Personlig coachningserie

Jag har sedan tio år egen praktik i Kristianstad där jag arbetar som näringsmedicinsk terapeut med specialisering inom personlig utveckling och coaching. Jag arbetar också med kurser och föreläser inom detta ämne. Jag kommer att skriva en artikelserie i Kristianstads Journalen om personlig coaching som jag hoppas ska kunna bli till hjälp och stöd i det förändringsarbete som ibland krävs för att man ska må bra och känna att man har balans i livet.

Många kör på i samma hjulspår, samtidigt som en gnagande känsla av att någonting är fel växer inombords. Ibland känner vi oss osäkra på vad vi egentligen vill. Vi kanske hamnar i livssituationer där vi måste välja, antingen i samband med separationer, återvändsgränd i jobbet, eller om vi bara känner att det vi gör inte längre ger oss lika mycket som förut. Vi kanske känner att vi behöver röra oss lite mer, börja äta sundare, sova ordentligt, kanske sluta röka eller dricka mindre alkohol. Vi kan ha blivit drabbade av någon sjukdom som vi kan påverka till det bättre genom att ändra livsföring. Exemplen är många och jag tror säkert att vi alla har stött på dessa känslor någon gång under livet.

Problemet är ofta att vi vet vad vi vill, vi vet vad vi ska göra men vi gör det inte. Jag tror säkert att många har avgett nyårslöften under årens gång som kanske aldrig gett något resultat. Du har säkert upptäckt att det tar tid att förändra din livsstil och att nyckeln till förändring är motivation.

Hälsan är ett komplext system där många olika faktorer samverkar. En av de viktigaste faktorerna är den mentala biten och varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välmående. De mentala hindren är ofta större än de praktiska eller de fysiska när man vill förändra sitt liv. Vi är alla vanemänniskor och vissa personer har inställningen att sådan är jag och det är mitt sätt att vara och tanken på att man kan ändra sitt tankemönster är långt borta. Men om man inte mår bra och har ett bra liv kanske det är dags att börja tänka att jag borde förändra mitt sätt att tänka. Jag behöver kanske sänka mina krav på mig själv, känna att jag duger, våga säga nej för att kunna få mer tid till mig själv, ändra fokus och tänka i mer positiva banor. Det är mycket individuellt vad man känner att man behöver ändra på för att må bra. Därför gäller det att verkligen ta sig tid till självkännedom och tänka över vad man vill förändra i sitt liv, oavsett om det handlar om relationsproblem eller om man vill leva mer hälsosamt. Att ha klart för sig vad man vill få ut av livet på olika områden är en förutsättning för att lyckas nå sina visioner eller mål.

Andra viktiga faktorer är stress som är ett av de största och snabbast växande hoten mot svenska folkets hälsa, har den statliga Folkhälsokommitén slagit fast. Kosten, som är kroppens byggstenar och motionens stora betydelse för vår hälsa.

Min första artikel i denna serien kommer att handla om att ha en plan för sitt liv, veta vad man vill med sitt liv, vision och målprogrammering. Tyngdpunkten av artiklarna kommer att ligga vi den mentala biten, vikten av att utveckla en positiv självkänsla och självtillit, våga stå upp för sig själv, ökad självkännedom, att kommunicera bättre och mer positivt etc.

Jag kommer att ta upp ämnen som avslappningsmetoder och återhämtning som är en förutsättning för att må bra. Detta är ett mycket stort problem idag att vi har så svårt att kunna slappna av och släppa arbetet och få den återhämtning som är nödvändig för att må bra. Att inse att Arbetet och Fritiden är två olika halvor av livet. För att leva ett bra liv måste vi respektera och tillvarata dessa båda halvor. Vad vi gör på fritiden påverkar arbetet och tvärtom. Om till exempel den tid vi lägger ner på arbetet, studier etc blir så negativ eller tärande att vi inte kan koppla av, ha trevligt med familj eller vänner eller finna något nöje i fritidsaktiviteter, kommer detta till slut att förstöra livet. Att sträva efter balans mellan dessa halvorna är alltså nödvändigt både för arbetskvaliteten och livskvaliteten som helhet.

Mitt mål är att ge kunskaper, inspirera och motivera till hur man kan förändra sin livsstil, få struktur i livet och känna att man utvecklas som människa. Vi har själva ansvar för att finna glädje och balans i våra liv. Tar vi inte detta ansvar, kan vi varken leva eller prestera efter vår verkliga förmåga. Livet är här och nu, inte sedan och det går inte i repris.