Utmattning – Utbrändhet

Publicerad i Kristianstadsjournalen November 2000

Människor har under lång tid anpassat sig till allt högre prestationskrav på grund av besparingar. Utmattning och utbrändhet är inte något litet problem idag utan en viktig indikation på stora sociala missförhållanden speciellt på våra arbetsplatser och förtjänar allvarlig uppmärksamhet. De känslomässiga och ekonomiska kostnaderna är alltför höga för att man längre ska kunna ignorera eller avfärda dem. Indikationer på utbrändhet måste omfatta förebyggande åtgärder i stället för bara behandling i efterhand.

Utmattning innebär att människor känner att de har tänjt ut sig själv för mycket såväl fysiskt som känslomässigt. De känner sig förbrukade och kan varken varva ner eller återhämta sig. De vaknar på morgonen är precis lika trötta som då de gick till sängs och orkar inte med ett enda projekt eller en enda människa till. Utmattning är en första reaktion på stress beroende på för höga arbetskrav eller för stora förändringar.

Utbrändhet kan förorsaka sådana fysiska problem som huvudvärk, mag-tarmsjukdomar, högt blodtryck, muskelspänning och kronisk trötthet. Utbrändhet kan även leda till psykiska problem i form av ångest, depression och sömnstörningar.

Negativ stress eller utmattning är ett mer rättvisande namn på hur många känner sig idag inte alls så definitivt som utbrändhet.

Detta är egentligen ingen sjukdom i sig utan ett livsstilsbesvär som uppkommit för att man hela tiden har pådrag med stresshormoner. Patientens beskrivning av sitt sjukdomstillstånd – sin subjektivt upplevda sjukdom – kan inte alltid bekräftas i mätbara provresultat. Det är sällan eller aldrig bara en enkel orsak som till exempel en bakterie, ett virus, ett högt kolesterolvärde eller en motgång. Samspelet mellan människan och hennes omgivning är mycket mer komplext. Ju mer komplicerat vårt samhälle blir och ju snabbare förändringstakten är desto mer ökar stressen. Stressorsakerna kan vara fysiska, psykiska, emotionella, sociala, ekonomiska eller miljömässiga.

Alla som drabbas befinner sig i en unik situation och därför måste det finns olika typer av behandlingar för att komma tillrätta med problemen och må bra igen.

Gemensamt för alla är att de måste förändra sin livsstil. Sjukskrivning och medicinering är inte någon lösning utan bara en hjälp för att orka ta itu med sin situation.

Det viktiga är att vi ser på oss själva med en helhetssyn. Att vi kan se att allt egentligen hänger ihop och går in i vartannat. Hur vi lever, tänker, äter och vilka förväntningar vi har på livet. Livsstilen är fullt möjlig att påverka men då måste vi både ha kunskaper och vara motiverade.

När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Stressen handlar mycket om rädslor, rädsla att inte hinna med allt och rädsla för att inte räcka till och duga som vi är. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en metod för att förändra negativa beteenden, framförallt rädslor.

Som Biopat använder jag Tankefältsträning som ett komplement eftersom jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen.

Oro och stress ger även näringsförlust. Får kroppen aldrig återhämtningsperioder bryts den sakta men säkert ner. Vitaminer och mineraler som ingår i kroppens alla enzym-och hormonsystem förbrukas i för snabb takt vid långa perioder av stress. På grund av stress har många människor idag brist på både B-vitaminer och mineraler som magnesium och zink. Många viktiga vitaminer och mineraler är kopplade till olika psykologiska tillstånd. Man kan bli nedstämd av B-vitaminbrist och vid magnesiumbrist känner man sig irriterad och orolig. Att man påverkas psykiskt av näringsbrist är väl värt att tänka på när man vet att det säljs antidepressiva medel för nästan en miljard kronor i Sverige. Försäljningen har mer än tredubblats på fem år.

Vi måste helt enkelt ha tillräckligt med energi för att orka hålla oss friska. Därför är det viktigt att stanna upp, motverka stressen och ge oss själva energi på olika sätt så att vår självläkande kraft kan fungera. En viktig energikälla är vår mat, som bör vara så fullvärdig och näringsrik som möjligt. Vitaminer och mineraler i rätt mängd är viktigt. De flesta känner till motionens betydelse för det allmäna välbefinnandet, den stärker också kroppens försvar mot infektioner.

Bli medveten om olika vägar till hälsa och välbefinnande och undvik stressfällorna.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin och mineralterapi samt kostrådgivning.