Category Archives: Artiklar av Ingela

Artiklar skrivna av Ingela Broberg

01maj/09

Känn rädslan men våga ändå!

Maj 2009

Vad är du rädd för? Känner du rädsla för att tala i grupp, att byta jobb, att inte få vara med, att hävda dig själv, att vara ensam, att bli gammal, att förlora någon du älskar, att köra bil, att avsluta ett förhållande, att bli allvarligt sjuk, att flytta. Är det något av detta som skrämmer dig eller är det alltihop? Kanske kan du lägga till ännu fler saker? Glöm det……välkommen i gänget i stället! Rädsla verkar vara vår kulturs farsot. Vi är rädda för förändringar och vi är rädda för att ”fastna”. Vi är rädda för att leva och vi är rädda för att dö. När rädsla håller oss tillbaka känner vi förvirring, frustrering, ilska och hjälplöshet och vi tvivlar på oss själva. Men det måste inte vara så.

Jag tror lite förenklat att rädsla först och främst är ett inlärningsfel. Man hör inte ofta någon mamma säga till sitt barn när det till exempel går till skolan ”Pröva något nytt idag!” Snarare säger hon: ”Var försiktig!” Detta ”Var försiktig!” innebär ett dubbelt budskap – världen därute är verkligen farlig och du kommer inte att kunna hantera den. Vad mamma egentligen säger är naturligtvis: Om någonting händer dig skulle jag inte kunna hantera det. Hon överför bara sin brist på tillit till sin förmåga att hantera det som kommer i hennes väg. Om man tänker på hur många ”Var försiktig!” våra föräldrar bombarderade oss med som barn är det förvånande att vi ens klarar att gå ut genom ytterdörren!

Men spelar det egentligen någon roll var vår rädsla och våra tvivel på oss själva kommer ifrån? Det är ofta mycket svårt att räkna ut vad de egentliga grundorsakerna till negativa tankemönster är och även om vi visste det så förändrar inte nödvändigtvis den insikten något. När något ger dig problem ska du helt enkelt börja med detta och göra det som är nödvändigt för att förändra det. Du kan börja med att ta en liten risk varje dag som gör att du känner dig starkare när du väl gjort det. Även om resultatet inte blir som du väntat dig har du åtminstone försökt. För varje risk du tar och varje gång du flyttar dig utanför vad som känns bekvämt blir du mer kraftfull och ditt liv utvidgas.

Enligt Susan Jeffers , känd psykolog som skrivit många böcker om hur man övervinner sin rädsla, finns det fem sanningar om rädsla.

  1. Rädslan kommer aldrig att försvinna så länge som du fortsätter att växa.
  2. Det enda sättet att bli fri från rädslan att göra någonting speciellt är att gå ut och göra det.
  3. Det enda sättet att få en bättre självkänsla är att gå ut och göra det man är rädd för.
  4. Det är inte bara jag som upplever rädsla varje gång jag är på okänd mark, det gör alla andra också.
  5. Att ta sig igenom rädslan är mindre skrämmande än att leva med den underliggande rädslan som kommer ifrån en känsla av hjälplöshet.

Jag tror att på botten av våra rädslor finns rädslan att vi inte kan hantera vad livet bjuder oss. Om du däremot visste att du kunde hantera vad som än kom i din väg hade du inte behövt känna dig rädd. Det hade betytt att du kan hantera alla dina rädslor utan att behöva kontrollera någonting i den yttre världen.

Det du behöver göra för att minska din rädsla är att utveckla mer tillit till din förmåga att hantera vad som helst som kommer i din väg genom att stärka din självkänsla och bygga upp dig själv. De flesta av oss är fulla av gamla negativa präglingar som håller oss nere, det krävs mycket arbete och träning för att nyare och mera hälsosamma tankemönster ska fastna. Vi har mentala resurser för att förändra oss men ibland vet vi inte hur vi ska komma åt dem. Ett sätt är att börja läsa böcker om personlig utveckling för att bli medveten om vad du behöver förändra för att må bra.

När jag arbetar som samtalsterapeut använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att bryta gamla invanda tankebanor. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med till exempel den rädslan man vill förändra, vilket gör att man ganska snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta glädjen i livet genom föreläsningar och kurser.

Välkomna med förfrågan och mer information angående enskilda samtal, föreläsningar och kurser.

01maj/09

Lär dig hantera din stress

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 1999

Stress tycks vara ett oundvikligt problem som vi ständigt konfronteras med i vår moderna civilisation. Men just i detta ligger en utmaning. Hur ska man klara stressen och lära sig leva med den?

