Presentation av Ingela Broberg

Jag är certifierad coach, instruktör i mindfulness och mental tränare. Jag har 60 högskolepoäng i bas medicin och är utbildad naturterapeut. Sedan 22 år tillbaka driver jag egen praktik i Kristianstad med specialisering inom stresshantering och personlig coaching. Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i stresshantering och personlig utveckling.

Under åren 2004-2008 arbetade jag i rehabiliterings projekt som bedrevs av Folkuniversitet i Kristianstad. I projektet var jag ansvarig för coaching och mental träning. I mitt arbete gav jag deltagarna kunskap och kompetens i hur man kan förändra sin livsstil, lära sig avslappning, få struktur i livet och känna att man utvecklas som människa. Projektet omfattade ett tiotal grupper om ca 12 personer i vardera grupp.

Jag har också medverkat i ett annat rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna som bedrevs av Akademica Eductus AB i samarbete med försäkringskassan i Blekinge under våren och hösten 2007. Mitt arbete bestod i likhet med arbetet vid Folkuniversitet att vara ansvarig för mental träning och coaching.

Sedan 2009 arbetar jag halvtid med olika rehabiliteringsprojekt och även som föreläsare.

Skrivet om Ingela

Skrivet om Ingela Broberg i Kristianstadbladet.

Stärk självkänslan och minska på stressen
11 juli 2015

Hallå där Ingela Broberg
26 februari 2010

Nej” är bästa vapnet mot stress
7 oktober 2006

Tanken behöver också träning
12 september 2006

INGELA BROBERG – certifierad coach, mental tränare och naturterapeut
maj 2017