbehandling.

 

Det finns flera olika behandlingsförslag med naturläkemedel för att stärka njurarna och på detta sätt förebygga urinvägsinfektioner och njurbelastning. Förbättringen kommer långsamt men är bestående, eftersom den är resultatet av en varaktig aktivitet i självläkningssystemet i stället för ett undertryckande av symtom.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin och mineralterapi samt kostrådgivning.