Rädsla är en grundläggande stressutlösande faktor. Vad framkallar då rädslan? Framför allt känslan av något nytt. Förändringar är för de flesta av oss ett hot, något vi är osäkra på att klara av – till exempel att bli arbetslös, sjukdom, flyttning, försämrad ekonomi eller att bli lämnad ensam etc. De flesta förändringar klarar vi av, men inte hur mycket som helst på en gång. Rädslan för en okänd framtid blir störst när vi inte vet hur vi ska bete oss. Den rädslan kan ge oss huvudvärk, magkatarr, ryggont, högt blodtryck etc. När vi är utsatta för denna känslomässiga stress minskar vår förmåga att njuta av det som ändå fortfarande är bra. Vi behöver bli medveten om vad det är som egentligen händer och varför, att vi kan göra något åt situationen och inte behöver vara enbart offer.

Självklart är våra stressreaktioner beroende av hur stark stressen känns. Vi ska hinna med mycket: arbete, barn, hem, relationer, alla krav och måsten. Många människor känner sig maktlösa och tror inte att de kan påverka sina liv.

Anledningen till att du inte kan, är att du övertygat dig själv om att du inte kan.

Många av oss har en uppgiven attityd därför att vi har blivit besvikna så många gånger att vi börjar tro att vi alltid kommer att misslyckas, ”Jag kan aldrig göra något rätt”, genom att säga detta till dig själv så har du undanröjt möjligheten till förändring. Om du fortsätter att göra det du brukar göra, så kommer det att bli som det brukar bli. Dina möjligheter begränsas bara av din negativa inställning till dig själv och din oförmåga att bryta detta mönster.

Oro och stress ger även näringsförlust. Får kroppen aldrig återhämtningsperioder bryts den sakta men säkert ner. Vitaminer och mineraler som ingår i kroppens alla enzym-och hormonsystem, förbrukas i för snabb takt vid långa perioder av stress. Om vi belastar vår kropp alltför mycket med stress, negativa tankar, näringsbrist och annat, så åldras vi i förtid. Professor Rolf Ekman vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset har myntat begreppet hjärnstress. Bildligt talat kokar hjärnan över av för mycket stress. Vår stressade livsstil ställer om kemin i hjärnan. Om detta pågår länge blir det en permanent obalans i hjärnans kemi och därmed påverkar det ens beteende. Först och främst tappar man koncentrationen, därpå följer sömnsvårigheter och så vidare. Vi måste helt enkelt ha tillräckligt med energi för att orka hålla oss friska. Därför är det viktigt att stanna upp, motverka stressen och ge oss själva energi på olika sätt så att vår självläkande kraft kan fungera.

Jag arbetar med Tankefältsträning som är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår kraft och energi. Det är denna känslomässiga blockering man behandlar och förändrar mycket effektivt med denna metod.

Som biopat använder jag även Tankefältsträning som ett komplement eftersom jag arbetar efter ett koncept grundat på samspelet mellan kropp och själ och är medveten om de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.

01apr/09

Stress och sömnproblem hänger ihop

April 2009

Svenskarna sover sämst i Europa, enligt en undersökning av svenska sömnforskare. Två och en halv miljon svenskar (över 15 år) lider av sömnstörningar och mer än en halv miljon tar receptbelagda sömnmedel. Kvinnor sover sämre än män.

Sjuksköterskan Mirjam Ekstedt har lagt fram en intressant avhandling om kopplingen mellan sömnproblem och utbrändhet och den intressanta frågan är om det är bristande återhämtning som gör att vissa drabbas av utmattningsdepression. I sin avhandling gjorde hon djupintervjuer med flera grupper av personer, däribland sjukskrivna, med olika stressnivåer för att komma åt själva kärnan i utbrändhetsprocessen. Många beskrev att de hade höga krav på sig själva, ett stort ansvarstagande, en hög inre drivkraft och att de var glada för sitt jobb. I den första fasen av ökad stress och utbrändhet beskrev de att de sov för lite, sent i säng och upp tidigt för att hinna med jobbet, därmed minskade de på sin återhämtning. De gick helt enkelt på vilja, vilket ledde till ett ökat energidränage. Här tror jag att många befinner sig idag och det är inte farligt om man ser och är medveten om vad som händer och lär sig hantera situationen genom att till exempel sova ikapp på helgen.

Gruppen däremot som låg nära utbrändhet fick inte den återhämtningen. Helgen räckte inte till för att vila ikapp utan man var lika trött då som under arbetsveckan. De minskade sin fysiska träning och sina sociala aktiviteter för att orka. Denna fas kallas för ”cutting off” eller avskärmning och där måste man gå in och bryta. Det är en allvarlig varningsklocka. Intervjuerna visade att många personer hade behov av att skydda sin självbild. Deras självkänsla var mycket prestationsbaserad och de hade sämre förmåga att säga ifrån när det blev för mycket. Sedan kommer skulden, när inget blir bra och då är man ofta redan inne i en lättare depression. Deras stressmarkörer mättes och man såg att mikrostörningar i sömnen var relaterade till högre kortisolvärden och högre blodtryck, puls och blodfetter. Slutsatsen är att personer i riskzonen för utbrändhet har störd sömn, är mer stressande och har därmed sämre förmåga till återhämtning. Att bara bli hänvisade till att ta tabletter är ingen bra lösning. Vården borde arbeta förebyggande på ett helt annat sätt än idag och hjälpa människor med sömnproblem. Störd sömn borde ses mer ur ett folkhälsoperspektiv. Det behövs en kampanj för att uppvärdera den viktiga återhämningen.

