En ny helhetssyn

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 1999

Människan omfattas förutom av den fysiska kroppen även av känslo- och tankeliv. Dessa samverkar och påverkar varandra. Människans känslor och tankar formar den fysiska kroppen på gott och ont. Alltfler människor börjar idag inse hur sårbart och beroende livet är av helheten på vår planet. Allting hänger ihop på ett mycket välordnat sätt, det gäller för oss att finna vår plats i denna helhet och leva med naturen istället för mot den.

De flesta människor är idag mycket medvetna om miljögifter och föroreningar i vår yttre miljö. Men hur många är intresserade av eller ens medvetna om gifter och orenheter som vi under årens lopp lagrat upp i våra egna kroppar? Det är lätt att tro att kroppen kan svälja hur mycket som helst och att det försvinner på något underfundigt vis, men tyvärr är det på samma sätt med gifter i vår kropp som med dem vi dumpar i naturen. Förr eller senare ger de sig tillkänna och ställer till med obehag. Gifterna består av stagnerade ämnesomsättningsprodukter som är blandade med starka inre sekretioner och medicingifter.

Naturläkekonsten anser att det mycket ofta är dessa gifter som ger upphov till en rad vanliga sjukdomar. Sjukdom är den reaktion som kroppen använder sig av då jämviktsrubbningen blir för kraftig. Det är viktigt att söka den verkliga orsaken till varför ett sjukdomssymtom uppstår. Oftast är det något fel i vår livsstil som många gånger är onaturlig. Vi äter och dricker sådant som är mindre bra, stress och negativa tankar påverkar oss också ogynnsamt.

Detta skapar en överbelastning på kroppen och speciellt dess utsöndringsorgan, som har till uppgift att befria kroppen från onödiga och skadliga ämnen. Vi har bara ett organ för upptagandet av näring men fyra organ för bortförandet av avfallsprodukter dvs lungorna, huden, njurarna och tarmarna.

Den första uppgiften för att återställa hälsan blir därför att avlasta och understödja dessa organ, det är viktigare än att tillföra en mängd hälsosam mat . Fungerar inte utsöndringsorganen blir följden ändå sjukdom. En hårt överbelastad kropp har nämligen svårt att tillgodogöra sig näringsämnena. Detta kommer i nästa skede när kroppen är tillräckligt utrensad och starkare.

Börjar man däremot rensa ut kroppen försvinner ofta symtomen men man måste fortsätta att rena kroppen under lång tid för att en sjukdom ska läka tillbaka.

Tankarna intar en central del i den helhet som utgör människan. Våra tankar om oss själva formar vår person och hela vårt liv. Därför är det oerhört viktigt vad vi tänker om oss själva och att vi har som målsättning att bli friska. Positivt tänkande påverkar hälsan gynnsamt.

Ju mer lyhörd man är för kroppens signaler och lär sig att tolka dem, desto lättare är det att leva ett liv i hälsa. Vi lär oss att känna vad vi mår bra eller dåligt av.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.