Vad är biopati?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 1998

Biopatins behandlingsmetoder är som naturläkekonsten främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa sådana organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

När Du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Jag tar hänsyn till Dina samtliga symtom, inte bara dem Du söker för. Till grund för den diagnos jag ställer använder jag en elektronisk biotronapparat för att mäta akupunkturpunkternas värden. Jag använder också irisdiagnostik som ett komplement för att kunna fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären.

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa Din kropp att läka sig själv. Jag arbetar allra mest med homeopatiska medel, men även med olika kosttillskott. Homeopatmedel saknar praktiskt taget biverkningar. Homeopatmedel kommer från växt, mineral och djurriket.

Ofta är de utspädda så kraftigt att det knappast finns en enda molekyl kvar av det verksamma ämnet. Troligen finns det därför ingen biokemisk förklaring till deras effekter. Istället räknar man med att homeopatin kan mobilsera människans inneboende självläkande krafter.

Förmodligen kan den också stimulera immunförsvaret eller aktivera den sjukes enzymsystem. Enzymer är ämnen som snabbar på olika processer i kroppen. På detta sätt anser man kunna tillföra kroppen energi att orka läka ett sjukdomstillstånd.

I och med Sveriges inträde i EU ska alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas också under kontroll av Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Akupunkturen är idag accepterad i Sverige av skolmedicinen, men homeopatin är ännu inte på motsvarande sätt vetenskapligen accepterad. Homeopatin är den ledande alternativmedicinska metoden i Europa. I länder som England, Tyskland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och preparaten säljs på apotek. Mest utbredd är homeopatin i Frankrike, där den tillämpas av var tredje läkare.

Homeopati är en billig behandlingsmetod som skulle kunna spara stora summor åt sjukvården. Enligt min mening är det aldrig fråga om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient.

Med biopati stärks kroppens läkande kraft !