Sömn, när den fungerar bra, är en förbluffande effektiv skyddsfaktor mot ohälsa. Tillräcklig sömn ger självklart den återhämtning som krävs för att orka nästa dag, men den effektiva djupsömnen stärker också immunförsvaret och ger kroppen tid att reparera sjuka och skadade celler. Sömnen bättrar också på minnet och med god sömn är det lättare att hantera känslomässiga problem och göra intellektuella analyser. Omvänt ger störd sömn stora negativ effekter för hälsan. Risken för hjärt-/kärlsjukdomar ökar tydligt, immunförsvaret blir försvagat och den mentala kapaciteten att fatta komplicerade beslut minskar.

Människor med sömnproblem faller lätt mellan stolarna och har många gånger andra problem som värk och smärta, stress och oro och är kanske utbrända. Det finns inga riktigt bra vårdformer för detta. Man kan inte bara bli hänvisad till att ta tabletter. Det borde snarare finnas en tvärprofessionell grupp på varje vårdcentral dit människor med sömnproblem kunde vända sig.

Apoteket har mycket bra råd för en bättre sömn på sin sida www.apoteket.se. Jag brukar också rekommendera en avslappnings CD som också finns att köpa på apoteket eller via Fil. Dr Lars- Eric Unståhls hemsida www.buenavida.se.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och jag vidareutbildar mig hela tiden inom detta område. Vid enskilda samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att behandla inre stress och oro som till exempel ofta dyker upp i tankarna när vi gått och lagt oss och gör det svårt för oss att slappna av och somna. Man använder sig av akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förbättring.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra, hitta balansen och känna glädje i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag, vårdanrättningar som erbjuda er att komma till mina lokaler.

Välkomna med frågor angående enskilda samtal, föreläsningar och kurser.

01apr/09

Hur tystar jag min inre negativa röst?

April 2009

Under årens lopp har jag funnit att det är ett väldigt vanligt problem att man talar till sig själv på ett missbelåtet och destruktivt sätt. Man kan beskriva den inre rösten som min egen upplevelse av mig själv, ”jag bilden,” som består av mina egna åsikter, tankar, erfarenheter, känslor och min kropp. Den har formats av slutsatser som jag dragit om mig själv utifrån egna erfarenheter och upplevelser men också av hur jag blivit behandlad av andra. Vi glömmer ofta att det som sker i nutid styrs och tolkas känslomässigt av erfarenheter vi bär med oss. Kroppen har minnen som framförallt gör sig påminda när vi kommer i jobbiga situationer som påminner om tidigare upplevelser.

Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, övergivna eller hjälplösa. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild och framförallt vill vi inte avslöja den utåt. Vi kan ha en perfektionistisk läggning och en självbild som ansvarstagande och oroar oss då för att göra katastrofala misstag. Därför ältar vi ständigt vad vi har gjort ner i minsta detalj och arbetar oss själva till utmattningens rand för att kunna känna att vi verkligen har gjort rätt för oss. När vi oroar oss är det lätt hänt att vi både tänker ensidigt och fullkomligt ologiskt.

Ett av våra vanligaste negativa tankemönster är katastoftänkandet, att alltid tänka det värsta i alla situationer och snabbt måla upp det värsta scenariot. Du kan också skuldbelägga dig själv, du vill inte se andra förklaringar utan lägger oproportionerligt stor skuld på dig själv. Att övergeneralisera hör också till vanligheten, du drar lätt enorma växlar på en enstaka negativ händelse: ”Det känns som om sådant alltid händer mig. Jag är värdelös”. Att hålla fast vid det negativa kan du säkert också känna igen: ”Varför ska jag gå ut och dansa jag blev ju inte uppbjuden förra gången och det blir säkert likadant denna gången”. Ett annat mönster är att tro att man är dålig eller svag i till exempel ett skolämne, den föreställningen gör att man ofta presterar sämre och det blir en självuppfyllande profetia. Denna dåliga prestation förstärker den dåliga självbilden och lägger grunden för nästa misslyckande.

Genom att bli medvetna om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det man behöver är en uppriktig vilja till förändring. Det innebär inte att man behöver vända upp och ned på sitt liv men ofta sitter sådana här mönster djupt och är svåra att förändra utan medveten ansträngning. Varaktig förändring handlar om tålamod och att ta små steg i taget. Det inre negativa bandet har ofta malt på väldigt länge, men man har mycket att vinna genom att börja tänka snällare tankar om sig själv.

