För dig som vill må bra och ha balans i livet

Publicerad i Kristianstadsjournalen september 2006

Hälsan är ett komplext system där många olika faktorer samverkar. I dagens samhälle är en av de viktigaste faktorerna den mentala biten. Allt fler människor blir sjuka av stress och får olika stressreaktioner, såväl fysiska som psykiska. Jag har sedan tio år egen praktik i Kristianstad där jag arbetar som biopat och näringsmedicinsk terapeut med specialisering inom personlig utveckling och stresshantering. Jag är auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM, Kommittén för Alternativ Medicin, www.KAM.se och jag har 40 högskolepoäng i basmedicin som krävs av KAM för auktorisation.

Den komplementära och alternativa medicinen kommer ur folkhälsotraditionen, från beprövad erfarenhet. När man tittar runt i världen för att se vem som använder alternativ medicin varierar siffrorna mellan 90% och i vissa länder 31%. WHO anger ofta att 20 % av världens befolkning nås av skolmedicinen och 80% av alternativ medicin. I Sverige gjordes 2001 en befolkningsstudie som visar att 49% av svenskarna använder komplementär medicin och det verkar vara en siffra som ökar.

Människan och naturläkekonsten hör ihop sedan årtusenden. Som biopat behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Jag ställer diagnos genom att mäta akupunkturpunkternas värden, där exakta testresultat erhålls och genom ögondiagnostik. Mina behandlingsmetoder är främst inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

Efter att ha arbetat i tio år anser jag att en av de viktigaste faktorerna till hälsa är den mentala biten. Allt fler människor blir sjuka av stress och får olika stressreaktioner, såväl fysiska som psykiska. En kronisk stress utlöser ångest och depression. Den har också väl kända negativa konsekvenser på kroppen: sömnbesvär, högt blodtryck, hjärtklappning, ryggont, problem med matsmältning och hy och återkommande infektioner. Till sist påverkar den också de sociala relationerna och yrkesutövningen: irritabilitet,oförmåga att lyssna, minskad koncentration, självförsjunkenhet och brist på lagande. Dessa symtom är typiska för vad man kallar utmattning, något som lika väl kan utlösas av arbetet som av att man känner sig blockerad i en relation som tömmer en på all energi. I en sådan situation är den typiska reaktionen att man fokuserar på de yttre omständigheterna. Man säger till sig: ”Om jag bara kunde förändra min situation, skulle jag känna mig mycket bättre i huvudet, och då skulle min kropp genast må bättre.” Under tiden biter man ihop tänderna, väntar på nästa veckoslut eller semestern och drömmer om bättre dagar i ett ”efteråt”. Allt ordnar sig ”när jag äntligen är klar med studierna….. när jag hittat ett annat jobb…….när barnen inte bor hemma längre……..när jag lämnat min man…….när jag gått i pension och så vidare. Olyckligtvis blir det sällan så. Samma problem har en tendens att stiga upp till ytan igen i andra situationer om jag fortsätter att hantera stressen på samma sätt. Den slutsats man kan dra är att man måste angripa problemet från andra hållet. Istället för att ständigt försöka uppnå ideala yttre förhållanden måste man börja med att kontrollera det inre: vår fysiolog. Syftet med de naturliga metoder jag tänker ta upp är just att göra det möjligt för människor att återfinna lugnet och harmonin.

Jag använder sedan en tid tillbaka ett dataprogram som mäter hjärtvariabiliteten, som gör det möjligt att sekundsnabbt när få en bild av tankarnas inflytande på koherens och kaos i kroppen. Termen ”heart coherence” har myntats av forskare vid HeartMath Institute i Kalifornien. Begreppet översätts med ”hjärtkoherens” innebörden är harmoni, samstämmighet. Jag kan se mitt eget hjärt-hjärn system på skärmen när jag har stoppat in min fingertopp i en liten tuta kopplad till datorn. Då man fokuserar uppmärksamheten på hjärtat och det inre välbefinnandet ser man direkt på skärmen en förändring komma till stånd. Så snart man däremot låter sig distraheras av negativa tankar, av bekymmer – vilket är den normala tendensen hos hjärnan då den lämnas åt sig själv – minskar koherensen på några sekunder och kaos intar dess plats. Detta biofeedback program visar omedelbart en bild av koherensnivån (harmonin eller stress) i hjärtat och ger en möjlighet att påskynda inlärningen av Hjärtfokusering och andningsteknik som metod för att lära sig att snabbt hantera stressen.

Ingela Broberg