Biopatins synsätt på varför sjukdom uppstår

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 1998

Hälsa är när alla processer fungerar på alla plan och vi känner livsaptit och livsbejakelse. Hälsa kan också sägas vara ” fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnade. ”

Vi kan föreställa oss hälsan som jämvikt, balans mellan olika funktioner i kroppen. Hälsan är ständigt utsatt för belastningar och faror som hotar dess jämvikt. Dessa belastningar och faror kan vara mekaniska, kemiska, bakteriella, virusbetingade. Felaktig kost, konstitutionella organsvagheter, stress, psykosociala faktorer spelar också en mycket stor roll för folks hälsa. Så snart hälsans bärkraft störs uppstår förändringar inne i kroppen, som jag här förenklat kallar jämviktsrubbning. Organismen kommer in i en farofylld fas, som till en början är symtomlös.

Överskrider människan sina gränser – leder detta till ohälsa. Till sin hjälp har människan ett informationssystem som arbetar oavbrutet. Den registrerar i stort sett alla fysiologiska och psykologiska förändringar. När en människa inte längre känner sig frisk – när hon inte mår bra – så behöver detta inte betyda att hon är sjuk. ”Sjukdomskänslan ” kan komma långt innan sjukdomen brutit ut. ”Sjukdomskänslans ” uppgift kan vara att få människan i ett viloläge så att kroppen i lugn och ro kan mobilisera sitt försvar som behövs för att kunna förhindra sjukdomen tar överhanden. Här kommer vi in på människans egen ”självläkande ” kraft – något som skiftar med åldern. Det är av största vikt att lära sig lyssna och följa kroppens signaler.

Sjukdom är den reaktion som kroppen svarar med då jämviktsrubbningen blir för kraftig, en försvarsform som kroppen använder sig av för att kunna återvinna hälsan.

Man kan lite förenklat säga att varje sjukdom har tre möjliga förlopp : återställande av jämvikten, dvs. hälsan, övergång till lidande ( kronisk degenerativ sjukdom ) och ett dödligt utfall.

Alla sjukdomar innebär att kroppen är utsatt för någon form av förgiftning, dvs att kroppen

har utsatts för, eller påverkats av ämnen som är främmande för den. Förgiftningen kan komma utifrån eller inifrån kroppen själv ex förgiftning från tarmarna utgör en av de allra vanligaste orsakerna till sjukdom och lidande.

Det finns fyra funktioner i vår organism : cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen : hjärtat – lungorna – levern – njurarna.

Om dessa fyra organ fungerar och samspelet mellan dem fungerar är grunden för hälsa god. Annars kan upplagring av slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar ge många olika symtom och sjukdomar. Ofta är det vår hud, vårt största organ, som får ta stryk, i form av eksem, utslag, hudförändringar och olika allergier.

Mag-tarmsystemet är ett av kroppens viktigaste system, som är inblandat både i spjälkningen och upptaget av näringsämnen, samt i avgiftning och utrensning av gifter.

All förgiftning belastar levern, som har till uppgift att bryta ned gifterna till ogiftiga substanser, eller omvandla icke vattenlösliga gifter till vattenlösliga gifter. Kroppens viktigaste sätt att utrensa gifter är via njurarna. Detta är anledningen till att alla människor måste dricka mycket för att späda ut gifterna och hjälpa njurarna att skölja ut dessa. I annat fall kan njurarna överbelastas.

Som vi ser är det en lång kedja av orsaker och verkan. Inom biopatin arbetar vi inte efter att symtombehandla dvs dämpa sjukdomsprocessen. För hälsa är inte bara att vara symtomfri, utan ett mycket vidare begrepp. Kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett annat, nytt symtom upp.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin och mineralterapi och kostrådgivning.