En bra övning är att börja med att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och fundera över hur de påverkar din situation. Anteckna gärna. Prova att omvandla den negativa tanken till en positiv tanke, ibland måste man dock nöja sig med att kunna förvandla den till att bli neutral. Lägg märke till skillnaden i den upplevda situationen och känn vad som händer med dig. Här följer ett exempel: ”Jag kommer inte att bli uppbjuden ikväll heller”. Att göra den neutral vore att tänka: ”Jag går ut och dansar ikväll” och att omvandla den positivt: ”Det ska bli trevligt att gå ut och dansa”. Din egen bild av dig själv och tilliten till dina resurser är det drivande i din personliga utveckling. Det handlar alltså om att ha förtroende för den egna förmågan att hantera olika situationer. Du kan träna upp din mentala förmåga genom att stärka din självkänsla och ta kontroll över ditt liv med hjälp av mental träning.

När jag arbetar med individuella samtal använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att lösa upp negativa tankemönster och inre stress och oro. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik med det negativa tankemönstret man vill förändra, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arrangerar kurser/föreläsningar i mental träning. Där du lär dig avslappning, att bygga upp din självkänsla och få en positiv grundinställning till dig själv. Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete genom föreläsningar och olika kurser i självutvecklande metoder.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar och kurser. Ring gärna eller maila, se nedan.

01mar/09

Att känna glädje i livet

Mars 2009

Den moderna människan beskrivs ofta som allt olyckligare trots att alla mätbara parametrar som hälsa, utbildning, ekonomi och sjukvård pekar uppåt är tendensen att alltfler blir alltmer olyckliga och deprimerade. Vi är bland de länder i världen med högst medellivslängd men ändå är vi i särklass världens sjukaste folk. I vårt land är det mycket vanligt att vara stressad, olycklig och utbränd. Sedan århundraden har förnekelsen av glädje och njutning förankrats i vår kultur och mycket av denna gamla inställning lever kvar som ett osynligt arv. Många av oss inriktar oss på livets allvar på fel sätt ofta beroende på en diffus känsla av skuld när vi njuter av livets goda på olika sätt.

Vi är programmerade att undvika fara och söka glädje och lycka men vår förmåga att känna dessa känslor beror på hur vi tänker om våra liv. Vi kan grubbla oss sjuka genom att se oss som odugliga, oattraktiva och misslyckade. Men om det är så, då skulle man också kunna påverka sin hälsa positivt genom att tänka ljusa och konstruktiva tankar. Det finns otaliga vetenskapliga studier som bekräftar att när vi mår bra mentalt så mår vi bra kroppsligt och omvänt. När vi lider av oro, stress, sorg och depression så fungerar våra inre organ sämre, immunförsvaret försvagas och vi blir mer mottagliga för sjukdomar.

I och med den positiva psykologins intåg finns det numera seriösa forskare som studerar vad som gör oss friska och lyckliga, det vill säga salutogenes, till skillnad från studiet av vad som gör oss sjuka och olyckliga det vill säga patogenes. En av den positiva psykologins främsta företrädare, professor Martin Seligman, menar att man genom att ge akt på sina tankar kan bryta de tankebanor i mörka toner som vi så lätt fastnar i. Man kan ställa sig frågorna: Varför har jag hamnat i detta negativa tänkande? Vad utlöste det? Är det rimligt att känna så här? Är det så här illa?

Vi har bara två olika sätt att reagera på hur vi mår. När vi mår dåligt utsöndras stresshormoner och när vi mår bra pumpas positiva signalsubstanser och glädjehormoner in. Varje tanke, positiv eller negativ, påverkar hjärnans rent fysiska, anatomiska struktur. Hjärnan är med andra ord plastisk och formas av våra tankar. Om huvuddelen av våra femtiotusen tankar per dag går i moll, så kan vi lära oss att tänka om så att huvuddelen går i dur. Vi kan inte alltid och hela tiden styra våra tankar men vi kan göra det till stor del. Det är en process och kräver att vi måste anstränga oss och arbeta med det under lång tid.

För att vi ska må bra måste vi försöka se till att känslan av att må bra kommer oftare. Säkerligen vet du innerst inne att den positiva känslan oftast inte beror på yttre omständigheter, även om det synsättet i stor utsträckning betonas i vår kultur. Lyckan kommer inifrån, från vår egen inställning och våra egna tankar. Konsten ligger i att finna lycka i det lilla, oftast i sådant som händer i vardagen. Ett knep är att ta fatt på positiva tankar och känslor och försöka återupprepa dem så ofta som möjligt. Med stöd av en positiv och humoristisk syn på dig själv och andra kommer du också att utveckla förmågan att ta till dig glädjen i tillvaron och njuta av vardagen.

Vi har mentala resurser för att förändra oss men ibland vet vi inte hur vi ska komma åt dem. Det finns väl utvecklade och beprövade tekniker att tillgå som t ex mental träning. Fil dr Lars- Eric Unståhl har utarbetat ett system för egenträning med CD som finns att köpa på apoteket.

När jag arbetar som personlig coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att bryta gamla invanda tankebanor. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metoden kan man vara mycket specifik med den känslan man vill förändra , vilket gör att man ganska snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler.

