Varför stress ger näringsförlust

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 2002

I vårt moderna samhälle utsätts vi för en mängd stressande upplevelser och om vi inte kan hantera dem kan ämnesomsättningen komma i obalans. Stress kan orsakas av många faktorer som alltför höga krav på prestationer, tidsbrist, obehagliga upplevelser, starka ljud och överdriven motion. Känslorna har stor inverkan på vår upplevelse av stress och hur kroppen påverkas. Men kroppen utsätts också för stress av en pågående bakterie- eller virusinfektion, sjukdomar, giftiga mineraler och kemikalier eller av biverkningar från läkemedel.

Vad har stress och trauman för påverkan på kroppen rent kemiskt och fysiologiskt? Det vill säga, vad händer i kroppen när man utsätts för något stressande; som att någon plötsligt skäller på dig eller hotar dig på något annat sätt? Alla reaktioner innebär en viss mängd stress, vilket i sin tur kräver ett speciellt svar av nerv- och hormonsystemet. Hjärnan tolkar intryck och skickar signaler som kroppen ska svara på. För att dessa system ska kunna tillverka signalsubstanser till nervsystemet och hormoner till hormonsystemet krävs vissa vitaminer och mineraler. Doktor Hans Selye, pionjär inom stressforskningen, har i sin forskning definierat fyra olika stadier av stress. Dessa stresstadier kan alla kopplas till olika känslomässiga tillstånd. Är du i balans blir inte reaktionen så stor eller långvarig.

Alarmstadiet Alarmstadiet handlar om din första reaktion vid en oväntad eller chockartad upplevelse. Då förbrukas både vitaminer och mineraler. Om du är vuxen, i balans och känner dig trygg kan du hantera situationen snabbt. Men om du är barn och inte kan försvara dig, är i obalans eller är utsatt för upprepad stress utan att kunna varva ner så kan du ”fastna” i detta stadium. Detta leder till att du ständigt är på helspänn och förväntar dig att något otrevligt ska hända. En akut situation, som man inte bearbetat, blir kvar i kroppen som en chock och därmed förbrukas de vitaminer och mineraler som behövs till alarmstadiet.

Motståndsstadiet Alarmstadiet följs vanligen av motståndsstadiet som innebär att du börjar intellektualisera en akut händelse utan att bearbeta den känslomässigt. Detta kan ske medvetet eller omedvetet. Hjärnan sorterar för att göra världen begriplig.

Kroniskt motstånd När du varit i motståndsstadiet under en längre tid, kanske i år eller decennier övergår du gradvis i kroniskt motstånd. Denna övergång sker i stort sett omärkligt. Det du kan märka är en tilltagande trötthet och en ökning av olika kroppsliga och psykiska symtom. Du har svårare att hämta dig från olika påfrestningar och känner en tilltagande olust inför aktiviteter och umgänge. Näringsämnena förbrukas hela tiden och dina kroppsliga reserver börjar bli uttömda. Det betyder också att du får mindre möjlighet att komma i kontakt med den känsla som utlöste reaktionen. Energin, minnet av den traumatiska händelsen blir inkapslat i ditt inre. Men om du tillför den nödvändiga näringen är det betydligt lättare att komma i kontakt med den ursprungliga händelsen och reda ut den.

Återhämtningsstadiet Om du istället gradvis lugnar ner dig och bearbetar känslorna efter en plötslig, stressande händelse går du in i återhämtningsstadiet. Det kan även inträffa efter en period av motstånd eller kroniskt motstånd. Du kanske går på kurs eller i terapi, blir inspirerad och får kraft utifrån att bearbeta situationen. Efteråt känner du dig lättad, renad och har frigjort låst energi som omedvetet låg och förbrukade dina resurser.

Utmattningsstadiet Om du inte har de fysiska resurser eller de psykiska möjligheter som behövs för att återhämta dig går du slutligen in i utmattningsstadiet. Då har du troligen uttalade fysiska symtom, känner dig mycket trött och finner det mesta umgänget påfrestande. För att bryta detta mönster behöver du de vitaminer och mineraler som krävs i återhämtningsstadiet.

Metoder att hantera stressen På grund av stress har många människor idag brist på både B-vitaminer och mineraler som magnesium och zink. Jag testar med kinesiologi, muskeltest om det finns något behov av extra tillskott av någon vitamin och mineral.

Att lära sig metoder för fysisk och mental avspänning är en investering på lång sikt. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en effektiv metod av mental träning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag rädslor och prestationsångest och du får själv verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Jag är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen och arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ.

Mina behandlingsmetoder är inriktade på att stärka kroppens egen läkande kraft genom homeopati, naturläkemedel, vitamin- och mineralterapi samt Integrerad Tankefältsträning (ITT) en metod för mentalträning för att stärka samspelet mellan kropp och själ.