Den självläkande människan

Publicerad i Kristianstadsjournalen November 1999

Det är titeln på Susanna Ehdins nyutkomna bok som är en mycket intressant och komplett bok där hon ger oss råd om hur vi kan få ett långt och friskt liv.

Sussana Ehdin har doktorerat i immunologi vid Lunds universitet och forskat vid Scripps Research Institute i Kalifornien. Hon har forskat i immunologi men gått över till psykoneuroimmunologi, vilket innebär att man undersöker hur vi människor tänker och känner och hur det påverkar vårt nervsystem och vår hälsa – och tvärtom, hur vår fysiska hälsa påverkar våra känslor och tankar. Och det är från den forskarbakgrunden som hon sammanfattat den kunskap som finns idag om detta nya sätt att se på människan i sin bok.

Det måste finnas orsaker till att människan, som funnits i tre miljoner år, först under de senaste 20-30 åren börjat utveckla hjärt-kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och reumatism i sådan omfattning. Det som ändrats under den tiden är bland annat att vi har fått förändrade matvanor, t ex en kraftigt ökad sötsakskonsumtion som ger oss en mängd välfärdssjukdomar. Om sockret uppfanns idag skulle det förmodligen klassas som drog, så stor är dess inverkan på hela vårt system. Att ta bort sockret ur sin kost är att ta ett stort steg mot hälsa. Alltför mycket penicillinkurer och ett samhälle som är otroligt mycket mer stressande för människorna är också bidragande orsaker.

Biobalans är ett nytt begrepp som är detsamma som att leva med kroppen i balans. Det handlar om den inre miljön -pH-värdet, vätskorna och molekylerna – men också om de olika cellerna i kroppen och hur vi lever i symbios med olika mikroorganismer i vår kropp. Alternativ medicinen verkar efter principen att inte ”kriga” mot sin infektion utan samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen. Sjukdomar är en följd av att kroppen belastas över sin förmåga och inte längre kan upprätthålla sin inre biobalans. Vi har en livskraft inom oss som är fantastisk och det lönar sig att stärka den – på ett år byts 98 procent av beståndsdelarna i kroppen ut.

Det som driver kroppens alla processer är energi, den västerländska medicinen har förbisett energibegeppet och livskraftens betydelse för hälsan. Redan för tusentals år sedan kände man i Östländerna till kroppens energicentra och meridianerna för energiflödet. Livsenergin är det som kineserna kallar för qi och antalet utövare av medicinsk qigong i Sverige stiger kraftigt och beräknas idag till tiotusentals människor. Att vistas i naturen är något som påverkar oss energimässigt mycket positivt.

Glädjande, särskilt för Hälsokostrådet som låtit göra en stor attitydundersökning, är att minst fyra av tio är intresserade av att öka sin kunskap om kosttillskott, natur-och naturläkemedel, och särskilt att läsa mer om detta i tidningar och tidskrifter. Naturläkemedel, är till skillnad från naturmedel, godkända av Läkemedelsverket. Lista över dessa finns på www.mpa.se sök därefter vidare på naturläkemedel.

Livsstilen är fullt möjlig att påverka, men då måste man dels ha kunskaper, dels vara motiverad. Vi kan nämligen välja en annan väg – en väg som stimulerar självläkningen och leder till hälsa. Hälsa är något man bygger upp, vårdar och tar ansvar för.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.