Jag kommer att hålla en föreläsning på Studieförbundet vuxenskolan som heter ”Hitta glädjen och lusten i livet” i Hässleholm 5 mars och i Kristianstad 2 april. För mer information kontakta Studieförbundet vuxenskolan.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal. Se kontaktuppgifter nedan.

01nov/08

Sluta oroa dig och lev ett lyckligare liv!

November 2008

Hur många går inte till sängs med oroliga tankar om barnen, amorteringen, jobbet och så vidare. Vi har blivit ett oroligt folk. Siffror och fakta talar sitt tydliga språk, mer än var femte svensk säger sig lida av oro och ångest. Förbrukningen av antidepressiva och lugnande medel har fördubblats jämfört med början av 1990-talet. Vi kan mycket lätt befinna oss i ett ständigt tillstånd av oro och ängslan för allt som eventuellt skulle kunna tänkas hända jagandes efter den totala kontrollen. Men vid eftertanke: hur meningslöst är inte det för vi kommer aldrig någonsin att kunna kontrollera omvärlden. Det enda vi faktiskt kan kontrollera är vår egen inställning och personliga tro. Att ha tillit till sig själv och tänka positivt, att ha en stark inre övertygelse – att jag fixar detta leder till ett lyckligare liv. Vi ältar våra fel och brister snarare än våra styrkor. Många verkar också gå omkring och tänka att så här bra får jag nog inte ha det, alltså kommer något hemskt snart att hända. Kanske har vi blivit så rädda om vår trygghet att vi håller för hårt i den och hela tiden letar efter de hot som kan ta den ifrån oss. Samtidigt har välståndet också skapat orimligt höga förväntningar på livet.

Många söker ett slags perfekt tillstånd av lugn och lycka som är helt omöjligt att uppnå. Vi tänker hela tiden att snart ska vi kunna känna oss lugna, bara det och det blir klart så kan vi koppla bort oron, tror vi. Ett alltför stort beroende av trygghet och säkerhet gör oss sämre förberedda på utmaningar, svårigheter och motgångar. Vi måste inse att livet är tufft ibland, det händer jobbiga saker som och vi inte kan styra eller kontrollera. Det är positivt att våga erkänna att livet känns tungt ibland och att våga söka hjälp när det behövs. Samtidigt är tunga svåra känslor som sorg, ilska och besvikelse också en del av livet. Livet står aldrig stilla utan nya saker händer ständigt som vi måste ta itu med och därför är det viktigt att inte oroa sig i onödan.

Det finns bibliotek där hyllmeter efter hyllmeter tar upp teorier om varför vi blir ledsna, oroliga och arga. En artikel på hundra handlar om våra mer positiva karaktärsdrag – resten handlar om ångest eller depression. Som en följd av all denna ångest och depression har vi fått effektiva behandlingar av depressionssymtom idag. Men medicineringen i sig gör dig inte lycklig. Lycka är faktiskt inte bara frånvaro av nedstämdhet eller förtvivlan, den är ett bejakande tillstånd där vi upplever att vårt liv innehåller både mening och glädje.

Den tyske vetenskapsjournalisten Sefan Klein, författare till boken Lyckoformeln, är övertygad om att lycka är något man odlar, något man till och med måste anstränga sig för att uppnå. Vi kan själva påverka vår upplevelse av lycka, genom att ta vara på våra anlag och på de tillfällen som dyker upp. Världen, som vi upplever den, uppstår framför allt i våra tankar. Lyckokänslan är alltså ingen slump, den är en följd av rätt tankar och handlingar.

Jobbar vi med sinnesfaktorn, det vill säga vårt mentala tillstånd och våra tankar, kan vi höja vår lyckonivå. Den vardagliga lyckan bestäms nämligen till stor del av vårt perspektiv, det vill säga hur vi uppfattar vår situation och hur nöjda vi är med det vi har. Att arbeta med den mentala inställningen är med andra ord ett effektivt sätt att nå lycka istället för att jaga den utanför oss själva. Investera i dig själv och ta reda på vad som gör dig glad. Ge akt på dina tankar för de föder känslor som i sin tur påverkar beteendet.

När jag arbetar med individuella samtal och som coach använder jag mig av metoden Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden). Det är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag och min medarbetare Bodil Olofsson arbetar med personal i förändringstider – vid omställningar, omorganisationer och arbetslöshet. Vi arbetar också förebyggande med livstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och individuella samtal. Ring gärna för information och bokning.

01sep/08

Lär dig hantera smärta

September 2008

Smärta och lidande har funnits i alla tider och det kan plötsligt drabba oss alla. Detta skriver jag mot bakgrund av att jag själv i början av sommaren drabbades av diskbråck och blev inlagd på sjukhuset. Den fysiska smärtan gjorde att jag under två månader kände mig helt hjälplös och beroende av andra människors omsorg, hjälp och stöd. Det är en märklig känsla när alla ens vanliga roller bara försvinner, ungefär som att mitt jag sjunker samman som en badboll som förlorar all luft. Det är en känsla som säkert många kan känna igen som drabbats av olika sjukdomar.

