Förändra dina tankar – och förändra ditt liv

Publicerad i Kristianstadsjournalen September 2000

Rädslan är det som i första hand hindrar dig från att vara den person du vill. Vare sig det handlar om arbetet, relationer, pengar eller livet i största allmänhet kan rädslan avhålla oss från att göra vad vi innerst inne vill och måste för att växa som människor och känna oss harmoniska och tillfredsställda. När rädslan håller oss tillbaka känner vi förvirring, frustration, ilska och hjälplöshet och tvivlar på oss själva. Men det måste inte vara så.

Det hela har inte så mycket att göra med själva rädslan utan det handlar snarare om hur vi hanterar rädslan. För en del är rädslan totalt irrelevant, för andra skapar den ett tillstånd av förlamning.

För att kunna minska din rädsla måste du utveckla mer tillit till din förmåga att hantera vad som helst som kommer i din väg.

Varje gång du känner dig rädd påminn dig själv om att det bara är för att du inte har en tillräckligt bra självkänsla. Orsakerna till varför vi har så lite tillit till oss själva är säkert många. Ett visst mått av rädsla ligger säkert i vår instinkt och är hälsosam och håller oss alerta för problem. Resten – den del som håller oss tillbaka från personlig växt – är olämplig och destruktiv och kan kanske skyllas på vår prägling. Om man tänker på hur många ”Var försiktig!” våra föräldrar bombarderade oss med som barn är det förvånande att vi ens klarar det vi gör idag. Detta ”Var försiktig!” innebär ett dubbelt budskap: ”Världen därute är verkligen farlig”…och…”du kommer inte att kunna hantera den.” Vad mamma egentligen säger, är: ”Om någonting händer dig skulle inte jag kunna hantera det.” Hon överför bara sin brist på tillit till sin förmåga att hantera det som kommer i hennes väg. Förutom sådana tydliga samband ligger orsaken till vår rädsla säkert också på många andra plan.

Men spelar det egentligen någon roll var våra tvivel på oss själva kommer ifrån? Det är ofta omöjligt att räkna ut vad de egentliga orsakerna till negativa mönster är och även om vi visste det så förändrar inte nödvändigtvis den insikten något. Det viktiga är att du börjar att utveckla din tillit till dig själv och hittar verktyg för att bygga upp din självkänsla. Genom att omprogrammera det undermedvetna kan vi bli av med det felaktiga tänkande som automatiskt hindrar oss från att övervinna rädslan och omvandla den till kraftfullhet och handling. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsterapi ( ITT ) som är en mycket effektiv metod för att ta bort problemen som blockerar vår glädje och energi. Framgången med metoden beror på att behandlingen inriktar sig direkt på orsaken till besvären, nämligen rädslan.

En av de största rädslorna som stoppar oss från att gå framåt i livet är svårigheten att fatta beslut. Problemet är att vi har blivit itutade: ”Var försiktig! Du kanske fattar fel beslut!” Bara tanken på det kan skapa terror i oss. Det finns inget rätt eller fel beslut, bara olika beslut. Tätt knutet till detta är vår panik över att göra misstag. Av någon anledning känner vi att vi borde vara perfekta och glömmer att vi lär oss genom våra misstag.

Prestationsångest är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser. Prestationsångest innebär att vi är rädda för att inte räcka till och inte duga som vi är. Kom ihåg att bakom alla våra rädslor finns brist på tillit till oss själv.

Ibland jämför vi oss med andra och tror att dom är lyckliga för dom verkar inte rädda för saker och ting. Men så är det inte, de flesta har fått ta sig igenom en stor rädsla för att komma dit de är idag……..och de jobbar fortfarande med det.

Du kan förändra dina tankar – du kan förändra ditt liv.