Använd din kraft – låt inte oron styra

December 2011

Det som ofta hindrar oss från att vara den person vi vill vara och leva det liv vi vill är i första hand oro och rädsla. Det vi benämner stress är ofta en inre oro över att jag inte är duktig nog, att jag inte hinner eller klarar allt. Vare sig det handlar om arbetet, relationer, pengar eller livet i största allmänhet kan oron avhålla oss från att göra vad vi innerst inne vill och måste för att växa som människor. Det finns ingen bra medicin mot oro eller stress utan vi måste lära oss hantera det för att leva ett bra liv. När oron håller oss tillbaka känner vi frustration, ilska, förvirring, hjälplöshet och vi tvivlar på oss själva. Vi känner oro för att tala inför nya människor, att fatta beslut, att byta jobb, att vara ensam, att bli gammal, att avsluta ett förhållande, att misslyckas, att bli sjuk, att förlora någon vi älskar. Jag skriver av egen erfarenhet av att ha känt oro och rädsla under lång tid då en närstående var sjuk under flera år men även andra rädslor har plågat mig. Jag önskar att någon hade förklarat och hjälpt mig att hantera min oro och rädsla under de åren. Att oro och stress tar mycket kraft och energi från oss är något vi behöver bli medvetna om och aktivt arbeta med för att ta kontroll över om vi ska få ett bra liv.

Ett visst mått av oro och rädsla ligger i vår instinkt och är hälsosam och håller oss vakna för problem och faror i vår omgivning. Resten, den del som håller oss tillbaka från att växa eller sitta fast i negativa tankar, är inte bra utan snarare destruktiv och kan kanske skyllas på vår prägling, uppfostran och allmän samhällssyn. Vår förmåga att hantera oro ser ut och känns som ett psykiskt problem men är ofta ett inlärningsfel och du kan genom att förändra dina tankar acceptera att oro helt enkelt är något som hör livet till. Det är viktigt att inse att vi inte är ensamma om att känna oro utan det gör stundvis många andra också och det är en naturlig del av livet. I stället för att resignera inför oron kan vi överkomma den. För att uppnå verklig förändring måste vi därför lära oss ta itu med det vi vanligen undviker. I och med att vi börjar klara av saker vi oroat oss för känner vi oss stolta över oss själva och växer som människor.

För några år sedan kom David Eberhands bok ”I trygghetsnarkomanernas land”. Han hävdar att vi har fått ett överdrivet behov av trygghet och kontroll, ett behov som gör att vi fått allt svårare att hantera de risker, problem och kriser som är en helt naturlig del av livet. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på förändringar, utmaningar, svårigheter och motgångar.

Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker och vi kan inte styra eller kontrollera allt. Men vår strävan efter trygghet har ibland gått så långt att vi har tappat proportionerna och hamnat i ett slags allmän ängslighet. Det finns många som verkar gå omkring och tänka ungefär att så här bra får jag inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Själva tryggheten tycks alltså kunna leda till katastroftankar. Kanske har vi blivit så förtvivlat rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss istället för att vara nöjda och tacksamma över att just nu är livet bra. Därför är det så viktigt att inte oroa sig i onödan.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Man tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna. ”Bara det och det blir klart så kan jag koppla bort oron”, tror vi. Men livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med vare sig vi vill eller inte. Det är så vi utvecklas och växer som människor.

I min nya föreläsning kommer jag att ta upp olika strategier och metoder för att inte fastna i oro och negativa tankar utan hitta sin kraft och styrka. En utomstående person kan aldrig ta bort en annan människas oro utan det måste man göra av egen kraft med hjälp av att tänka på ett annat sätt. Genom att bli medveten om vår oro och negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. En strategi vid oro är att ställa frågor som till exempel: Finns det något jag kan göra åt min oro? Är den produktiv eller improduktiv. Hur sannolikt är det egentligen att detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända?

Jag arbetar med Tankefältsterapi som är en individuell och mycket effektiv metod för att bearbeta oro, rädslor och inre stress. Med denna metod arbetar man med den specifika känslan som ger upphov till oron. Man arbetar på akupunkturpunktur som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma vilket gör att man mycket snart känner en förändring till det bättre i kroppen.