Det är väldigt många människor som har ont dagligen, lika många män som kvinnor i befolkningen har ont, värk och smärta men i sjukvården dominerar kvinnorna. Långvarig smärta medför alltid negativa konsekvenser som sömnproblem, trötthet, irritation och ofta nedstämdhet. Att oro, rädsla, nedstämdhet och ångest förstärker smärta är allmänt känt. Rädslan för framtiden och ovissheten brukar beskrivas som det värsta. Frågorna hopar sig; När ska jag bli frisk? Hur ska jag bli frisk? Frågorna varierar från person till person. Kanske håller man dem borta under dagen då så mycket annat händer. Men på kvällen, i ensamheten kommer ofta frågorna och de stör nattsömnen. Andra tunga känslor som ofta förekommer är sorg och ilska. En person med långvarig smärta upplever ofta en lång rad förluster, t.ex. förlust av kroppsfunktioner och förmågor. En del förlorar sin identitet, sitt livsinnehåll och sina vänner. Kanske är det värsta att känna sig som en börda, för sig själv, för anhöriga och för sjukvården och samtidigt vara beroende av dem.

Alla dessa känslor och tankar jag nämnt är negativa och ger en inre stress i kroppen som ytterligare bygger på spänningarna. Det är av största vikt att arbeta med dessa känslor i någon form av samtal eller terapi, annars riskerar man att de sätter sig i kroppen. Att träna avspänning och använda psykologiska behandlingsmetoder som ett komplement till smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik är viktigt för att kunna hantera smärta och göra det bästa av sin livssituation.

Jag har haft mycket tid att tänka över min egen situation i sommar. Jag vet att jag tillhör den personlighetstypen som gärna vill hjälpa och arbeta med människor. Denna personlighetstyp får ofta problem med ryggen för att man inte lyssnar på sig själv. Det känns väldigt viktigt för mig att lära av det som hänt och bryta mönstret. Jag vill ha en rygg som förhoppningsvis håller trettio år till och då gäller det att medvetet prioritera mig själv och börja träna upp ryggen. Mer symboliskt handlar det om att stärka ryggraden genom att stå upp mer för mig själv och sätta gränser. Avsätta tid till att göra det jag tycker är roligt och mår bra av och få tillräcklig vila och återhämtning annars är det lätt att få kroniska ryggbesvär.

Många som har värk och smärta har det gemensamt att de haft svårt för att säga nej till krav från omgivningen och gjort många saker som de egentligen inte orkat med utan pressat sig för ”jag måste”. Därför är det viktigt att bygga upp och stärka det egna ”jaget”, öka den psykiska kapaciteten och lära sig använda sina egna inneboende resurser till att öka livskvaliteten.

Jag kommer till hösten att hålla två föreläsningar, den första heter ”Sluta oroa dig och lev i nuet!” där tonvikten kommer att ligga på inre oro och rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv. Den andra föreläsningen heter ”Hitta din inre styrka” och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för sig själv. Bägge föreläsningarna efterföljs av studiecirklar på fem gånger som en fördjupning i ämnet.

När jag arbetar som personlig coach och med samtal arbetar jag med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Med denna metod kan man vara mycket specifik med den känsla som ger stress och oro. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen..

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet, genom föreläsningar och kurser. Jag kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till mig i mina lokaler. Jag skräddarsyr föreläsningarna och kurserna efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

01aug/08

Hälsocenter Ingela Broberg

Augusti 2008

Efter att i elva år drivit Biopatikliniken i Kristianstad byter jag nu i höst namn till Hälsocenter Ingela Broberg. Namnbytet är en del i den utvecklingsprocess som mitt företag befinner sig i.

Jag är utbildad diplomerad Biopat och näringsmedicinsk terapeut och auktoriserad och kvalitetssäkrad av KAM (kommittén för komplementär och Alternativ Medicin) och har 40 högskolepoäng i basmedicin. När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Jag tror att det klokaste man kan göra vid sjukdom är att vara öppen för alla behandlingsmetoder, oavsett om de är skolmedicinska eller komplementära och det ena utesluter inte det andra.

När jag startade mitt företag arbetade jag från början med komplementär medicin där tyngdpunkten var att jag tog emot enskilda patienter på besök på min mottagning.

Jag kommer att fortsätta att arbeta med naturmedicin, men eftersom majoriteten av mina patienter har stress som en del av symtombilden har det blivit en naturlig följd för mig att under årens lopp mer och mer inrikta mig på stresshantering. Jag är utbildad diplomerad stresscoach och mental tränare och jag vidareutbildar mig hela tiden inom detta område.

När jag arbetar som personlig coach och samtal använder mig av metoden Integrerad Tankefälts träning (ITT-metoden) som är en individuell metod för att sänka stressen i kroppen. Man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma. Med denna metod kan man vara mycket specifik för det man känner oro eller är stressad över, vilket gör att man mycket snabbt känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag har under flera år arbetat med och varit ansvarig för coaching och mental träning i rehabiliterings/samarbetsprojekt drivna av Försäkringskassan och Region Skåne. Jag har arbetat med flera grupper av långtidssjukskrivna.

