Vad är personlig utveckling

Publicerad i Kristianstadsjournalen December 2000

Personlig utveckling är något vi alla går igenom när vi bestämmer oss för att komma vidare i livet och inte sitta fast i gamla invanda mönster.
Man kan genom mental träning, något vi tidigare har förknippat mest med idrottens värld trots att det är något som alla kan använda sig av, få en bättre förståelse och en ökad insikt i att hantera t ex stress bättre.
Vi ödslar mycket tid att försöka ändra andra människor när den enda vi kan förändra är oss själva. Inget skapar heller så mycket frustration som att försöka ändra på en annan människa.
Vad man behöver för att genomföra en konsekvent förändring hos sig själv är viljan att göra det.
Det finns ett otal böcker om hur vi kan förvandla vårt liv och själv ta kontroll över vår framtid. Vi lär genom att handla och det finns olika effektiva tekniker och metoder, gamla såväl som nya men ibland kan vi också behöva lite vägledning.
Det fundamentala i livet är självkänslan. Självkänsla är att känna att jag är någon, att det jag tänker och gör bottnar i mig själv. Självkänslan finns inom varje människa och söker en plats där den kan få fäste och växa.
Vad är det som gör att människor reagerar så olika på samma utmaningar?
Där en blir knäckt, blir den andre handlingskraftig. Och om en person har svårt att säga ifrån kan en annan klara det utan att ens reflektera över att det skulle vara svårt. Vad är det som skiljer dem åt? En av faktorerna som avgör hur vi reagerar på motgångar och utmaningar är hur stark självkänsla vi har. Låg självkänsla gör att vi står ut med ohållbara situationer, kanske till och med utan att göra något för att förändra dem. Vi anpassar oss i det oändliga. Vi stannar när vi borde gå.
Kvinnor tenderar i allmänhet att ha sämre självkänsla än män på grund av det samhällssystem vi lever i. Män är helt enkelt mer värda, med vår kulturs värderingar mätt. Åtminstone är det så att kvinnor mera öppet visar sin osäkerhet och sina tvivel på sig själva, medan män har en tendens att hålla skenet uppe kanske av rädsla för att verka svaga.
Mäns ock kvinnors självkänsla ser alltså något olika ut. Men både män och kvinnor grundlägger sin självkänsla i barndomen.
Hur kan vi då öka vår självkänsla? Ytterst handlar det om att ta ansvar för oss själv, för våra handlingar och våra reaktioner. Att skylla på någon annan är att lämna över ansvaret. Att inte fatta beslut innebär att du låter någon annan göra det åt dig, och det är inte bra för självkänslan Att påverka tankarna är en mycket effektiv väg att åstadkomma förändring.
bland känns det som om våra tankar styr oss eftersom de tar upp all vår vakna tid med planering och arbete. Vi befinner oss antingen i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i ögonblicket. All stress skapas faktiskt i hjärnan. Det är där vi processar alla intryck från omvärlden. Vi går från aktivitet till aktivitet och ger inte hjärnan en chans till vila och återhämtning. Att vara närvarande är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle utan det kräver medveten träning.
Det går att vända de onda cirklarna och skapa nya och bättre. Genom att bli medveten om din situation och konfrontera din rädsla lite i taget kan du göra sådant du inte vågat förut – och gå stärkt ur det. Integrerad Tankefältsterapi (ITT) är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår energi och glädje. Det är denna känslomässiga blockering som Integrerad tankefältsterapin effektivt behandlar och förändrar.
Jag arbetar med Dr Edward Bachs blomessenser som hjälper mot känslor som sorg, oro, irritation, modlöshet, ensamhet och osäkerhet. Dr Bach insåg sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiska sjukdomar och utvecklade ett fullständigt system bestående av 38 olika essenser, mot lika många negativa själsegenskaper hans syfte var att människan skulle kunna bota sig själv.
Våra tankar formar oss. Tänker vi positiva tankar lägger vi grunden för en framtid med hög livskvalitet. Att förändras är att öppna sig för något nytt men förändringar väcker ofta rädsla och enda sättet att bli av med dessa problem är att möta dem. Inte förrän du erkänt deras existens kommer de att försvinna helt.
Med detta vill jag önska en lugn och skön jul och ett Gott Nytt År!
Ingela Broberg