Vill du må bättre – prova mental träning

Publicerad i Kristianstadsjournalen Oktober 2003

Vi lever i ett samhälle där masskommunikation ökar oerhört snabbt. Vi påverkas ständigt av reklam, filmer, video, nyheter, tidningar, internet, mobiltelefoner med mera. Allt finns där i ett ständigt brus som påverkar vårt medvetande. Hur kan man stänga av bruset för att undvika att uppslukas av det? Ibland är det som om våra tankar kontrollerar oss eftersom de tar upp all vår vakna tid med planering, oro och arbete. Vi befinner oss antingen i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i nuet. Att vara närvarande är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle utan kräver medveten träning.

Det är bara du som kan påverka stressen i ditt liv, genom att bli medveten och göra förändringar för att må bättre. Vi måste medvetet arbeta med vår utveckling. Ofta tror vi att den ska komma till oss automatiskt men det är som med en idrottsman, om han inte tränar regelbundet tappar han konditionen och formen. Den mentala sidan av oss behöver lika mycket träning som kroppen.

Vad som krävs för att genomföra en konsekvent förändring hos sig själv är viljan och motivationen att göra det. Jag måste börja fundera på vad det egentligen är jag vill uppnå och hur ska jag få en bättre tillvaro. Vilka är mina livsmål? Vad ska jag göra för att nå dem? Vissa människor tycks klara av allt som kommer i deras väg bättre än andra. Förmågan att klara av olika situationer i livet beror på vilka ”redskap” man har för att kunna välja olika vägar att ta sig ut ur en situation. En grundläggande förmåga är att känna tillit till sig själv. Man litar på sina resurser och tror att allt kommer att lösa sig till det bästa. I grunden finns en tro på livets goda krafter, det vill säga en hoppfull inställning.

Vi styrs av förväntningar och bilder vi har av oss själva och vår framtid utan att vi tänker på det. När det finns en konflikt mellan vilja och förväntan så vinner förväntan. De inre bilderna styrs av vårt undermedvetna och vi tror benhårt på vår egen självbild. När den självbilden är övervägande negativ får vi en begränsad tilltro till våra egna resurser. Vi får dåligt självförtroende. Nästan alla toppidrottsmän världen över använder visualisering av framtida prestationer ( som tävlingar och matcher) för att nå sina mål. Med hjälp av den mentala träningen och tydliga målbilder kan vi lära oss att styra vår förväntan. Vi måste bara lära oss att utnyttja de resurser som vi normalt har svårt att kontrollera.

Jag håller kurser i mental träning ( enligt Lars-Eric Uneståhl:s koncept) i grupp om ca. 10 personer, mellan 8-10 gånger och ca. 1.5 timme per gång. Träffarna varvas med teori och praktik, motivation och inspiration är viktiga delar. CD-program träning och kunskap om hur du kan undvika ”stressfällorna” resulterar i mer utrymme till glädje och kreativitet.

Målsättningen:

  • att sänka grundspänningen
  • att lära dig koppla av djupt och effektivt
  • att träna in ett positivt tänkande som en grundläggande attityd
  • att lära dig se problem som uppgifter som ska lösas
  • att utveckla en inre glädje i arbetet och i livet
  • att skaffa dig en mer humoristisk och därmed hälsosammare attityd till tillvaron

All förändring sker inifrån och ut. Först behöver jag ta ut riktningen i mitt liv – sedan kan jag sätta fart.