I mitt företag arbetar jag också förebyggande med livsstilsfrågor för att inspirera och motivera till att må bra och hitta balansen och glädjen i livet genom föreläsningar och kurser. Framöver kommer jag att satsa mer på denna biten och till hösten kommer jag att såväl som i mina egna lokaler som ute på arbetsplatser satsa på föreläsningar och studiecirklar när det gäller stresshantering och personlig utveckling.

Nytt för hösten är också att jag har en ny medarbetare, Bodil Olofsson, vid min sida. Hon har under många år arbetat med rehabilitering av sjukskrivna. Bodil är beteendevetare med en fil kand i kognitiv psykologi samt en magisterexamen i kommunikation.

Erfarenhetsmässigt har jag upptäckt att det finns ett stort behov av kunskap i personlig utveckling därför har vi utvecklat två olika kurser som ska ge dig bästa möjliga kunskap och verktyg för att hitta en varaktig balans och glädje i livet.

Den ena kursen heter Sluta oroa dig och lev i nuet! och kommer att handla om inre oro/rädsla som tar så mycket energi ifrån oss och att sluta med alla negativa och begränsande tankar om dig själv.

Den andra kursen har vi döpt till Hitta din inre styrka och den handlar om att lita till din intuition, att göra ansvarsfulla val och att ha styrkan att stå upp för dig själv.

Nytt är också ämnet kommunikation och retorik. Har du tänkt på om du kommunicerar rätt – om ditt budskap går fram som du vill att det ska. Du får verktygen för detta, ditt kroppsspråk, ditt verbala språk, gester och din röst.

Våra kurser är upplagda så att vi blandar föreläsningar med praktiska övningar.

Dessa kurser kan vi ge i form av föreläsningar eller seminarium på företag/föreningar. Vi kan såväl åka ut på företag som erbjuda företag att komma till oss i våra lokaler. Vi skräddarsyr våra föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens syfte och önskemål.

Välkomna med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och studiecirklar. Ring gärna eller maila oss.

01maj/08

Sluta oroa dig och lev i nuet

Maj 2008

Jag har arbetat i över tio år som samtalsterapeut med individuella samtal. Jag har också i flera år arbetat som ansvarig för coachning och mental träning i rehabiliteringsprojekt för långtidssjukskrivna i ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne. Jag försöker ta till mig och fundera kring andra människors kunskap och erfarenheter. Under dessa åren har jag väldigt många gånger hört ”att jag skulle behöva bli sjuk innan jag förstod att jag måste tänka på ett annat sätt”, det känns viktigt för mig att försöka förmedla detta.

Ibland kan det kännas som om våra tankar äger oss, eftersom de upptar all vår vakna tid med planering och arbete. Alla människor har tusentals tankar under en dag och vi kan inte hindra en viss tanke från att dyka upp men det gäller att börja bli medveten om hur vi tänker. Vi befinner oss oftast i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i nuet. Vi lever för mycket ”i huvudet” och behöver komma ner i kroppen. Allt för många tänker hela tiden negativa tankar som till exempel att jag inte duger som jag är, hur kunde jag göra/säga detta, det var mitt fel att det blev så här. Det är väldigt lätt att fastna i tankar av detta slag som ger en inre oro och stress i kroppen. Att oroa sig för vad som ska hända är väldigt vanligt och vi ältar ständigt vad vi ska göra eller säga ner i minsta detalj. Detta tar så mycket energi, vi blir mycket trötta av att känna oro och rädsla och riskerar att med tiden bli sjuka.

Det är din syn på dig själv som påverkar hur du hanterar oron i livet. Det handlar om att bli medveten om sin inre självbild, alltså de tankar och övertygelser vi har om oss själva. Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, hjälplösa, övergivna eller som självständiga, attraktiva och duktiga. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild, ofta varken kan eller vill se den. Ibland kan man jämföra självbilden med hur en kameralins fungerar. Är objektivet inställt på en rädsla för att bli övergiven så ser vi automatiskt verkligheten på det sättet och vi får svårt att ta till oss annan information. Pessimisten och optimisten rör sig i samma verklighet, men deras tolkningar är diametralt motsatta. Vilkens tolkning är sannast? En utomstående kan aldrig ta bort en annan människas rädsla, det måste man göra av egen kraft med hjälp av olika metoder som till exempel mental träning där Integrerad Tankefältsträning är inriktad på ens specifika rädslor.

Det är omöjligt att helt undvika oroliga tankar. I sin bok The Worry Cure – Stop worrying and start living ger Dr Robert L. Leahy ett sjustegsprogram för att identifiera och minska orons makt över våra liv. Genom att bli medveten om våra negativa tankemönster kan vi också ta itu med dem. Bästa sättet är att ställa frågor. Den första frågan vi bör ställa oss när vi börjar känna oss oroliga över något är: Finns det något jag kan göra just nu åt min oro? Vi kan då börja med att se om vår oro är produktiv eller improduktiv. Produktiv oro är meningsfull eftersom den hjälper oss att lösa problem som vi kan ta hand om med en gång. Meningslös oro skapar däremot problem genom att den spinner igång en serie oroliga tankar som inte leder till några konkreta problem som är möjliga att lösa. All oro är givetvis inte av ondo, det är bra att tänka till lite extra på att till exempel få passet med sig till flygplatsen men att däremot redan hemma oroa sig för att passet kan bli stulet på semesterorten är varken meningsfullt eller hälsosamt. Därefter kan man fortsätta med frågor som: Hur sannolikt är det egentligen att något av detta kommer att hända? Vad är det värsta som kan hända? Ofta händer inte det vi oroar oss för.

Till hösten kommer jag att hålla föreläsningar och studiecirklar i detta ämne på min praktik och ute på arbetsplatser. Att kunna slappna av är en nödvändighet för att få återhämtning och att vara i nuet är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle. Ofta är vi i huvudet med ”alla våra tankar” och på så sätt kommer vi aldrig ner i varv och får den återhämtning som är så viktig för att vi ska orka med. En förändring av vårt sätt att tänka kräver medveten träning.

Jag arbetar i grupper med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept för personlig utveckling och individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning som är en mycket effektiv metod för att sänka oron och stressen i kroppen genom att lösa upp känslomässiga blockeringar. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och man får också ett schema för att arbeta med hemma.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och till att hitta balansen i livet, genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling och stresshantering.

Ingela Broberg

01mar/08

Tankens makt över kroppen

Mars 2008

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under senare år har Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinka institutet och andra forskare, kunnat visa direkta resultat på detta. Det handlar om mätbara, kemiska förändringar i kroppen när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystemet. Kroppen och sinnet fungerar bättre eller sämre beroende på vilket tillstånd man befinner sig i. Under de sista två decennierna har många studier visat att immunförsvaret fungerar sämre vid tillstånd av stress och depression. Att det motsatta också gäller dvs. att immunförsvaret fungerar bättre i samband med positiva känslor (t.ex. glädje) bygger däremot på ganska ny forskning.

Den naturliga reaktionen när man själv eller någon anhörig drabbas av en sjukdom är dock tyvärr stress och nedslagenhet. Ibland är det inte situationen i sig som är det allvarligaste hotet mot hur du mår, utan den rädsla som du känner inför situationen. Uttrycket ”en förlamande rädsla” beskriver hur en rädsla kan göra en oförmögen att handla.

Jag har tänkt mycket på detta utifrån mina egna erfarenheter. Dels min egen njursjukdom i tonåren men framförallt min sons nedsatta immunförsvar som han föddes med. Han var mer eller mindre sjuk under sina första sex levnadsår och vi åkte in och ut på sjukhuset. Jag var konstant rädd och orolig under alla dessa år. Jag kände ständigt en negativ stress och hade de typiska katastroftankarna – när han var frisk gick jag bara och väntade på att han skulle bli sjuk igen. Istället för att kunna slappna av och vara glad över att han var frisk var jag lika spänd och rädd som när han verkligen var sjuk. På detta sätt fick jag ingen återhämtning och det sliter på kroppen. All denna rädsla och stress till absolut ingen nytta varken för min son, mig själv eller resten av familjen. Jag förstod inte att man kunde tänka på ett annat sätt därför att jag formligen satt fast i mina rädslor. Jag hade mått mycket bättre under dessa år om jag bara hade varit lite mindre rädd.

Nu vet jag att rädsla är en känsla och känslan är en tolkning av verkligheten. Och att det finns olika metoder av mental träning för att arbeta med sina rädslor och andra negativa känslor. Mental träning sysslar nämligen med det som händer i huvudet på alla av oss varje dag. I huvudet pågår ständigt mentala processer av typ tankar, bilder och känslor. Därför är det viktigt att genom dessa olika metoder lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla och på det sättet starta en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet.

Jag arbetar sedan många år tillbaka individuellt med samtal och Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att förändra och kunna släppa negativa tankar som rädsla, oro, ilska, besvikelse och andra negativa tankemönster. Med denna metoden arbetar man på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och du får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också i grupp med mental träning enligt Lars-Eric Uneståhls koncept. Han arbetar för att sprida intresset för mental träning till alla sektorer i samhället och inte bara till elitidrottarna som länge använt sig av denna metod för att prestera maximalt. Huvudsyftet med mental träning är att lära sig en metod för att må bättre. I mental träning har det många gånger visat sig att vi styrs av bilder. Det betyder att vid sjukdom är det ett viktigt steg att skapa framtidsbilder av begreppet Frisk och Må Bra. Oavsett vilken situation vi befinner oss i är det en positiv, optimistisk attityd som ger oss bäst förutsättningar att ta till vara våra inneboende resurser. Ofta innebär det helt enkelt att leva med högsta möjliga livskvalitet, oavsett vad livet bär med sig.